8. oktober 2020

Mangler gode nok data til å vurdere opplæringstilbud

Et forprosjekt som skulle finne ut om opplæringstilbud til nyankomne elever kan effektevalueres, avslører at de tilgjengelige dataene ikke er gode nok.
6. oktober 2020

Deltakerundersøkelsen: Få studier utsatt eller avlyst under koronaepidemien

Selv om mange lærere synes det ble mer krevende å ta videreutdanning på grunn av Covid 19-situasjonen, regner nesten alle med å gjennomføre studiet som planlagt.
2. oktober 2020

NIFU-webinar 9. oktober 2020: Overgangen fra høyere utdanning til arbeidsliv – er mer praksis et ubetinget gode?

Lansering og presentasjon av hovedfunn fra kandidatundersøkelsen 2019.
24. september 2020

NIFU mister oppgaven med å produsere nasjonal FoU-statistikk fra 2022

I over 50 år har NIFU hatt ansvaret for å produsere nasjonal FoU-statistikk for UH-sektoren og instituttsektoren. Siden NIFU ble en selvstendig stiftelse i 1996, har dette vært regulert gjennom en avtale mellom NIFU og Norges forskningsråd. Forskningsrådet er eier av statistikken, mens NIFU er ansvarlig produsent.
22. september 2020

Doktorgradsutdannede jevnt over fornøyd med egen kompetanse og arbeidsmarkedstilpasning

For første gang siden 2007 har det blitt gjennomført en heldekkende undersøkelse av doktorers arbeidsmarkedstilpasning og kvaliteten på og relevansen av norsk doktorgradsutdanning.
16. september 2020

NIFU-webinar 22. september 2020: Hvor relevant er doktorgradsutdanningen for arbeidsmarkedet?

Antallet personer som avlegger doktorgrad i Norge har økt markant de siste 20 årene. I denne perioden har også flere doktorgradsutdannede funnet arbeid utenfor universitets- og høgskolesektoren.
15. september 2020

Tellekanter som sorteringsverktøy i ansettelsesprosesser

Tellekanter i vitenskapelig publisering fungerer ofte som en utsilingsmekanisme tidlig i ansettelsesprosesser.
10. september 2020

«Missions»: politikk, modell og praksis i forskning og innovasjon

Forskning og innovasjon står sentralt i EU og Norge for å møte den globale klimakrisen og bidra til grønn omstilling.
8. september 2020

Nytt nummer av tidsskriftet TEAM

Spesialutgaven setter søkelys på resultatstyring i høyere utdanning og mangfold blant lærestedenes ulike aktiviteter og identiteter.