15. november 2017

Forskerinteressen har ikke falt blant masterkandidater

Interessen for en forskerkarriere er stabil blant nyutdannede mastergradskandidater.
15. november 2017

Nasjonal satsing har ført til en mer aktiv bruk av læreplanen

Satsingen Vurdering for læring har bidratt til økt innsats hos skoler og skoleeier på vurderingsfeltet generelt og hos deltakerne spesielt, viser ny rapport.
13. november 2017

Fazilat Siddiq vinner internasjonal forskningspris

Forskningen har et stort påvirkningspotensial, skriver juryen i sin begrunnelse.
7. november 2017

Kan økt satsing på helsesøstre gi bedre læringsmiljø i skolen?

Hva skjer når kommuner får mer midler til å bruke på helsesøstre i skolen? Det undersøker forskere fra NIFU i samarbeid med Læringsmiljøsenteret og Folkehelseinstituttet (FHI).
6. november 2017

Statsbudsjettet 2018: Realnedgang i bevilgningene til forskning og utvikling

Andelen av BNP til forskning og utvikling går noe ned, men er fortsatt godt over én prosent. Dette er NIFUs analyse av Solberg-regjeringens budsjettforslag for forskning og høyere utdanning.
6. november 2017

Barnehageansatte svært fornøyde med ny satsing

Lærerikt, godt tilrettelagt, men travelt. Det mener barnehageansatte om videreutdanningen innenfor strategien Kompetanse for fremtidens barnehage.
31. oktober 2017

Skolelærere godt fornøyde med videreutdanningen – men delingskulturen er liten

I en fersk rapport forteller skolelærere at de har stort utbytte av videreutdanningen.
30. oktober 2017

Stilling(er) ledig: Forskere

Søknadsfrist: 15. november.
26. oktober 2017

Ny bok om forskningspolitikk og statlig styring

Forskere bør tilby forskningsbaserte forslag til hvordan samfunnsproblemer kan løses, argumenterer forfatterne.