23. mai 2022

Anonyme forskningssøknader uten paneldiskusjoner

Sveits har hatt forsøk med ny søknadsbehandling for å fremme ukonvensjonelle forskningsideer. Piloten er evaluert i en ny rapport fra NIFU.
20. mai 2022

Bokkapittel: Kjønnsforskjeller i akademiske karriereoverganger

Det er ingen kjønnsforskjeller i sannsynlighet for karriereopprykk på lave akademiske nivåer. Kvinner har imidlertid lavere sannsynlighet for å bli forfremmet fra førsteamanuensis til professor.
18. mai 2022

Artikkel: Spenninger mellom akademiske og organisatoriske identiteter i fusjonsprosesser

Sammen med Silje Marie Tellmann og Agnete Vabø, har Siri Brorstad Borlaug publisert en artikkel i Higher Education om hvordan vitenskapelig ansatte med ulike organisatoriske og akademiske identiteter påvirkes av og fortolker fusjonsprosesser mellom høyere utdanningsinstitusjoner.
12. mai 2022

Forskningspolitisk seminar 24. mai: Forsker vi på det vi trenger forskning på? Eksempler fra helsefeltet

Hvordan kan vi identifisere udekkede forskningsbehov på helsefeltet? NIFU inviterer til åpent seminar med eksempler fra forskning på mental helse og infeksjoner/epidemier/pandemier/COVID-19
28. april 2022

Forskningspolitisk seminar 3. mai: Hvordan vil nytt finansieringssystem påvirke forskningen?

Hva innebærer det at resultatbaserte indikatorer for forskning foreslås fjernet?
26. april 2022

Blandet erfaring med NOKUTs godkjenningsordning

Godkjenningsvedtaket kan hjelpe personer med utenlandsk utdanning å få jobb. Samtidig synes ordningen å være relativt lite kjent, og det kan være behov for å synliggjøre den.
25. april 2022

Frokostseminar 26. april: Høyere utdanning fra utlandet – en underutnyttet ressurs?

Får de som søker seg til Norge brukt sin kompetanse fullt ut?
25. april 2022

NIFU skal kartlegge internasjonal forskning på eksamen og sluttvurdering

På oppdrag for Utdanningsdirektoratet skal NIFU gjøre en systematisk kartlegging av internasjonal forskning på eksamen og sluttvurdering, med fokus på Norden.
7. april 2022

Artikkel: Forskning på sosial praksis vil gi nyttig innsikt for utvikling av bærekraftpolitikk

I en ny artikkel publisert i tidsskriftet Sustainable Production and Consumption har blant andre NIFUs Antje Klitkou og Lina Ingeborgrud analysert sammenhengen mellom ulike former for sosial praksis.