Styret

NIFUs styre består fra 01.01.2019 av følgende:

Anne Lise Fimreite, styreleder (professor, Universitetet i Bergen)
Roar Tobro, nestleder (avdelingsleder, NTNU)
Arvid Hallén, styremedlem (tidl. adm. dir i Norges forskningsråd)
Maja Horst, styremedlem (professor, Københavns universitet)
Kerstin Sahlin, styremedlem (professor, Uppsala universitet)
Dorothy S. Olsen, ansattes representant
Asgeir Skålholt, ansattes representant

Varamedlemmer:
Sonni Olsen, 1. vara (dekan, UiT Norges arktiske universitet)
Jan Sivert Jøsendal, 2. vara (prosjektleder/fylkesrådmann, Vestfold og Telemark fylkeskommune)