5 nov 2020

Webinar 20. november 2020: Et lag rundt eleven. Ny forskning om flerfaglig samarbeid i skolen

Arbeidsforskningsinstituttet AFI og NIFU presenterer resultater fra sluttrapportene i prosjektet «Et lag rundt eleven».

Tid: 20. november 2020, kl. 09:00-10:30

Behovet for å trekke inn andre yrkesgrupper i skolen er et tema som er blitt behandlet og understreket i flere offentlige utredninger og stortingsmeldinger i utdanningssektoren de senere årene. I webinaret presenteres ny forskning som har undersøkt samarbeid mellom ulike profesjoner i skolen og hvordan flerfaglige ressurser kan brukes på hensiktsmessige måter, til det beste for elevene.

I webinaret presenterer Arbeidsforskningsinstituttet AFI og NIFU resultater fra sluttrapportene i prosjektet «Et lag rundt eleven». Forskningen ble gjennomført som randomiserte eksperiment og gjort på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

To modeller for flerfaglig samarbeid i skolen ble testet ut. AFI testet LOG-modellen, en modell for bedre organisering og utnyttelse av tilgjengelige ressurser i og omkring skolen, mens NIFU testet ut helsesykepleiermodellen, en modell hvor en økt helsesykepleierressurs skulle benyttes til systemrettet og strukturert samarbeid med lærere og skoleledere.

Formålet med begge studiene var å frembringe kunnskap om hvordan man kan styrke elevenes psykososiale læringsmiljø på 5. til 7. trinn.

På webinaret deltar professor i sosialt arbeid ved OsloMet, Arbeidsforskningsinstituttet AFI, Ira Malmberg-Heimonen, seniorforsker ved OsloMet, Arbeidsforskningsinstituttet AFI, Selma Therese Lyng, forskningsleder for studier av grunnopplæringen ved NIFU Roger André Federici, seniorforsker ved NIFU Kari Vea Salvanes,  senterleder ved området for psykisk og fysisk helse, Folkehelseinstituttet (FHI), Arnfinn Helleve, direktør i Divisjon for kunnskap og teknologi i Utdanningsdirektoratet, Anne Magdalena Solbu Kleiven,  rektor ved Søndre Ål Skole, Lillehammer kommune, Mette Blauuw Sandell, og rektor ved Brandbu barneskole, Gran kommune, Inger Raastad Jåvold.

Meld deg på