Ledige stillinger

NIFU søker forskere til flere av sine områder. Vi tilbyr et spennende fagmiljø, med utstrakt teamarbeid og et bredt spekter av prosjekter i nær tilknytning til politiske beslutningsprosesser.

NIFU søker nå:

Kontakt gjerne våre forskningsledere dersom du har spørsmål:

Michael Spjelkavik Mark, forskningsleder for statistikk og indikatorer
Espen Solberg, forskningsleder for studier av forskning og innovasjon
Roger André Federici, forskningsleder for studier av grunnopplæring
Nicoline Frølich, forskningsleder for studier av høyere utdanning