9. september 2021

Webinar 9. september: Kunnskapsvalget 2021

Mer kunnskap er gjerne svaret når politikere skal komme med løsninger. Men hva slags kunnskapspolitikk fører egentlig partiene? Har valget noen betydning for forskning og høyere utdanning fremover?
8. september 2021

Boklansering 29. september: Verdien av seniorkompetanse

Dorothy Sutherland Olsen (NIFU) og Anne Inga Hilsen (Fafo) har kombinert intervjuer med teorier om kompetanse i en ny bok. Bli med på digitalt bokbad 29. september!
2. september 2021

Sluttrapport for følgeevaluering av Kompetanseløft 2020

Sluttrapporten for Følgeevaluering av Kompetanseløft 2020, oppsummerer funn fra evaluering av regjeringens plan for faglig styrking av helse- og omsorgstjenestene i kommunene i perioden frem til 2020.
2. september 2021

NIFU søker forsker til studier av høyere utdanning

Sentrale forskningstema omfatter reformer og endring, studenter og utdanningskvalitet, det akademiske personalet, styring, ledelse og organisering av universiteter og høgskoler, samt overgang fra høyere utdanning til arbeidsmarkedet.
30. august 2021

Norske skoler har stadig bedre lærertetthet

Lærernormen blir stort sett oppfylt, og det har blitt færre elever per lærer i ordinær undervisning. Dette gjelder spesielt på småskoletrinnet. Samtidig er det 17 prosent av skolene som ikke oppfyller normen. Dette dreier seg særlig om store skoler med mer enn 300 elever. De fleste av disse skolene ligger også i områder med høy befolkningstetthet. Dette viser et nytt NIFU-notat.
30. august 2021

Tematisk FoU for 33 milliarder kroner i 2019 utgjør 44 prosent av total FoU

I en omfattende kartlegging av FoU-ressurser til tematisk rettet FoU, fremkommer det at norske forskningsmiljøer har brukt 33 milliarder kroner på 10 tematisk prioriterte forskningsområder i 2019.
24. august 2021

UiS og NIFU er tildelt UNESCO Chair i ledelse og innovasjon

Universitetet i Stavanger og NIFU er utnevnt til UNESCO Chair on Leadership, Innovation and Anticipation (Futures Literacy).
18. august 2021

Debattinnlegg Aftenposten: Rettferdig opptak til høyere utdanning

Nok en gang er det diskusjon om hvorvidt årets opptak til høyere utdanning er rettferdig for avgangselever rammet av koronapandemien. De potensielt negative effektene på opptakssystemet vil vedvare i flere år, skriver Elisabeth Hovdhaugen ved NIFU.
13. august 2021

Hvilken effekt gir det å øke helsesykepleierressursen i skolen?

Hør forskningsleder Federici (NIFU), senterleder Helleve (FHI) og professor Midthassel (UiS) i Lektor Lomdalens podkast.