12. juni 2020

Skoler flest følger lærernormen

Også blant de skolene som ennå ikke oppfyller normen, ligger mange skoler tett på normkravet. Det viser et nytt NIFU-notat.
5. juni 2020

Foredrag: Relasjon mellom kvalitet og frafall i høyere utdanning

Se Elisabeth Hovdhaugens innlegg på Kvalitetskonferansen 2020.
Foto: George Peters
4. juni 2020

NIFU tar i bruk fremtidstenkning i nytt senter

Senter for ansvarlig forskning og innovasjon i Norge (AFINO) er et nettverks- og læringssenter for ansvarlig innovasjon og bedrifters samfunnsansvar i Norge
2. juni 2020

Skole-Norge: Mer arbeid for lærere og skolens ledelse under koronautbruddet

Flertallet av lærere oppgir i en ny undersøkelse at de har klart å hjelpe elevene med ting de lurer på i skolearbeidet. Samtidig har lærere og skoleledere opplevd en større arbeidsbelastning sammenlignet med normalsituasjonen.
29. mai 2020

Store ulikheter mellom fagskolenes rolle i ulike fagområder

Forskjellen er stor i hvilken type utbytte man får fra fagskolen mellom ulike fagområder. Samtidig er det generelt sett stor tilfredshet med fagskolen, uansett type utbytte.
20. mai 2020

SFF løfter norsk forskning

NIFUs to underlagsrapporter til evalueringen av ordningen Senter for fremragende forskning (SFF) viser at ordningen har bidratt til å øke norsk forsknings deltakelse og synlighet på den internasjonale forskningsfronten.
7. mai 2020

Usikkert om læringsutbytte fra læringsspill

Digitalisering av skolen har sørget for økt bruk av digitale undervisningsverktøy, deriblant spillbasert læring. Men gir de bedre læringsutbytte enn tradisjonell undervisning?
30. april 2020

NIFU-webinar 7. mai 2020: Hvilken gevinst gir spillbaserte undervisningsverktøy?

Øker læringsspill elevenes motivasjon og læringsutbytte?
27. april 2020

Elisabeth Hovdhaugen gjest på NOKUT-podden

Hvilke fordeler og ulemper har dagens karakterskalaer, og hva vil en eventuell «utmerket» på toppen tilføre bestått/ikke bestått?