16. mars 2021

Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL) er evaluert: en skole å lære av

NAFOL har vært en effektivt organisert skole med vekt på et helhetlig faglig opplegg og tett oppfølging i faglig-sosialt fellesskap. Det har trolig bidratt til høy gjennomføring og kompetansebygging i lærerutdanningsforskning.
12. mars 2021

Rangeringslister over forskere er problematiske

Rangeringslister over høyt siterte forskere får mye offentlig oppmerksomhet, men en ny studie viser at slike lister har flere problematiske sider.
12. mars 2021

Mer fritid og mindre læring

Etter at koronaen kom 12. mars 2020, har elevene mer fritid, de bruker mindre tid på skolearbeid og de lærer mindre.
12. mars 2021

Stor etterspørsel etter kompetanse

Norske bedrifter melder om en etterspørsel etter kompetanse på omtrent samme nivå i år som tidligere år. - Det skjer til tross for at deler av samfunnet i perioder har vært mer eller mindre nedstengt som følge av koronapandemien, sier seniorrådgiver ved NIFU.
1. mars 2021

Debattinnlegg DN: Opptakssystemet må oppleves som rettferdig

Eksamenskarakterene fra vitnemålet for kullene som gikk ut i fjor og i 2019 kan fjernes. Det gir mer rettferdig opptak under pandemien, skriver NIFU-forsker Elisabeth Hovdhaugen i DN.
25. februar 2021

Lansering av NHOs kompetansebarometer 2020

NIFU presenterer resultatene fra NHOs kompetansebarometer 2020.
23. februar 2021

Norge brukte 77 milliarder på FoU i 2019

Norge brukte til sammen 76,8 milliarder kroner på forskning og utviklingsarbeid (FoU) i 2019, viser den endelige FoU-statistikken.
22. februar 2021

Sender ut stor undersøkelse om strukturreformen

Hvordan har undervisning og forskning blitt endret for direkte og indirekte berørte av strukturreformen? NIFU spør 8000 ansatte i universitets- og høgskolesektoren.
19. februar 2021

Sammenhengen mellom alder og produktivitet i arbeidslivet

En ny studie undersøker hvorvidt eldre arbeidstakere har et lavere individuell produktivitetspotensial enn yngre arbeidstakere.