Personvernerklæring

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som person. For NIFU er det viktig at du vet hva slags personopplysninger vi behandler, slik at du kan ivareta dine rettigheter etter personvernlovgivningen.

NIFU er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger der vi selv bestemmer formålet med behandlingen av opplysningene og de virkemidlene vi benytter til dette. I personvernerklæringen på denne siden kan du lese mer om behandlingene NIFU er behandlingsansvarlig for. Erklæringen er utarbeidet for at du skal ha trygghet for at NIFU behandler personopplysninger i tråd med personvernlovgivningen og forskningsetiske retningslinjer.

1. Hva slags personopplysninger behandler NIFU?
NIFU samler inn og behandler personopplysninger til statistikkformål, forskningsformål og kommunikasjon. Det gjelder:

  • Opplysninger innsamlet til bruk i forskning eller statistikk
  • Når du har meldt deg på et arrangement eller seminar
  • Når du abonnerer på vårt nyhetsbrev
  • Når du har søkt jobb hos oss
  • Når du besøker vår hjemmeside www.nifu.no eller prosjektnettsider som NIFU drifter
  • Når du har sendt oss en henvendelse eller på annen måte tat kontakt med oss

Les mer om hvordan NIFU behandler personopplysninger her:

2. Hvordan sikres opplysningene?
NIFUs internkontrollsystem sørger for at personopplysninger ivaretas etter personopplysningsloven og EUs personvernforordning. Systemet inneholder regler og rutiner for hvordan personopplysninger blir behandlet, herunder hvordan de sikres, hvem som har tilgang og om de kan utleveres til andre. Systemet beskriver også NIFUs sikkerhetsstrategi og IKT beredskapsplan, samt hvordan risikovurderinger skal gjennomføres.

De fleste av NIFUs IKT-systemer driftes av Intility AS med servere i Norge. For data med åpen, lav eller middels beskyttelsesgrad brukes enkelte andre leverandører. Det gjelder blant annet epost, som driftes av Microsoft.

3. Kontaktinformasjon personvernombud
Navn: Claes Lampi, administrasjonssjef NIFU
Adresse: NIFU, Postboks 2815 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 59 51 00
E-post: claes.lampi@nifu.no

Vi gjør også oppmerksom på at NIFU har inngått avtale med NSD om å kjøpe personverntjenester. Alle behandlinger av personopplysninger i forskning meldes til NSD for å sikre at personopplysningsloven etterleves.

Se også NIFUs side om forskningsetikk.