21. juni 2019

NIFU-forsker Hanne Næss Hjetland tildeles H.M. Kongens gullmedalje

H.M. Kongens gullmedalje tildeles en fremragende, yngre forsker for et vitenskapelig arbeid bedømt ved Universitetet i Oslo. Arbeidet må være anerkjent som et virksomt bidrag til fagfeltets forskningslitteratur.
20. juni 2019

Motiverende tross faglig lavt nivå

Tjenestestøtteprogrammet bidrar til praksisendring, men i mindre grad til kompetanseheving.
19. juni 2019

Hva driver den grønne veksten i nordiske land?

En ny komparativ studie viser hvordan tilgang til naturressurser, industriell spesialisering og entreprenørskap har hatt en avgjørende rolle for grønn vekst for nordiske land.
19. juni 2019

TALIS-undersøkelsen 2018: Første hovedfunn fra ungdomstrinnet

TALIS 2018 viser at norske ungdomsskoler kjennetegnes ved gode personlige relasjoner og god klasseledelse.
12. juni 2019

NIFU 50 år: Lange linjer og nye utfordringer i kunnskapspolitikken

I 50 år har NIFU gjennom statistikk, utredninger og forskning bidratt til en mer kunnskapsbasert politikk nasjonalt og internasjonalt. Det markeres med jubileumskonferanse fredag 14. juni 2019 på DOGA i Oslo.
12. juni 2019

Ny bok om NIFUs historie: Flere kunnskapsreiser i ulike retninger

I mer enn 50 år har NIFU bidratt til en mer kunnskapsbasert politikk nasjonalt og internasjonalt. Jubileumsboken Kunnskapsreiser gir noen riss av institusjonshistorien og faghistorien på områder NIFU har arbeidet med, i tillegg til historier, epistler og fakta om instituttet og menneskene som har jobbet der.
HVL \ Hedvig Myklebust \ CC BY-SA 4.0
12. juni 2019

Blir strukturreformens mål oppnådd?

NIFU skal gjennomføre den forskningsbaserte evalueringen av reformen «Konsentrasjon for kvalitet». Evalueringen skal se på om reformen har hjulpet norsk høyere utdanning med å oppnå økt kvalitet og robuste fagmiljøer.
12. juni 2019

Ny FoU-statistikk i lommeformat

Lommefolderen FoU-statistikk og indikatorer – Forskning og utviklingsarbeid for 2019 er klar både i trykket og elektronisk format.
12. juni 2019

Working paper on R&D statistical methodology

The group of Nordic producers of R&D statistics highlights similarities and differences in the production of R&D statistics in their countries.