15. november 2012

Kristendommen som nasjonal integrasjonsideologi

Idunn Seland ved NIFU har skrevet artikkelen som innleder tidsskriftet Prismet sitt temanummer om skolens formålsparagraf, religionsfaget i grunnskolen og læreplaner. Den tar for seg hvordan kristendommen ble integrasjonsideologi i den flerkulturelle skolen på 1990-tallet.
15. november 2012

Kyrre Lekve blir ny assisterende direktør ved NIFU

- Lekve har svært solid kompetanse om forsknings- og utdanningspolitikk, lang erfaring fra politikkutvikling på feltet og et bredt nettverk nasjonalt og internasjonalt innen forskning og utdanning, politikk og næringsliv. Jeg gleder meg til å samarbeide med Lekve om den videre utviklingen av NIFU som den fremste leverandøren av forskning og kunnskapsgrunnlag for kunnskapspolitikken, sier direktør ved NIFU Sveinung Skule.
15. november 2012

Tilfredse med lederopplæringsprogram

De seks studieprogrammene i lederutdanningstilbudet til rektorer i grunnskole og videregående skole er svært forskjellige, men deltakerne er godt fornøyd med alle variantene som tilbys.
14. november 2012

Høy sysselsetting blant personer med doktorgrad

Tre av fire sysselsatte doktorer i 2009 var knyttet til FoU-utførende institusjoner og foretak. Innslaget av utlendinger forventes å øke. I rapporten "Med doktorgrad i arbeidslivet" kartlegges yrkeskarrieren til personer som har avlagt doktorgraden ved norske universiteter og høgskoler. Kartleggingen bygger på registerdata.
8. november 2012

Fagbladet Forskningspolitikk

Fagbladet Forskningspolitikk er et åpent og uavhengig organ for fagbasert analyse og debatt om forskning, høyere utdanning og innovasjon.
6. november 2012

Hvordan studere og tolke endringer i høyere utdanning

Forsker ved NIFU Nicoline Frølich har sammen med Jeroen Huisman, Stig Slipersæter, Bjørn Stensaker og Paulo Charles Pimentel Bótas skrevet artikkelen «A reinterpretation of institutional transformations in European higher education», som er publisert online i Higher Education.
6. november 2012

Statsbudsjettet 2013: Mindre realvekst, mye til utlandet og få satsinger

NIFUs årlige rapport om hva høstens budsjettproposisjon innebærer for forskning og høyere utdanning, foreligger. Den viser at utgiftene til forskning og utvikling (FoU) får en mindre realvekst i 2013.
2. november 2012

NIFU vinner millionprosjekt

Kunnskapsdepartementet har utlyst prosjektet Kvalitet og samspill: UH-sektoren og samfunnet, som har gått til NIFU. Prosjektet omfatter kvalitet både i utdanning og forskning og samspillet utdanning, forskning og innovasjon.