23. februar 2021

Norge brukte 77 milliarder på FoU i 2019

Norge brukte til sammen 76,8 milliarder kroner på forskning og utviklingsarbeid (FoU) i 2019, viser den endelige FoU-statistikken.
22. februar 2021

Sender ut stor undersøkelse om strukturreformen

Hvordan har undervisning og forskning blitt endret for direkte og indirekte berørte av strukturreformen? NIFU spør 8000 ansatte i universitets- og høgskolesektoren.
19. februar 2021

Sammenhengen mellom alder og produktivitet i arbeidslivet

En ny studie undersøker hvorvidt eldre arbeidstakere har et lavere individuell produktivitetspotensial enn yngre arbeidstakere.
16. februar 2021

Fleksibel opplæring har betydning for læring

Ved å tilby flere valgmuligheter for læring kan fleksibilitet i opplæringen gi gevinster for ulike grupper voksne studenter. Positive utfall er imidlertid relatert til selvregulert læring.
10. februar 2021

Internasjonal dag for kvinner og jenter innen forskning

11. februar er den internasjonale FN-dagen for kvinner og jenter innen forskning. NIFU arbeider kontinuerlig med statistikk og analyser som omhandler kjønn og mangfold.
5. februar 2021

NOKUT-frokost 11. februar: Lansering av Studiebarometeret

Torsdag 11. februar legger NOKUT frem de nye resultatene fra Studiebarometer-undersøkelsen. Resultatene vil bli presentert av NOKUTs Ole-Jacob Skodvin og NIFUs Elisabeth Hovdhaugen.
4. februar 2021

Skole-Norge: Skoler forberedt på en ny nedstenging

Norske skoler har laget en plan for hvordan de skal gjennomføre undervisningen dersom skolen igjen blir fysisk stengt.
4. februar 2021

Skole-Norge: Koronasituasjonen har gitt lærerne nye erfaringer

De fleste lærere har systematisert sine erfaringer med å organisere undervisning for elever som ikke kan være på skolen. For de aller fleste har erfaringene fra våren 2020 påvirket hvordan de i dag gjennomfører undervisningen.
3. februar 2021

Tydeligere fagprofil hos fusjonerte institusjoner

I nytt NIFU-notat belyses utviklingen i studieprogramprofilen ved de fusjonerte utdanningsinstitusjonene.