3366 resultater for "".


Ragnar Alne

Forsker 3

(+47) 45678021
ragnar.alne@nifu.no

Særlig kompetanse

  - Mikro- og paneldataanalyse

Faglige interesser

  - Utdanningsøkonomi
  - Velferdsøkonomi
  - Arbeidsmarkedsøkonomi
  - Anvendt mikroøkonometri

Ansattprofil

1 2 3 4 337