23 okt 2019

Vellykket satsing ved NMBU

NMBUs Talentutviklingsprogram og ordningen med støtte til innovative undervisningsformer er gode ordninger som bidrar til å oppfylle universitetets overordnede målsetting om å fremme fremragende forskning og utdanning.

Forskning og undervisning av høy kvalitet står sentralt i norsk politikk for forskning og høyere utdanning. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har etablert en satsing på fremragende forskning og utdanning (FFU) for perioden 2015-2019. Formålet er å gi vitenskapelig ansatte økte muligheter til å utvikle seg som forskere og undervisere.

Satsingen inkluderer blant annet NMBUs Talentutviklingsprogram, ordningen med støtte til innovativ undervisning og en rekke kurs for ph.d.- kandidater og vitenskapelig ansatte.

På oppdrag fra NMBU har NIFU evaluert satsingen med særlig vekt på talentutviklingsprogrammet. Evalueringen ble gjennomført i perioden mai-august 2019, og mandatet var å vurdere om satsingen har svart til intensjonen og hatt de ønskede effekter.

Konklusjonen er at dette er gode ordninger, og forskernes overordnede anbefaling er at ordningene fortsetter, men at de bør justeres på noen punkter.

NIFU Arbeidsnotat 2019:16

For mer informasjon, kontakt
Lisa Scordato, seniorrådgiver, forskning og innovasjon
lisa.scordato@nifu.no
(+47) 454 30 775