12. mars 2020

Redusert kapasitet ved NIFU

I minst to uker fra nå vil NIFU-ansatte benytte seg av hjemmekontor. Det kan innebære noe redusert kapasitet.
12. mars 2020

Statlige virksomheter vil ta i bruk kunstig intelligens

En ny undersøkelse fra NIFU viser at digitalisering får stor betydning for både oppgaver og kompetansebehov i statlig sektor. Tre av fire toppledere tror at virksomheten vil ta i bruk kunstig intelligens i løpet av de neste ti årene.
6. mars 2020

Inntaksutvalget anbefaler videreutvikling av alternative inntaksmodeller

Onsdag 4. mars mottok byråden for oppvekst og kunnskap i Oslo anbefalinger fra Inntaksutvalget som har vurdert alternative modeller for inntak til videregående skoler i Oslo.
24. februar 2020

Ny bok om kvalitetsarbeid i høyere utdanning

Hvordan utføres kvalitetsarbeid i høyere utdanning? Forskere fra NIFU er medredaktører på ny bokutgivelse.
19. februar 2020

Høgskulen på Vestlandet er i ferd med å finne sin form

Men først gjenstår et viktig arbeid med å utvikle felles kultur og god kommunikasjon.
18. februar 2020

FoU-innsatsen øker, men mindre enn før

Endelige tall viser at den samlede ressursinnsatsen til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i 2018 utgjorde nærmere 73 milliarder kroner.
17. februar 2020

External review of ENQA Agency Reviews

A new report presents the outcomes of an external review of European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) Agency Reviews. An international expert panel coordinated by NIFU carried out the review.
14. februar 2020

Stadig sterkere FoU-vekst i UoH-sektoren

Universitets- og høgskolesektoren har de siste to tiårene opprettholdt høyere vekst i forskning og utvikling og publisering enn sammenlignbare land.
13. februar 2020

Hvordan beveger IKT-ferdigheter seg mellom næringer?

I et nytt NIFU-notat foreslås en trinnvis metode for å observere, ved bruk av mikrodata, hvordan IKT-utdanning knyttes til norsk økonomi. Det gir interessante funn.