Miljøfyrtårn

NIFU er sertifisert Miljøfyrtårn. Det innebærer at vi systematisk arbeider med miljøtiltak i hverdagen og etterlever Miljøfyrtårns kriterier innen arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk.

Å være Miljøfyrtårn handler både om å redusere virksomhetens ytre miljøpåvirkninger, men også om menneskene, det indre miljøet, på arbeidsplassen.

Last ned sertifikat