Statistikk & indikatorer

NIFU har frem til 2022 hatt ansvar for produksjon, analyse og formidling av statistikk og indikatorer for det samlede norske systemet for forskning og utviklingsarbeid (FoU). Produksjon av FoU-statistikk flytter til SSB fra 1. januar 2022.

Ansatte på Statistikk & indikatorer