28. januar 2021

Kommunikasjon essensielt for kvalitet i sykepleierutdanningens praksis

God kvalitet i praksisopplæringen i sykepleierutdanningen sikres gjennom god kommunikasjon mellom studiested og praksissted. Viktig er også tid til veiledning og organisering i team.
28. januar 2021

Hva skjer ved NIFU i begynnelsen av 2021?

Ved inngangen av et år preget av den samme usikkerhet som i 2020, tar NIFU fatt på en rekke spennende prosjekter og oppgaver. Flere med mål å kaste lys på hvordan håndteringen av Covid-19-pandemien påvirker samfunnet.
21. januar 2021

Lang vei til toppstilling for postdoktorene

Ca. halvparten av postdoktorer har en vitenskapelig stilling ved forsknings- og høyere utdanningsinstitusjoner eller i helseforetak i Norge fem år etter endt postdoktorperiode.
21. januar 2021

Sterk økning i forskning relatert til kommunale helse- og omsorgstjenester

Forskningsfeltet har hatt en kraftigere relativ vekst enn gjennomsnittet for Norge totalt.
20. januar 2021

Hvor godt fungerer tiltak rettet mot videregående opplæring under Covid-19?

NIFU evaluerer tiltakene iverksatt mot videregående opplæring, samlet under det som er kalt Utdanningsløftet 2020.
13. januar 2021

NIFU-webinar 21. januar 2021: Postdoktor – attraktiv stilling med usikre karriereutsikter

Brukes postdoktorstillingen i tråd med intensjonene?
6. januar 2021

Faglærte i relevant arbeid

Minst to av tre faglærte er i jobb kort tid etter fagbrevet i alle utdanningsprogrammene. Innen bygg- og anleggsteknikk er om lag åtte av ti i jobb.
5. januar 2021

Kvantitative indikatorer er viktige i fagfellevurderinger

Kvantitative indikatorer på publisering og siteringer blir ofte brukt og referert til når forskning evalueres. En ny artikkel viser at slike indikatorer spiller en viktig rolle i vurderinger av prosjektsøknader og kandidater til akademiske stillinger.
5. januar 2021

Strukturreformen: Spenninger mellom reformmål

I strukturmeldingen fra 2015 er det oppført fem reformmål.  – Kvaliteten på høyere utdanning blir imidlertid sett på som den viktigste reformgrunnen, forteller forskningsleder ved NIFU Nicoline Frølich.