19. mars 2021

Ny årsrekord for doktorgrader

I 2020 ble det avlagt 1 634 doktorgrader i Norge, en økning på 3 prosent fra året før. Det har aldri tidligere blitt holdt like mange disputaser ved norske læresteder som i fjor.
19. mars 2021

NIFU Breakfast Webinar 19th of March: Where does the green economy grow?

What is in the future for the forest-based bioeconomy? We share key findings from case studies from Finland, Norway and Sweden, and practitioners in industry and policy offer their reflections.
17. mars 2021

Godt samarbeid mellom barnehageansatte

Den hyppigst forekommende samarbeidsaktiviteten mellom barnehageansatte er diskusjoner om tilnærming til barns utvikling, trivsel og læring, viser ny studie.
16. mars 2021

Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL) er evaluert: en skole å lære av

NAFOL har vært en effektivt organisert skole med vekt på et helhetlig faglig opplegg og tett oppfølging i faglig-sosialt fellesskap. Det har trolig bidratt til høy gjennomføring og kompetansebygging i lærerutdanningsforskning.
12. mars 2021

Rangeringslister over forskere er problematiske

Rangeringslister over høyt siterte forskere får mye offentlig oppmerksomhet, men en ny studie viser at slike lister har flere problematiske sider.
12. mars 2021

Mer fritid og mindre læring

Etter at koronaen kom 12. mars 2020, har elevene mer fritid, de bruker mindre tid på skolearbeid og de lærer mindre.
12. mars 2021

Stor etterspørsel etter kompetanse

Norske bedrifter melder om en etterspørsel etter kompetanse på omtrent samme nivå i år som tidligere år. - Det skjer til tross for at deler av samfunnet i perioder har vært mer eller mindre nedstengt som følge av koronapandemien, sier seniorrådgiver ved NIFU.
1. mars 2021

Debattinnlegg: Opptakssystemet må oppleves som rettferdig

Eksamenskarakterene fra vitnemålet for kullene som gikk ut i fjor og i 2019 kan fjernes. Det gir mer rettferdig opptak under pandemien, skriver NIFU-forsker Elisabeth Hovdhaugen i DN.
25. februar 2021

Lansering av NHOs kompetansebarometer 2020

NIFU presenterer resultatene fra NHOs kompetansebarometer 2020.