6. mai 2019

Ny rapport: NIFU har deltatt i utvalg for å fremme kvalitet i dansk forskning

NIFU-forsker Gunnar Sivertsen har deltatt i et nordisk ekspertutvalg som har sett på hvordan en ny modell for tildeling av grunnbevilgninger til forskning ved universitetene kan utformes.
4. mai 2019

NIFU-seminar 20. juni 2019: Aldri ferdig utdannet

Hvordan foregår læring blant seniorer og hvordan kan slik læring få flere seniorer til å jobbe lengre?
3. mai 2019

Mer utdanning, praksis og veiledning kan hindre frafall blant barnevernsarbeidere

En systematisk litteraturgjennomgang gjennomført av NIFU viser at mer utdanning, praksis og veiledning kan bidra positivt særlig når det gjelder frafall fra barnevernsarbeider-yrket.
29. april 2019

Seminar 13. juni: Fra avfall til verdifulle ressurser – overgangen til sirkulær bioøkonomi

For å markere avslutningen av forskningsprosjektet SusValueWaste inviteres det til en heldagskonferanse om mulighetene og utfordringene i omleggingen til en bærekraftig og sirkulær bioøkonomi.
29. april 2019

Publiseringsindikatoren brukes i andre land – nå også i Kina?

Indikatoren, som er utviklet ved NIFU i samarbeid med fagmiljøene og myndighetene, har hittil blitt implementert i seks andre land. Er Kina neste?
25. april 2019

Fanger ikke opp digital deltakelse og kompetanse

Ingen av dagens datakilder gir gode nok indikatorer for å måle både digital deltakelse og digital kompetanse i befolkningen over tid.
12. april 2019

Små regionale forskjeller i kompetansebehov

Tekniske fag/ingeniørfag er det viktigste fagfeltet for norske virksomheter, uavhengig av region.
10. april 2019

Ny bok om de norske forskningsrådene

NIFU-forsker Vera Schwach er medforfatter i historien om forskningsrådene fra 1946 til i dag.
9. april 2019

Årsaker til frafall

En ny forskningsoppsummering viser at faktorer både på individnivå, institusjonsnivå og egenskaper ved utdanningssystemet som helhet har betydning for frafall. Særlig legges det vekt på kjønn, sosial bakgrunn og karakterer.