17 Mar 2020

Vibeke Opheim ny direktør for NIFU

Styret i NIFU har ansatt Vibeke Opheim som ny administrerende direktør. Opheim har siden januar 2020 vært konstituert direktør ved instituttet.

Fra august 2015 har Opheim arbeidet som assisterende direktør ved NIFU. I denne rollen har hun vært stedfortreder for administrerende direktør, bidratt i instituttets daglige ledelse, ledet NIFUs forskningsetiske utvalg, bidratt i utformingen av NIFUs strategi og hatt hovedansvaret for utforming av handlingsplan for oppfølging av strategien. Videre har Opheim bidratt til å styrke NIFUs synlighet. Rollen som forskningsleder og assisterende direktør har blitt kombinert med egen forskningsaktivitet.  

Fra desember 2010 og frem til januar 2016 var Opheim forskningsleder for Studier av grunnopplæring. Under hennes ledelse utvidet forskergruppen sitt forskningsområde og forskningsmarked fra i hovedsak å omfatte videregående opplæring, til å omfatte hele grunnskolefeltet og til dels også barnehagefeltet. Både finansieringen og forskergruppen nær doblet seg under Opheims ledelse. 

Opheim har doktorgrad i sosiologi fra Universitet i Oslo. Hun ble ansatt ved NIFU i 1999, og har vært prosjektleder for nasjonale og internasjonale prosjekter innenfor barnehage-, grunnopplæring og høyere utdanning, samt prosjektmedarbeider og bidragsyter til prosjekter innenfor alle NIFUs forskningsområder. 

Vibeke Opheim er en strategisk, utviklingsorientert og relasjonell leder med høy faglig integritet. Opheim er 47 år og bosatt i Oslo med familie. 

Kontaktinfo: