3 okt 2018

Utdanningsledelse ved norske høgskoler og universiteter

Til tross for at høyrere utdanning i Norge og internasjonalt har gjennomgått flere reformer de siste tiårene, viser resultater at strukturelle endringer på systemnivå ikke har hatt den største påvirkningen på mikronivå blant utdanningsinstitusjonene.

Nicoline Frølich (NIFU), Per Olaf Aamodt (NIFU) og Bjørn Stensaker (NIFU/UiO) har publisert en ny artikkel i Higher Education Policy om ledelse ved høyere utdanningsinstitusjoner. Med utgangspunkt i både nasjonale og internasjonale reformer og initiativer i høyere utdanning, setter artikkelforfatterne søkelys på hvordan endringer oppfattes og håndteres av ledere ved utdanningsinstitusjonene.

Flere europeiske land, inkludert Norge, har i de siste tiårene satt i gang reformer av deres høyere utdanningssystem. Aspekter som studietilbud, finansiering og styring har vært undersøkt, diskutert og reformert. I takt med slike prosesser er det nødvendig å belyse hvordan ledere ved institusjonene, som blir påvirket av disse reformene, oppfatter og håndterere endringer. Forfatterne argumenterer for at norske utdanningsinstitusjoner fortsatt bærer preg av tidligere reformer og ideer, noe som påvirker tilpasningsevnen og utviklingen av studieprogrammene til dagens situasjon. Dette indikerer blant annet et gap mellom utvikling av retningslinjer på makronivå og implementering på mikronivå.

Artikkelen kan leses her (bak betalingsmur): «Policy, perceptions, and practice: a study of educational leadership and their balancing of expectations and interests at micro-level».

Artikkelen baserer seg på data fra en unik undersøkelse i 2016 blant norske ledere med ansvar for studieprogram i høyere utdanning. Spørreundersøkelsen tok for seg ulike aspekter ved utdanningsledelse og betingelsene for dette i universitets- og høgskolesektoren, og var den første i sitt slag i Norge. Resultatet fra undersøkelsen ble publisert som et arbeidsnotat og er tilgjengelig her: NIFU Arbeidsnotat 2016:10 – Utdanningsledelse: En analyse av ledere av studieprogrammer i høyere utdanning.

For mer informasjon, kontakt
Nicoline Frølich, forskningsleder, Høyere utdanning
(+47) 960 94 037
nicoline.frolich@nifu.no