16. mai 2018

Styringsmodeller ved norske universiteter og høgskoler

Valg og endring av ulike styringsmodeller for høyere utdanning har liten påvirkning på strategiske prosesser.
9. mai 2018

NIFU skal bidra til å styrke dansk forskningskvalitet

Den danske regjeringen ønsker å fremme kvaliteten i dansk forskning, og har nedsatt et ekspertutvalg hvor NIFU-forsker Gunnar Sivertsen deltar.
7. mai 2018

Kvinnelige professorer jobber mest

Kvinnelige professorer jobber mer enn sine mannlige kolleger, og bruker mer tid både på forskning og administrasjon enn mennene.
25. april 2018

Utfordringer for nyutdannede mastere

Til tross for nedgang i arbeidsledigheten i Norge i fjor, var det fortsatt store utfordringer for nyutdannede mastere, og spesielt innen det teknisk-naturvitenskapelige fagfeltet.
10. april 2018

Vellykket opplæringsprogram for barnevernstjenesten

Men intensjonene med programmet og deltakernes forventninger samsvarer ikke helt.
9. april 2018

Blandet erfaring med kompetanseløft for mangfold

Det store omfanget av deltakelse i Kompetanse for mangfold kombinert med knapphet på tid synes å ha gått på bekostning av lokal forankring, tid til forberedelser, fordypning, refleksjon og omsetting av ny kunnskap i praktisk arbeid.
3. april 2018

Match og mismatch mellom utdanning og arbeidsmarked i Norge

Norge framstår som et land med relativt godt samsvar mellom høyere utdanning og arbeidsmarked, men betydelige utfordringer i samsvaret mellom fagopplæring og arbeidsmarked.
23. mars 2018

Nesten 1500 doktorgrader avlagt i 2017

Nest høyeste antall doktorgrader noensinne
22. mars 2018

Kan vi måle avkastningen på kompetanseinvesteringer i arbeidslivet?

En ny NIFU-rapport beskriver resultater fra et forprosjekt om avkastningen av kompetanseinnvesteringer i næringslivet.