19. desember 2022

Forskningspolitikk ser på hvordan pandemien påvirket norsk innovasjon

I desember-utgaven av Forskningspolitikk er det flere artikler om hvordan norske bedrifter håndterte pandemien. Innoverte de mer for å tilpasse seg nye markeder, eller innoverte de mindre for å spare penger?
16. desember 2022

Bruk av digital teknologi i høyere utdanning

På oppdrag for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse gjennomfører NIFU en undersøkelse om bruk av digital teknologi i høyere utdanning. - Dette er et spennende og viktig prosjekt, om et tema vi trenger å vite mer om, forteller prosjektleder Lene Korseberg.
16. desember 2022

Artikkel: Kjønnsforskjeller i vitenskapelig publisering er kontekstavhengige

I et nytt kapittel om kjønn og vitenskapelig publisering, undersøker NIFU-forskerne Dag Aksnes og Fredrik Piro, sammen med PRIO-forsker Lynn Nygaard, betydningen av kontekst når det kommer til kjønn og vitenskapelig publisering.
15. desember 2022

Læringsutbyttebeskrivelser blir i liten grad brukt som pedagogisk og didaktisk hjelpemiddel

Læringsutbyttebeskrivelser oppfattes ofte som et verktøy for å administrere og styre studieprogram, men de blir i mindre grad anvendt som et faglig og pedagogisk hjelpemiddel.
9. desember 2022

Behov for forskning på konsekvenser av diskriminering og rasisme i utdanning i Norden

Det er behov for forskning som mer eksplisitt undersøker konsekvenser av diskriminering og rasisme på integrering innen utdanning i Norden. Det viser en ny NIFU-rapport.
1. desember 2022

Hvordan kan vi måle temaer om skole- og læringsmiljø?

I dette fagnotatet belyser forskere fra NIFU hvilke etablerte forskningsbaserte instrumenter som kan gi pålitelig informasjon innenfor temaer knyttet til skole- og læringsmiljø.
25. november 2022

Statlig forvaltning med økende egen FoU?

I NIFU Innsikt 2022:11 undersøker vi hvorvidt statlige forvaltningsorganer driver eget forsknings- og utviklingsarbeid (FoU). NIFU undersøker omfanget av, og drøfter grunner til, at statlig forvaltning utfører FoU internt.
25. november 2022

Skole- og barnehageledere motiverte for modulbasert videreutdanning

Samtidig oppleves det krevende å ta utdanningen på toppen av daglige oppgaver og ansvar. Nesten én av ti avbryter studiet, noe som er høyere enn ved rektorutdanningen og styrerutdanningen.
17. november 2022

Artikkel: Smågruppeundervisning i matematikk øker elevenes prestasjoner

NIFUs forskere Vibeke Opheim, Kari Vea Salvanes og Astrid Marie Jorde Sandsør har, sammen kolleger ved NTNU Samfunnsforskning og Institutt for samfunnsforskning, publisert en artikkel i det anerkjente tidsskriftet Journal of Public Economics om smågruppeundervisning på 1.–4. trinn.