19. mars 2018

NIFU søker forskningsleder

Forskningslederen har faglig lederansvar og personalansvar for FoU-statistikk og indikatorer, som er ett av fire fagområder ved NIFU.
12. mars 2018

Fremtidig mangel på kompetanse innen IKT-sikkerhet

I år 2030 vil det være en etterspørsel etter personer med IKT-sikkerhetskompetanse på vel 15 000. Tilgangen på IKT-sikkerhetskompetanse vil i samme år være på knapt 11 000.
10. mars 2018

NIFU-seminar 13. mars: Nettstudier er kommet for å bli – men hvilke løsninger er de beste?

Nettstudier er et mangslungent område med ulike målgrupper og tilbydere. Men i Norge er det fremdeles mye vi ikke vet om slike studier.
9. mars 2018

The role of cognitive skills and formal education in explaining adult employment

What matters most for adult employment – is it cognitive skills or formal education? The answer depends on which country we are looking at.
2. mars 2018

Nytt nummer av Forskningspolitikk

Den nye utgaven av Forskningspolitikk, som ble lansert på Forskningsrådets konferanse om kunnskapsgrunnlaget for forsknings- og innovasjonspolitikken 1. mars, ser blant annet på fremtidens betydning for politikkutforming.
1. mars 2018

God dekning av kompetansebehov i barnevernstjenesten

Barnevernsansatte og barnevernsledere opplever kompetansen til å mestre arbeidsoppgavene i barnevernet som gjennomgående er god, men med enkelte variasjoner.
28. februar 2018

Akademiske karrierer i Europa

Har vi et godt akademisk karrieresystem i Norge? Får universiteter og høgskoler den kompetansen de trenger med dagens karrieresystem og stillingsstruktur? Hvordan bør de framtidige karriereveiene se ut?
26. februar 2018

Ledige forskerstillinger hos NIFU

NIFU søker samfunnsforskere og forsker med kunnskap om kompetansepolitikk, etter- og videreutdanning og kompetanseutvikling i arbeidslivet.
12. februar 2018

Fortsatt vekst i Norges FoU-innsats

Endelige tall for utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge i 2016 viser at den samlede FoU-innsatsen utgjorde over 63 milliarder kroner.