6. februar 2020

Nicoline Frølich ny redaktør av Tertiary Education and Management

Tertiary Education and Management (TEAM), et fagtidsskrift for høyere utdanning, skifter redaktører. Skriftet tas nå videre av Nicoline Frølich, forskningsleder hos NIFU, og Kurt De Wit, leder for Data Management Unit ved Det katolske universitetet i Leuven.
4. februar 2020

Seks av ti har en plan for kompetanseutvikling

Over 60 prosent av grunnskoleledere og skoleeiere oppgir at de har en plan for hvordan kravet om undervisningskompetanse skal innfris innen 2025.
30. januar 2020

Lettere overgang til arbeidslivet med spesialisert mastergrad

Mastergradskandidater med spesialisert utdanning har en lettere overgang til arbeidslivet enn kandidater med generisk utdanning.
15. januar 2020

God spredning av psykisk helse-programmer

Programmer for å styrke området psykisk helse i skolen når ut til mange kommuner og skoler. Men ikke til alle.
9. januar 2020

Profesjonsutdanninger og forskning

Profesjonsutdanningene ved universiteter og høgskoler møter særegne organisatoriske utfordringer når de skal innfri økte forventninger om forskning.
8. januar 2020

Fornøyd med rektorutdanningen

Den nasjonale rektorutdanningen for skoleledere oppleves som et relevant tilbud av høy kvalitet. Deltakere mener selv at de har endret egen praksis og synet på seg selv som leder, etter gjennomført utdanning.
8. januar 2020

Private virksomheter i nordiske land og deltakelse i EUs rammeprogrammer

Er det en sammenheng mellom kjennetegn ved nordiske virksomheter og deres deltakelse?
2. januar 2020

Seminar 14. januar 2020: Videregående opplæring i Oslo – ulike modeller for fordeling av skoleplasser

Inntaksutvalget og NIFU inviterer til seminar med diskusjon av modeller for inntak til videregående opplæring i Oslo.
19. desember 2019

Indikatorrapporten på engelsk

NIFU har laget en engelsk kortversjon av Indikatorrapporten 2019.