2871 resultater for "".


Stephan Daus

Forsker 3

(+47) 90 50 83 25
stephan.daus@nifu.no

Særlig kompetanse

  - Internasjonale storskalaundersøkelser
  - Flernivåregresjon
  - Elevers muligheter for læring
  - Testers undervisningssensitivitet

Faglige interesser

  - Kvantitative forskningsmetoder
  - Psykometri, item responsteori, latente variabler, og strukturell ligningsmodellering
  - Naturfag

Ansattprofil

1 2 3 4 288