7 jul 2020

Utveksling betyr lite for nyutdannedes muligheter på arbeidsmarkedet

Analyser av NIFUs kandidatundersøkelser viser at utvekslingsopphold i utlandet har liten betydning for nyutdannedes muligheter på arbeidsmarkedet, men enkelte grupper kan ha en viss fordel.

Jannecke Wiers-Jenssen (NIFU/OsloMet) og Liv Anne Støren (NIFU) har publisert en ny artikkel i tidsskriftet Higher Education om internasjonal studentmobilitet og overgangen fra høyere utdanning til arbeidslivet i Norge.

Artikkelen belyser hvorvidt utvekslingsopphold i høyere utdanning har betydning for overgangen til arbeidsmarkedet, mer spesifikt om den har effekt på arbeidsledighet og sannsynligheten for å være i jobb uten relevans for utdanningen. Artikkelen undersøker også om utdanning fra utlandet har større betydning for noen grupper enn andre. Resultatene viser at utvekslingsopphold i utlandet er uten betydning for de fleste grupper, men at kandidater med gode karakterer og kandidater som har studert økonomi og administrasjon har en viss fordel av utenlandsopphold. Analysene er basert på NIFUs kandidatundersøkelser, årgangene 2007-2017.

Artikkelen kan leses her: International student mobility and the transition from higher education to work in Norway.

For mer informasjon, kontakt:
Jannecke Wiers-Jenssen, forsker 1, Studier av høyere utdanning
jannecke.wiers-jenssen@nifu.no
(+47) 984 58 683