8. november 2012

Fagbladet Forskningspolitikk

Fagbladet Forskningspolitikk er et åpent og uavhengig organ for fagbasert analyse og debatt om forskning, høyere utdanning og innovasjon.
6. november 2012

Hvordan studere og tolke endringer i høyere utdanning

Forsker ved NIFU Nicoline Frølich har sammen med Jeroen Huisman, Stig Slipersæter, Bjørn Stensaker og Paulo Charles Pimentel Bótas skrevet artikkelen «A reinterpretation of institutional transformations in European higher education», som er publisert online i Higher Education.
6. november 2012

Statsbudsjettet 2013: Mindre realvekst, mye til utlandet og få satsinger

NIFUs årlige rapport om hva høstens budsjettproposisjon innebærer for forskning og høyere utdanning, foreligger. Den viser at utgiftene til forskning og utvikling (FoU) får en mindre realvekst i 2013.
2. november 2012

NIFU vinner millionprosjekt

Kunnskapsdepartementet har utlyst prosjektet Kvalitet og samspill: UH-sektoren og samfunnet, som har gått til NIFU. Prosjektet omfatter kvalitet både i utdanning og forskning og samspillet utdanning, forskning og innovasjon.