28 jul 2022

Utstrakt og trolig voksende FoU-aktivitet i statlig forvaltning

NIFU undersøker omfanget av FoU-arbeid og retter blikket mot statlige forvaltningsorganer med et annet hovedmål enn innovasjon og FoU.

Kartleggingen som omfatter årene 2012–2021, sannsynliggjør at det utføres FoU i langt flere forvaltningsorganer enn dem som i dag omfattes av den nasjonale FoU-undersøkelsen. Vi synliggjør et mulig omfang og peker på ti organer som er spesielt aktuelle å undersøke nærmere med tanke på å innlemme organene i den norske FoU-statistikken.

Arbeidsnotat 2022:4

For mer informasjon, kontakt:
Vera Schwach, forsker 1
vera.schwach@nifu.no
(+47) 908 09 805