31. januar 2019

Vitenskapelig ansatte fornøyd med eget karrierevalg

Vitenskapelig ansatte ved norske universiteter og høyskoler er stort sett fornøyde med eget karrierevalg, men dette betinges av hvor i karrierestigen man befinner seg.
23. januar 2019

NIFU 50 år!

I dag – 23. januar 2019 – er det 50 år siden NIFU ble formelt etablert. Siden da har instituttet gjennom forskning, statistikk og indikatorer, utredninger og analyser bidratt til en mer kunnskapsbasert politikk.
HVL \ Hedvig Myklebust \ CC BY-SA 4.0
18. januar 2019

Tror fusjon vil styrke framtidig posisjonering

Høgskulen på Vestlandet: Fusjon skaper usikkerhet, men også positive forventninger.
10. januar 2019

Frokostmøte 23. januar: Smart avfallshåndtering i Oslo

Hvordan utvikle bærekraftige avfallssystemer?
9. januar 2019

Endelig FoU-statistikk 2017

NIFU har publisert endelige FoU-tall 2017 for UoH- og instituttsektoren.
8. januar 2019

God faglig utvikling og økt motivasjon for opplæring

Alternative vekslingsmodeller innebærer hyppigere pendling mellom skolebasert og bedriftsbasert opplæring sammenliknet med hovedmodellen. De bidrar til tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv, men kan samtidig være krevende både å organisere og å gjennomføre.
7. januar 2019

Skolen vår! – ny bok om læring og tilhørighet

Flere NIFU-forskere har bidratt til en ny utgivelse som gir ny kunnskap om skolenes arbeid med å skape tilhørighet for ulike elevgrupper.
4. januar 2019

Markedsmodningsfonden bidrar til vekst, eksport og sysselsetting

NIFU har i samarbeid med Pluss Leadership sluttevaluert det nå avviklede Markedsmodningsfonden i Danmark.
3. januar 2019

Store institutter er ikke bedre enn små

Det er store forskjeller mellom institutter innen høyere utdanning i produktivitet av vitenskapelige publikasjoner. Men instituttstørrelse synes ikke å ha noen betydning.