7. oktober 2021

Rethinking the contribution of older workers – new book out now

A new book discusses new ways of gaining positive benefits from ageing and a more experienced workforce.
1. oktober 2021

En pionerinnsats for kompetansebygging og helsenytte

Fysiofondets program for fysioterapi i primærhelsetjenesten – FYSIOPRIM har knyttet sammen forskning i fysioterapi og klinisk praksis.
28. september 2021

Fremtidslaboratorium 11. oktober: Hvordan møter petroleumsnæringen en grønn omstilling?

Et fremtidslaboratorium er en gruppeøvelse der deltakerne utvikler ulike fortellinger om hva fremtiden kan bringe når det gjelder utviklingen av næringen i en tid med klimakrise, krav om grønn omstilling og kulturelle og politiske skift.
27. september 2021

Indikatorrapporten: Bevilgninger og virkemidler

Fjerde kapittel i Indikatorrapporten 2021 er publisert. Det handler om statlige bevilgninger til FoU og virkemiddelaktørenes støtte til FoU og innovasjon.
24. september 2021

Hvordan oppleves overgangen fra bachelor til master?

Elisabeth Hovdhaugen (NIFU) og Lars Ulriksen (Københavns universitet) har publisert en artikkel om overgangen fra laveregradsutdanning til mastergrad. Studien ser både på organisatoriske aspekter ved utdanning, og på grunner som studentene oppgir for å fortsette å studere.
23. september 2021

NIFU-forsker tatt opp i Akademiet for yngre forskere

Astrid Marie Jorde Sandsør ble i dag tatt opp som medlem i Akademiet for yngre forskere.
17. september 2021

Forskningsdagene: Klar – ferdig – forsk! Hva gjør konkurranse med forskningen?

NIFU inviterer til debattmøte om betydningen av konkurranse i forskning. Vi vil belyse konkurranse som fenomen fra ulike ståsteder, og diskutere hva dette betyr i hverdagen til forskere.
13. september 2021

NIFU-webinar 17. september: Hvor går norsk forskning?

Hvilke aktører forsker på hva, og hvor går utviklingen? Er det samsvar mellom det som er politisk prioritert og det vi forsker på? Meld deg på!
9. september 2021

Langtidsplanen et begrenset verktøy for styring

Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning skal revideres i 2022. I den forbindelse har NIFU undersøkt hvordan den første og den nåværende planen har fungert som styringsverktøy.