STEP – Centre for Innovation Research

Senter for innovasjonsforskning (STEP) ble opprettet i 1991 som ekstern forskningsgruppe av det tidligere Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Forskningsråd (NTNF). Formålet var å støtte utformingen av nasjonal forskningspolitikk med forskning, analyse og rådgiving knyttet til innovasjon og teknologisk endring.

STEP-gruppen ble etablert for å forsyne beslutningstakere med forskning knyttet til alle sider ved innovasjon og teknologisk endring, med særlig vekt på forholdet mellom innovasjon, økonomisk vekst og de samfunnsmessige omgivelser. Basis for gruppens arbeid var erkjennelsen av at utviklingen innen vitenskap og teknologi er fundamental for økonomisk vekst. Forskningen i STEP-gruppen var sentrert omkring historiske, økonomiske, sosiologiske og organisatoriske spørsmål som er relevante for de brede feltene innovasjonspolitikk og økonomisk vekst.

I 1994 ble STEP omorganisert som en selvstendig stiftelse. I 2003 ble STEP en del av SINTEF Teknologiledelse. Høsten 2003 henvendte STEP seg til NIFU med tanke på å fusjonere.

I 2004 fusjonerte NIFU og Senter for innovasjonsforskning. Fra 2004 til høsten 2010 het stiftelsen NIFU STEP. Høsten 2010 ble navnet forenklet til NIFU.