4. januar 2021

Kjønnsbalanse blant forskere i norsk akademia

I 2019 deltok nesten 37 500 forskere og faglig personale i forskning og utviklingsarbeid (FoU) i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren samlet. Blant disse var 49 prosent kvinner.
4. januar 2021

Hvordan ser fremtiden ut for europeiske kvalitetssikringsorgan?

Et nytt NIFU-notat ser på hvilke nye oppgaver de europeiske kvalitetssikringsorganene innen høyere utdanning har fått, og hvordan kvalitetssikringsfeltet kan se ut i fremtiden.
18. desember 2020

Ny statistikklov og nytt statistikkprogram – hva betyr dette for FoU-statistikken?

Stortinget vedtok våren 2019 en ny statistikklov, som frem mot 1. januar 2021 gradvis avløser den forrige loven av 1989. Med ny statistikklov opprettes et flerårig, nasjonalt program for offisiell statistikk.
18. desember 2020

NIFU har fått innvilget to prosjekter fra Forskningsrådet

Blant de 256 innvilgede søknadene Forskningsrådet mottok befinner det seg to NIFU-prosjekter.
18. desember 2020

Mangfoldstatistikken: Nye tall og egen nettside

Mangfoldstatistikken har blitt oppdatert med nye tall for 2018. Statistikken har også fått egen nettside.
10. desember 2020

Forskningspolitikk ser på samspillet mellom akademia og samfunnet

NIFUs fagblad for forsknings- og innovasjonspolitikk er ute med et nytt nummer.
10. desember 2020

Få søker seg fra Vg1 studiespesialisering til Vg2 yrkesfag

Etableringen av et kryssløp fra Vg1 studiespesialisering til Vg2 yrkesfag har foreløpig hatt en trang fødsel. Få vet om ordningen, og søkertallene er lave.
9. desember 2020

NIFU mister oppgaven med å produsere nasjonal FoU-statistikk fra 2022

I over 50 år har NIFU hatt ansvaret for å produsere nasjonal FoU-statistikk for UH-sektoren og instituttsektoren. Fra 2022 tar SSB over statistikkproduksjonen.
7. desember 2020

Erfaringer og perspektiver på RCT i norsk grunnskole

Til tross for enighet om positive effekter ved undervisningstiltak, viser ny studie at randomiserte, kontrollerte forsøk (RCT) kan være krevende å gjennomføre i en hektisk arbeidshverdag for lærerne.