Styret

NIFUs styre består fra 01.01.2018 av følgende:

Anne Lise Fimreite, styreleder
Roar Tobro, nestleder
Arvid Hallén, styremedlem
Annika Pontén, styremedlem
Mette Wier, styremedlem
Dorothy S. Olsen, ansattes representant
Asgeir Skålholt, ansattes representant

Sonni Olsen, 1. vara
Jan Sivert Jøsendal, 2. vara