29. mars 2019

Strategi for å styrke realfaglig kompetanse – tilpasset lokale behov

Ønske om å stimulere barns undring og lærelyst og tro på elevaktive arbeidsmåter kommer til uttrykk fra realfagskommuner.
20. mars 2019

Sammenheng mellom produktivitet, størrelse og innovasjon

En ny artikkel belyser sammenhengen mellom et foretaks produktivitet, størrelse og formål med innovasjon sett i et samfunnsperspektiv. Hvorvidt det «lønner seg å være grønn» eller ikke ser ut til å være avhengig av størrelse.
Direktør Arne Flåøyen, NordForsk
19. mars 2019

Behov for en innovasjonspolitikk for omstilling?

I det første nummeret av Forskningspolitikk i 2019 diskuteres behovet for en innovasjonspolitikk for omstilling.
15. mars 2019

Forskernettverk for innovasjon i offentlig sektor

I 2018 ble det etablert et nasjonalt forskernettverk for innovasjon i offentlig sektor, og i dag lanseres nettsiden INNOFF.
13. mars 2019

Forventer stort rekrutteringsbehov

Arbeidsgivere i Norge er godt fornøyd med nyutdannedes kunnskaper og relevansen av deres utdanning. Det legges stor vekt på både generiske ferdigheter og fagkompetanse blant de nyutdannede.
13. mars 2019

Ny årsrekord i avlagte doktorgrader

I 2018 ble det avlagt 1564 doktorgrader ved norske læresteder. Den nye årsrekorden ligger 40 grader over den tidligere toppnoteringen fra 2013. De nye universitetene stod for mye av økningen i 2018.
12. mars 2019

Frokostseminar 13. mars: Hvordan vurderer arbeidsgiver nyutdannede?

Hvordan vurderer arbeidsgiverne de nyutdannedes kunnskaper og relevansen av høyere utdanning og fagskole? Hva vil arbeidsgiverne ha – mastergrad, bachelor eller fagskole?
12. mars 2019

Seminar 13. mars: Kjønnsbalanse i forskning – hun teller

Hva sier She Figures 2018 om norske og europeiske kvinners karrierer i forskning? Hva er kvinners publiseringsmønstre, og publiserer kvinner mindre enn menn?
8. mars 2019

She Figures 2018: Nye tall for kjønnsbalanse i forskning

Hva står det til med norske og europeiske kvinners karrierer i forskning? Publiserer kvinner mindre enn menn? EU-kommisjonen legger i dag frem nye tall for kjønnsbalanse i europeisk forskning.