16. februar 2021

Fleksibel opplæring har betydning for læring

Ved å tilby flere valgmuligheter for læring kan fleksibilitet i opplæringen gi gevinster for ulike grupper voksne studenter. Positive utfall er imidlertid relatert til selvregulert læring.
10. februar 2021

Internasjonal dag for kvinner og jenter innen forskning

11. februar er den internasjonale FN-dagen for kvinner og jenter innen forskning. NIFU arbeider kontinuerlig med statistikk og analyser som omhandler kjønn og mangfold.
5. februar 2021

NOKUT-frokost 11. februar: Lansering av Studiebarometeret

Torsdag 11. februar legger NOKUT frem de nye resultatene fra Studiebarometer-undersøkelsen. Resultatene vil bli presentert av NOKUTs Ole-Jacob Skodvin og NIFUs Elisabeth Hovdhaugen.
4. februar 2021

Skole-Norge: Skoler forberedt på en ny nedstenging

Norske skoler har laget en plan for hvordan de skal gjennomføre undervisningen dersom skolen igjen blir fysisk stengt.
4. februar 2021

Skole-Norge: Koronasituasjonen har gitt lærerne nye erfaringer

De fleste lærere har systematisert sine erfaringer med å organisere undervisning for elever som ikke kan være på skolen. For de aller fleste har erfaringene fra våren 2020 påvirket hvordan de i dag gjennomfører undervisningen.
3. februar 2021

Tydeligere fagprofil hos fusjonerte institusjoner

I nytt NIFU-notat belyses utviklingen i studieprogramprofilen ved de fusjonerte utdanningsinstitusjonene.
28. januar 2021

Kommunikasjon essensielt for kvalitet i sykepleierutdanningens praksis

God kvalitet i praksisopplæringen i sykepleierutdanningen sikres gjennom god kommunikasjon mellom studiested og praksissted. Viktig er også tid til veiledning og organisering i team.
28. januar 2021

Hva skjer ved NIFU i begynnelsen av 2021?

Ved inngangen av et år preget av den samme usikkerhet som i 2020, tar NIFU fatt på en rekke spennende prosjekter og oppgaver. Flere med mål å kaste lys på hvordan håndteringen av Covid-19-pandemien påvirker samfunnet.
21. januar 2021

Lang vei til toppstilling for postdoktorene

Ca. halvparten av postdoktorer har en vitenskapelig stilling ved forsknings- og høyere utdanningsinstitusjoner eller i helseforetak i Norge fem år etter endt postdoktorperiode.