7. juni 2018

Elever med svakt faglig grunnlag tjener på å være lærekandidat

Lærekandidater med svake karakterer fra tiende klasse kommer bedre ut med hensyn til kompetanseoppnåelse enn sammenlignbare yrkesfagelever i ordinære løp.
1. juni 2018

Halv milliard kroner brukt til forskning på antimikrobiell resistens i 2017

Resistens mot antibiotika og andre antimikrobielle midler er et økende problem og kan bli en stor trussel mot folkehelsen.
30. mai 2018

NIFU best ut i forskningsmiljøevaluering

I en bred evaluering av forskningsmiljøer som forsker på utdanning i Norge, kommer NIFU best ut. – Jeg er stolt av at evalueringen gir oss topp-skåre både på vitenskapelig kvalitet og samfunnseffekter, sier direktør Sveinung Skule.
30. mai 2018

«Big data» relevant for grønn omstillingspolitikk

Klimaendringer er blant de store samfunnsutfordringene i vår tid. Å møte disse krever en samordnet innsats innen innovasjon, industri og miljøpolitikk.
30. mai 2018

Supplerende materiale nødvendig for undervisningen

Lærere bruker supplerende materiale fordi eksisterende lærebøker er utilstrekkelige.
30. mai 2018

Klasse, kultur og symbolske grenser

Kulturforskjeller danner grunnlag for symbolske grenser – ikke bare mellom klasser, men også internt i dem, mellom klassefraksjoner med mest kulturelle ressurser og de med mest økonomiske ressurser.
23. mai 2018

Tilslag i Forskningsrådets FINNUT-program

NIFU-forskerne er involvert i tre prosjekter som har fått tilslag i Forskningsrådets FINNUT-program.
18. mai 2018

NIFU søker samfunnsforskere

NIFU søker samfunnsforskere til både høyere utdanning og grunnopplæring.