6. april 2022

Rektorer svært fornøyde med videreutdanning

Men det har vært krevende å kombinere jobb med studier under pandemien.
5. april 2022

Frokostseminar 6. april: Målrettede samfunnsoppdrag i Norge

Kan målrettede samfunnsoppdrag – såkalte «missions» – løse vår tids store samfunnsutfordringer?
25. mars 2022

Oppdatert pan-europeisk register over universiteter og høgskoler (ETER)

Tallene fra ETER (European Tertiary Education Register) viser at antallet IKT-studenter på kandidatnivå økte i Norge og Østerrike fra 2014 til 2019. Samtidig er andelen IKT-studenter synkende.
17. mars 2022

Kina er fjerde størst i norsk forskningssamarbeid

Kina er nå den fjerde største samarbeidspartneren til Norge i bilaterale prosjekter etter USA, Storbritannia og Sverige.
16. mars 2022

Nytt nummer av Forskningspolitikk!

Har fremtiden noen fremtid i forsknings- og innovasjonspolitikken?
16. mars 2022

Store samfunnsutfordringer krever politisk nytenkning

Norge har gode forutsetninger for målrettede samfunnsoppdrag, men det vil kreve endringer i politikk og styring.
14. mars 2022

Artikkel: Nyutdannede norske legers tilfredshet med utdanningen i Norge og i utlandet

I en ny artikkel publisert i tidsskriftet Michael har Marte E. S. Ulvestad og Jannecke Wiers-Jenssen sammenliknet norske legers tilfredshet med medisinutdanningen i Norge og i utlandet.
10. mars 2022

NIFU-forsker Vegard Sjurseike Wiborg disputerer

Tirsdag 15. mars 2022 forsvarer Vegard Sjurseike Wiborg sin doktorgradsavhandling.
28. februar 2022

Uformell læring en viktig del av kompetanseutvikling i arbeidslivet

Det viser en studie NIFU har gjennomført for arbeidsgiverforeningen Spekter, som har sett på hvordan Spekters medlemsvirksomheter arbeider med kompetanseplanlegging og kompetanseutvikling.