NIFUs ledelse

Instituttledelse

Direktør: Vibeke Opheim

Områdeledelse

Forskningsleder Statistikk og indikatorer: Michael Mark
Forskningsleder Forskning og innovasjon: Espen Solberg
Forskningsleder Grunnopplæring: Roger André Federici
Forskningsleder Høyere utdanning: Nicoline Frølich

Administrativ ledelse

Administrasjonssjef: Claes Lampi