STEP – Centre for Innovation Research

Senter for innovasjonsforskning (STEP) ble opprettet i 1991 som ekstern forskningsgruppe av det tidligere Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Forskningsråd (NTNF). Formålet var å støtte utformingen av nasjonal forskningspolitikk med forskning, analyse og rådgiving knyttet til innovasjon og teknologisk endring.

I 1994 ble STEP omorganisert som en selvstendig stiftelse. I 2003 ble STEP en del av SINTEF Teknologiledelse. Høsten 2003 henvendte STEP seg til NIFU med tanke på å fusjonere.

I 2004 fusjonerte NIFU og Senter for innovasjonsforskning. Fra 2004 til høsten 2010 het stiftelsen NIFU STEP. Høsten 2010 ble navnet forenklet til NIFU.