4. desember 2018

NIFU søker samfunnsforskere

NIFU søker forskere og analytikere som liker å jobbe i skjæringsfeltet mellom forskning og kunnskapspolitikk.
28. november 2018

Nytt nasjonalt senter for miljødokumentasjon

NIFU er blant NorEnviros partnere.
27. november 2018

Nye måter å undersøke økt lærertetthet

Tidligere forskning har først og fremst undersøkt økt lærertetthet i betydningen redusert klassestørrelse, men det finnes andre måter å utnytte økte lærerressurser. Et alternativ er å øke antallet lærere som deler på undervisningen i utvalgte fag.
27. november 2018

Ny gjennomgang av språksituasjonen i Norge

Språkrådets framtidsutval omtaler i en ny rapport de viktigste innsatsområdene for å sikre at norsk språk, nasjonale minoritetsspråk og norsk tegnspråk står sterkt på alle samfunnsområder også i framtiden.
22. november 2018

Seminar 22. november: Forskningsinstituttenes framtid. Hva sier evalueringene – og hva slags instituttpolitikk trenger Norge?

Hva slags instituttsektor og instituttpolitikk trenger Norge for å sikre at instituttene leverer relevant forskning med høy kvalitet i framtiden? Se opptaket av seminaret her.
8. november 2018

Statsbudsjettanalysen 2019

En liten realvekst i bevilgningene til høyere utdanning og forskning i 2019.
2. november 2018

NTNU Videre viktig for etter- og videreutdanning ved NTNU

Enheten sitter på en stor kunnskap om hvordan fagmiljøer kan avhjelpes når de utvikler nye etter- og videreutdanningstilbud.
2. november 2018

Frokostseminar 16. november: Systematiske kunnskapsoversikter innenfor utdanning

Hva kan vi lære av systematiske kunnskapsoversikter? Hvilken rolle spiller dette i utdanningsforskning og politikkutforming og hvilke fordeler og ulemper er det ved bruk av ulike typer kunnskapsoversikter?
1. november 2018

Verdens samlede FoU-investeringer mer enn doblet på 20 år

Generelt er det fremvoksende økonomier og mindre nasjoner som øker mest. USA er fortsatt verdens største FoU-nasjon målt i utgifter, men Kina har nå flest forskerårsverk i verden.