5. april 2022

Frokostseminar 6. april: Målrettede samfunnsoppdrag i Norge

Kan målrettede samfunnsoppdrag – såkalte «missions» – løse vår tids store samfunnsutfordringer?
25. mars 2022

Oppdatert pan-europeisk register over universiteter og høgskoler (ETER)

Tallene fra ETER (European Tertiary Education Register) viser at antallet IKT-studenter på kandidatnivå økte i Norge og Østerrike fra 2014 til 2019. Samtidig er andelen IKT-studenter synkende.
23. mars 2022

Evaluation of new review procedures for promoting unconventional research ideas

Overall, the pilot worked according to its intentions. The major goals were achieved, and the new funding instrument with unique terms and a novel selection procedure appears much appreciated among the stakeholders.
17. mars 2022

Kina er fjerde størst i norsk forskningssamarbeid

Kina er nå den fjerde største samarbeidspartneren til Norge i bilaterale prosjekter etter USA, Storbritannia og Sverige.
16. mars 2022

Nytt nummer av Forskningspolitikk!

Har fremtiden noen fremtid i forsknings- og innovasjonspolitikken?
16. mars 2022

Store samfunnsutfordringer krever politisk nytenkning

Norge har gode forutsetninger for målrettede samfunnsoppdrag, men det vil kreve endringer i politikk og styring.
14. mars 2022

Artikkel: Nyutdannede norske legers tilfredshet med utdanningen i Norge og i utlandet

I en ny artikkel publisert i tidsskriftet Michael har Marte E. S. Ulvestad og Jannecke Wiers-Jenssen sammenliknet norske legers tilfredshet med medisinutdanningen i Norge og i utlandet.
10. mars 2022

NIFU-forsker Vegard Sjurseike Wiborg disputerer

Tirsdag 15. mars 2022 forsvarer Vegard Sjurseike Wiborg sin doktorgradsavhandling.
28. februar 2022

Uformell læring en viktig del av kompetanseutvikling i arbeidslivet

Det viser en studie NIFU har gjennomført for arbeidsgiverforeningen Spekter, som har sett på hvordan Spekters medlemsvirksomheter arbeider med kompetanseplanlegging og kompetanseutvikling.