27. oktober 2020

Nytt nummer av tidsskriftet TEAM

Les om internasjonalisering, undervisningsspråk, organisatoriske endringer og arbeidsmarkedssituasjonen for doktorander med mer.
27. oktober 2020

Foreløpige tall for 2019: FoU i Norge, alle sektorer

De foreløpige tallene viser at Norge brukte til sammen 78,8 milliarder kroner til forskning og utviklingsarbeid i 2019.
22. oktober 2020

Lansering av Indikatorrapporten 2020: Kunnskap i krisetider

Under lanseringen av Indikatorrapporten 2020 diskuteres trender i forskning og innovasjon i lys av dagens krisesituasjon og tidligere kriser. 
19. oktober 2020

Nytt nummer av Forskningspolitikk

Forskningspolitikk har lagt ut årets tredje utgave. Denne gangen ser vi blant annet på de følgene pandemien har hatt i norsk høyere utdanning, i den norske økonomien og for svensk forskning.
19. oktober 2020

Fruktbare utviklingsavtaler i norsk høyere utdanning

Men avtalenes formål og plass i styringsdialogen mellom Kunnskapsdepartementet og HU-institusjonene må tydeliggjøres.
19. oktober 2020

Økt styringstrykk overfor universitets- og høyskolesektoren

Styringen av universiteter og høyskoler gjennom de seneste 20 årene er preget av større kompleksitet og vekst i antallet av virkemidler som staten tar i bruk overfor sektoren.
14. oktober 2020

NIFU-webinar 19. oktober 2020: Hvordan bør fremtidens styring av universiteter og høgskoler være?

NIFU inviterer til lanseringsseminar av to rapporter om styring i høyere utdanning.
9. oktober 2020

Nyutdannede mastere stiller sterkt på arbeidsmarkedet

- Vi må tilbake til 2013 for å finne like lav arbeidsledighet som for 2019-kullet, sier NIFU-forsker.
8. oktober 2020

NIFU-webinar 15. oktober 2020: Vurdering av opplæringstilbud – når gode data mangler

Nødvendig informasjon for å vurdere opplæringstilbudet til nyankomne elever, strekker ikke til. Hva innebærer det?