26. november 2020

Nettverk er krevende, men kan bli varig verktøy for samarbeid

Intensjonen med lærende nettverk i realfagskommuner er at ansatte i barnehager og skoler skal etablere arbeidsformer som gjør at de kan videreutvikle praksis. De fremstår imidlertid som krevende.
25. november 2020

«Missions»: politikk, modell og praksis i forskning og innovasjon

Forskning og innovasjon står sentralt i EU og Norge for å møte den globale klimakrisen og bidra til grønn omstilling.
25. november 2020

Nye FoU-tall for 2019

NIFU har publisert statistikk på forskning og utviklingsarbeid (FoU) i 2019 for både universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren.
24. november 2020

Hvordan hindre matsvinn i framtiden?

I høst arrangerte NIFU og TIK-senteret en foresight-øvelse om utfordringer knyttet til forebygging og reduksjon av matsvinn. Oppsummeringen ligger nå tilgjengelig i et NIFU-notat.
24. november 2020

Statsbudsjettanalysen 2021: Igjen vekst i bevilgningene til forskning

Budsjettforslaget for 2021 fra Regjeringen Solberg vil gi en samlet bevilgning til forskning og utviklingsarbeid (FoU) på 40,9 mrd. kr, 2 mrd. kr mer enn i vedtatt budsjett 2020.
19. november 2020

Ekstra helsesykepleier uten effekt på elevers læringsmiljø

Økt helsesykepleierressurs har ikke ført til bedre læringsmiljø, redusert fravær eller bedre læringsresultater i gjennomsnitt, viser ny rapport. - Vi fant likevel at tiltaket kan ha positivt påvirket gutters læringsresultater i engelsk og regning, forteller NIFU-forsker.
19. november 2020

Språkløype-strategi virker i tråd med intensjonene

- Det er en høyere prioritering av arbeid med språk, lesing og skriving, bedre koordinering av arbeidet, og økt bevissthet og kompetanse blant ansatte i utdanningssektoren, sier NIFU-forsker.
5. november 2020

Webinar 20. november 2020: Et lag rundt eleven. Ny forskning om flerfaglig samarbeid i skolen

Arbeidsforskningsinstituttet AFI og NIFU presenterer resultater fra sluttrapportene i prosjektet «Et lag rundt eleven».
2. november 2020

4,35 milliarder kroner til forskning i spesialisthelsetjenesten i 2019

Det omfatter all ressursbruk til forskning bokført i helseforetak og private, ideelle sykehus.