28 okt 2021

Videreutdanning oppleves som relevant og av høy kvalitet

Videreutdanningene av lærere ser i stor grad ut til å svare på lærernes behov, og kvaliteten oppleves å være svært god.

NIFU har ferdigstilt to rapporter om videreutdanning: en om videreutdanning av yrkesfaglærere, og en om videreutdanning av andre lærere. Rapportene er skrevet på oppdrag for Utdanningsdirektoratet, og presenterer resultater fra Deltakerundersøkelsen 2021.

Deltakerundersøkelsen for lærere 2021 (NIFU-rapport 2021:16) ser på lærere som har tatt videreutdanning i regi av strategien Kompetanse for kvalitet. Hensikten er å undersøke lærernes opplevelse av videreutdanningen de har tatt. Rapporten er den tolvte i rekken, og har følgende hovedfunn:

  • Deltakerne er motiverte. Den viktigste grunnen til å ta videreutdanning oppgis å være utvikling av egen kompetanse og kunnskap.
  • Egen innsats har stor betydning for læringsutbyttet. Mange oppgir at de har jobbet aktivt med studiet mellom samlingene, men dette varierer mellom faggrupper og studiesteder.
  • Nettbaserte samlinger kan ikke erstatte fysiske samlinger. Erfaringene med den nettbaserte undervisningen er gode, men de fleste foretrekker fysisk undervisning.

Deltakerundersøkelsen for yrkesfaglærere 2021 (NIFU-rapport 2021:17) omhandler spesielt lærere som har tatt videreutdanning i regi av strategien Yrkesfaglærerløftet. Hensikten er å undersøke lærernes opplevelse av kvalitet og utbytte av den videreutdanningen de har tatt. Det er første gang det har vært et slikt tilbud til yrkesfaglærere.

Yrkesfaglærerne som har tatt videreutdanning, opplever økt engasjement for jobben og har fornyet sin undervisningspraksis. Noen andre hovedfunn fra rapporten:

  • Yrkesfaglærere har høy egenmotivasjon for å ta videreutdanning. Flere er også motivert av mulighet for høyere lønn.
  • Tilrettelegging ved egen skole er best når flere lærere studerer samtidig. De fleste deltakerne opplever tilretteleggingen som god nok for å ha utbytte av videreutdanningen.
  • Praktiske øvelser og arbeid mellom samlingene har vært viktig for læringsutbyttet. Praktiske øvelser, arbeid mellom samlinger og samarbeid med medstudenter og forelesere er spesielt viktig for læringsutbyttet.

NIFU-rapport 2021:16

NIFU-rapport 2021:17

For mer informasjon, kontakt
Cay Gjerustad, forsker 2, Grunnopplæring
cay@nifu.no
(+47) 936 38 313