8. oktober 2020

Mangler gode nok data til å vurdere opplæringstilbud

Et forprosjekt som skulle finne ut om opplæringstilbud til nyankomne elever kan effektevalueres, avslører at de tilgjengelige dataene ikke er gode nok.
6. oktober 2020

Deltakerundersøkelsen: Få studier utsatt eller avlyst under koronaepidemien

Selv om mange lærere synes det ble mer krevende å ta videreutdanning på grunn av Covid 19-situasjonen, regner nesten alle med å gjennomføre studiet som planlagt.
2. oktober 2020

NIFU-webinar 9. oktober 2020: Overgangen fra høyere utdanning til arbeidsliv – er mer praksis et ubetinget gode?

Lansering og presentasjon av hovedfunn fra kandidatundersøkelsen 2019.
22. september 2020

Doktorgradsutdannede jevnt over fornøyd med egen kompetanse og arbeidsmarkedstilpasning

For første gang siden 2007 har det blitt gjennomført en heldekkende undersøkelse av doktorers arbeidsmarkedstilpasning og kvaliteten på og relevansen av norsk doktorgradsutdanning.
16. september 2020

NIFU-webinar 22. september 2020: Hvor relevant er doktorgradsutdanningen for arbeidsmarkedet?

Antallet personer som avlegger doktorgrad i Norge har økt markant de siste 20 årene. I denne perioden har også flere doktorgradsutdannede funnet arbeid utenfor universitets- og høgskolesektoren.
15. september 2020

Tellekanter som sorteringsverktøy i ansettelsesprosesser

Tellekanter i vitenskapelig publisering fungerer ofte som en utsilingsmekanisme tidlig i ansettelsesprosesser.
8. september 2020

Nytt nummer av tidsskriftet TEAM

Spesialutgaven setter søkelys på resultatstyring i høyere utdanning og mangfold blant lærestedenes ulike aktiviteter og identiteter.
4. september 2020

Fremdeles uventet høy arbeidsledighet blant IKT-nyutdannede

Det er stor etterspørsel etter IKT-mastere. Likevel er det ikke lavere ledighet blant nyutdannede IKT-master enn andre mastere. - Det tyder på at nyutdannede IKT-kandidater har visse startvansker på arbeidsmarkedet, sier NIFU-forsker Michael Spjelkavik Mark.
2. september 2020

14 år etter ungdomsskolen: Jo høyere utdanning, jo flere i jobb og lønna er bedre

Forskere ved NIFU har fulgt nesten 10.000 elever fra de gikk ut av tiende klasse som 16-åringer våren 2002, gjennom videregående og annen utdanning, og over i arbeidslivet til de var 30 år gamle i 2016.