24. februar 2020

Ny bok om kvalitetsarbeid i høyere utdanning

Hvordan utføres kvalitetsarbeid i høyere utdanning? Forskere fra NIFU er medredaktører på ny bokutgivelse.
19. februar 2020

Høgskulen på Vestlandet er i ferd med å finne sin form

Men først gjenstår et viktig arbeid med å utvikle felles kultur og god kommunikasjon.
18. februar 2020

FoU-innsatsen øker, men mindre enn før

Endelige tall viser at den samlede ressursinnsatsen til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i 2018 utgjorde nærmere 73 milliarder kroner.
17. februar 2020

External review of ENQA Agency Reviews

A new report presents the outcomes of an external review of European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) Agency Reviews. An international expert panel coordinated by NIFU carried out the review.
14. februar 2020

Stadig sterkere FoU-vekst i UoH-sektoren

Universitets- og høgskolesektoren har de siste to tiårene opprettholdt høyere vekst i forskning og utvikling og publisering enn sammenlignbare land.
13. februar 2020

Hvordan beveger IKT-ferdigheter seg mellom næringer?

I et nytt NIFU-notat foreslås en trinnvis metode for å observere, ved bruk av mikrodata, hvordan IKT-utdanning knyttes til norsk økonomi. Det gir interessante funn.
11. februar 2020

Høy produktivitet i norsk bioøkonomi

Norsk bioøkonomi er, som bioøkonomien i andre nordiske land, preget av høy produktivitet og en relativt lav andel sysselsatte i bioøkonomiske næringer.
10. februar 2020

Nesten 1000 årsverk polarforskning utført i Norge i 2018

Polarforskning utgjorde 2,1 prosent av den totale FoU-innsatsen i Norge i 2018 målt i årsverk.
6. februar 2020

Nicoline Frølich ny redaktør av Tertiary Education and Management

Tertiary Education and Management (TEAM), et fagtidsskrift for høyere utdanning, skifter redaktører. Skriftet tas nå videre av Nicoline Frølich, forskningsleder hos NIFU, og Kurt De Wit, leder for Data Management Unit ved Det katolske universitetet i Leuven.