24. oktober 2018

NIFU søker rådgiver/konsulent økonomi og lønn

Vår økonomikonsulent går av med pensjon. Derfor søker vi en person med kompetanse i skjæringsfeltet personal, lønn og økonomi.
23. oktober 2018

Positiv utvikling i askerskolens satsning på digital læring

Asker kommunes satsing på Chromebook til hver elev har så langt gått bra: Ingen vil tilbake til pc-traller og pc-rom. Lærere mener i tillegg at det har bidratt til bedre arbeidsflyt og kommunikasjon.
23. oktober 2018

Mari Elken nytt medlem i Akademiet for yngre forskere

Den 25. oktober tar Akademiet for yngre forskere opp 8 nye medlemmer for perioden 2018-2022. Til sammen har Akademiet nå 42 medlemmer, spredt over hele landet fra Agder til Svalbard.
18. oktober 2018

Rekruttering til forskning i sykepleie

Med et helsevesen i stadig endring øker fokuset på forskningskompetanse i sykepleiefaget. Sykepleiere med doktorgrad anses som sentralt både for utvikling av klinisk praksis og utdanning. Samtidig viser resultater fra en ny kartlegging at det er et stort rekrutteringsbehov i Norge.
18. oktober 2018

Videreutdanning for lærere – varierende utbytte

Mange av lærerne forteller om studier med høy kvalitet og god tilrettelegging ved skolen. Samtidig viser sammenlikninger med tidligere undersøkelser at opplevd læringsutbytte går noe ned.
15. oktober 2018

Frokostseminar 1. november: Indikatorrapporten 2018 – innovasjon i endring

Er langtidsplanen realistisk? Hva er hovedtrendene i internasjonal FoU? Hvem er mest innovativ – næringslivet eller offentlig sektor? Få med deg de siste tallene, bakgrunnen og reaksjoner fra sentrale aktører.
12. oktober 2018

Frokostseminar onsdag 24. oktober: Påvirker patentreformer utviklingslandenes produktive kapasitet?

Nasjonale reformer har hatt som mål å fremme utviklingslandenes industrielle og teknologiske utvikling. Hvordan har reformene fungert?
12. oktober 2018

Stabile kjønnsforskjeller i skolen

Forskning viser at gutter er overrepresentert i flere negative statistikker i utdanningsløpet. Samtidig ble det påvist stabile kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner i favør av jenter over tid, noe som strider imot oppfatningen om økende kjønnsforskjeller.
8. oktober 2018

4 milliarder brukt på medisin- og helseforskning

Spesialisthelsetjenesten rapporterer om driftskostnader til forskning på nesten 4 milliarder kroner i 2017.