Bibliotek

Biblioteket ved NIFU er et fagbibliotek som dekker instituttets fagområder innen forskning, innovasjon og utdanning. Biblioteket er del av BIBSYS-konsortiet.

Gjester som ikke ledsages av en NIFU-ansatt kan besøke biblioteket når bibliotekar er til stede. Av praktiske årsaker bes det om at eksterne besøkende tar kontakt på forhånd for besøk.

Åpningstider: mandag-torsdag, kl. 10.00–15.00 (NB: Biblioteket er stengt i juli.)
Epost: bibliotek@nifu.no