11. august 2021

NRK Studio 2: Prestisjeutdanninger domineres av kvinner

NIFU-forsker Elisabeth Hovdhaugen har deltatt i radioprogrammet Studio 2 med innslag om karakterbasert opptak og kjønnsbalanse i høyere utdanning.
30. juli 2021

Ny rapport om seleksjonsprosessen bak sveitsiske forskningssentre

De sveitsiske National Centres of Competence in Research (NCCR) er store og langsiktige sentre som skal bidra til banebrytende forskning. De utpekes basert på åpne utlysninger og en omfattende vurderingsprosess som nå for annen gang er evaluert av NIFU.
7. juli 2021

Skole-Norge 2021: Koronapandemien svekker skolens arbeid med fagfornyelse, svarer skoleledere

Halvparten av skolelederne svarer i en ny undersøkelse at koronapandemien i svært stor grad svekker skolens arbeid med fagfornyelsen, og kun én av tre opplever å ha tilstrekkelig med tid til arbeidet.
1. juli 2021

Svak effekt av ekstratilskudd til læreplasser under Covid-19

NIFU evaluerer i perioden 2020–2024 tiltakene Stortinget har vedtatt for å dempe negative effekter av Covid-19-krisen på videregående opplæring, samlet under det som er kalt Utdanningsløftet 2020.
28. juni 2021

Internasjonale studenter bidrar positivt til læringsmiljø

Nye funn fra forskningsprosjektet MOBILITY viser at mobile studenter kan representere et positivt bidrag til læringsmiljøet.
26. juni 2021

Indikatorrapporten: Menneskelige ressurser til FoU

Tredje kapittel i Indikatorrapporten 2021 er publisert. Det handler om de menneskelige ressursene som utgjør kjernen i utvikling, spredning og bruk av kunnskap.
25. juni 2021

Nye prosjekter til NIFU fra Norges forskningsråd

– Dette vil gi ny og viktig kunnskap, og bidra til å løse samfunnsutfordringer knyttet til det grønne skiftet og samfunnets behov for utdanning og kompetanse, sier NIFUs direktør Vibeke Opheim.
24. juni 2021

Forskningspolitikk ser på langtidsplanen, grønn innovasjon og MeToo i Danmark

Forskningspolitikk er ute med et nytt nummer med artikler av interesse for dem som er opptatt av politikk for forskning, innovasjon og høyere utdanning.
23. juni 2021

Opptak av NIFUs årskonferanse 2021

Den digitale årskonferansen, avholdt 17. juni 2021 kl.10.00-12.00, er tilgjengelig på NIFUs YouTube-kanal.