12. oktober 2018

Stabile kjønnsforskjeller i skolen

Forskning viser at gutter er overrepresentert i flere negative statistikker i utdanningsløpet. Samtidig ble det påvist stabile kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner i favør av jenter over tid, noe som strider imot oppfatningen om økende kjønnsforskjeller.
8. oktober 2018

4 milliarder brukt på medisin- og helseforskning

Spesialisthelsetjenesten rapporterer om driftskostnader til forskning på nesten 4 milliarder kroner i 2017.
3. oktober 2018

Intervju i Forskning.no om evnerike barn

NIFU-forsker Jørgen Smedsrud har nylig levert en doktoravhandling om evnerike barn ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo.
3. oktober 2018

Utdanningsledelse ved norske høgskoler og universiteter

Til tross for at høyrere utdanning i Norge og internasjonalt har gjennomgått flere reformer de siste tiårene, viser resultater at strukturelle endringer på systemnivå ikke har hatt den største påvirkningen på mikronivå blant utdanningsinstitusjonene.
1. oktober 2018

Åpent R-QUEST-seminar 24. oktober: Forskningsetikk og kvalitet – henger de sammen i praksis?

Bidrar fokus på publisering i topptidsskrifter og jakt på høye siteringstall til brudd på normer for vitenskapelig praksis?
28. september 2018

Forskningsinstituttenes rolle i nasjonale FoU-systemer

Instituttsektoren står for ca. 20 prosent av forskning og utvikling i Norge. Regjeringen har varslet en samlet vurdering av forskningsinstituttenes rolle i det norske systemet. I den forbindelse har NIFU gjennomført en komparativ analyse av instituttsektorens rolle i ulike europeiske land.
20. september 2018

Karakterer som opptakskrav anses som rettferdig

Opptakspolitikk og -praksis som tar utgangspunkt i karakterer anses som rettferdig – eller så rettferdig det kan bli i det eksisterende utdanningssystemet.
20. september 2018

Mastere i relevant jobb

De fleste mastere har fått jobber der mastergrad er relevant. Det er imidlertid store forskjeller mellom fagområder.
18. september 2018

Seks av ti bedrifter har udekket kompetansebehov

61 prosent av NHOs medlemsbedrifter rapporterer å ha et udekket kompetansebehov, og 9 prosent oppgir at de i stor grad har et udekket behov. Det viser NHOs kompetansebarometer for 2018.