6. september 2018

Boklansering: Interaction: «Samhandling» Under Risk. A Step Ahead of the Unforeseen

Cappelen Damm Akademisk og Forsvarets høgskole inviterer til boklansering med enkel lunsj på Litteraturhuset i Oslo på FNs fredsdag fredag 21. september kl. 12.00-15.00.
6. september 2018

Undersøkelse om rekruttering og mobilitet

NIFU sender i dag ut en undersøkelse om rekruttering og mobilitet ved universiteter og høgskoler.
6. september 2018

Frokostseminar 26. september: Bioteknologiske muligheter i bryggeriindustrien

Velkommen til frokostseminar med Tekna Biotek i samarbeid med SusValueWaste og NIFU. Her vil du få vite mer om mulighetene for bioteknologi i bryggeriindustrien.
4. september 2018

Etter- og videreutdanning innen digitalisering: større behov enn tilbud

Etterspørselen er særlig stor innenfor temaområder som teknisk IKT-kompetanse, IKT-sikkerhet og personvern og IKT og helse.
3. september 2018

Flere utenlandske studenter i Norge

Globale trender i kombinasjon med nasjonale satsinger har ført til økt studentmobilitet. Til tross for høyt kostnadsnivå og få velkjente universiteter, har Norge hatt en større vekst av utenlandske studenter sammenliknet med andre land.
30. august 2018

NIFU søker stipendiat

NIFU søker en stipendiat til forskningsprosjekt om internasjonalisering og studentmobilitet i lærerutdanningen. Stillingen har varighet 3 år.
30. august 2018

Økt bruk av RCT i skandinavisk utdanningsforskning

De skandinaviske landene har en lang historie med å gjennomføre sosiale tiltak, men i motsetning til land som USA og Storbritannia, har ikke tiltakene blitt undersøkt ved hjelp av randomiserte, kontrollerte forsøk (RCT). I løpet av det siste tiåret har dette endret seg, og RCT innenfor utdanningsfeltet har økt betydelig både i Norge, Danmark og Sverige.
29. august 2018

Kina og Norge: utveksling av forskningspolitiske erfaringer

Kina er i ferd med å blir verdens største forskningsnasjon. Landet satser massivt på forskning og øker sin vitenskapelige produksjon med 30 prosent årlig. Hva ligger bak denne satsingen? Hvordan organiseres og evalueres forskningen i Kina?
29. august 2018

Rektorutdanning i tråd med internasjonal forskning

Den nasjonale rektorutdanningen samsvarer med internasjonal forskning om hva som kjennetegner effektive skolelederutdanninger, og øker deltagernes mestringsforventning.