26. september 2013

Norge langt fremme på læring i arbeidslivet

Etter- og videreutdanning gir positive effekter. Men Norge har i likhet med mange andre land få konkrete tiltak rettet mot å stimulere til økt og mer systematisk læring i det daglige arbeidet i bedriftene.
18. september 2013

Stort verdiskapingspotensial for FORNY2020-prosjekter

FORNY-porteføljen inneholder mange spennende prosjekter med stort verdiskapingspotensial. Men utviklingen i selskapene og teknologien bak lisensavtalene tar lang tid.
13. september 2013

Evaluering av fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har som mange andre norske læresteder gjort forsøk med ulike styrings- og ledelsesmodeller. I en ny NIFU-rapport gjøres det en evaluering av funksjonaliteten og effektene av styrene som ble innført ved UiS i 2011.
9. september 2013

Betydelig vekst i FoU innenfor medisin og helsefag

Nesten 7,5 milliarder kroner ble brukt til FoU innenfor medisin og helsefag i 2011, noe som tilsvarer 18 prosent av Norges totale driftsutgifter til FoU. 2,8 milliarder ble brukt i helseforetakene, 2,3 milliarder ved universiteter og høgskoler, 1,5 milliarder i næringslivet og 0,8 milliarder i instituttsektoren.
6. september 2013

Sterk vekst i ressurser til utdanningsforskning

En ny NIFU-rapport viser at den gjennomsnittlige årlige realveksten i FoU-utgifter til utdanningsforskning mellom 2007 og 2011 har vært på 14 prosent.
2. september 2013

Konsekvenser av nordisk studenteksport

Eksisterende litteratur om studentmobilitet har en tendens til å ta for gitt at mobilitet fra vestlige land er et gode for den enkelte og for samfunnet. Journal of Studies in International Education har publisert artikkelen «Degree Mobility from the Nordic Countries: Background and Employability», der forskningsleder ved NIFU Jannecke Wiers-Jenssen ser på hvorvidt studieopphold i utlandet er en fordel for studenter fra nordiske land. Artikkelen diskuterer også samfunnsmessige konsekvenser av høy studenteksport.
28. august 2013

Arbeidsinnvandring og midlertidige ansettelser kan redusere inntak av lærlinger

14 av 16 fylkeskommuner opplever at lærebedrifter ikke lenger ønsker å ta inn lærlinger. Viktige grunner som oppgis er at bedriftene enten mangler oppdrag eller at de ikke har ansatte som kan være instruktører.
14. august 2013

Dorothy Sutherland Olsen har disputert

9. august i år disputerte NIFU-forsker Dorothy Sutherland Olsen. Avhandlingen «Interdisciplinary Collaboration in Science-based Technologies: Studies of knowledge creation in nanoscience and nanotechnologies» ser på hvordan vitenskapsbaserte teknologier utvikles.
11. juli 2013

Rekordhøyt søkertall til høyere utdanning

Etter en periode med synkende søkertall i andre halvdel av 1990-tallet, har det etter år 2000 igjen vært stor vekst i søkningen til høyere utdanning. I 2013 har tallet på søkere nådd et nytt rekordnivå på nærmere 120 000, en økning på rundt 50 prosent fra 2000. Søkerveksten har vært særlig sterk innenfor realfaglige og teknologiske utdanninger og økonomiske og administrative fag.