27. august 2018

Frokostseminar 20. september: Muligheter for næringsutvikling i skogindustrien

OREEC og NIFU - Susvaluewaste inviterer til frokostseminar om nye muligheter for verdiskapning og næringsutvikling i norsk skogindustri.
27. august 2018

Workshop: Learning How to Learn – Powerful Mental Tools to Master Tough Subjects

Hvordan lettere mestre nytt og vanskelig materiale - som også kan bidra til å forbedre undervisningen?
27. august 2018

Workshop: How to Create Successful Online Learning Programs and Videos?

Hvordan lage nettbasert utdanningsmateriale med videoer, av høy kvalitet?
23. august 2018

Forskerskolene mer opptatt av kvalitet enn effektivitet

Den nasjonale satsingen på forskerskoler har ikke hatt målbar effekt på studentenes gjennomføringstid og gjennomføringsgrad. Satsingen anses imidlertid som svært nyttig med tanke på nasjonalt samarbeid om doktorgradsutdanningen og muligheten for å etablere nye tematisk orienterte forskerskoler.
17. august 2018

Nye engelskspråklige bøker om fag- og yrkesopplæring i de nordiske landene

Til tross for at de nordiske landene er interessante eksempler for komparative studier av utdanningssystem, er det begrenset med engelskspråklig litteratur om fag- og yrkesopplæring i Norden.
16. august 2018

Nerdenes hevn: Kulturell kapital og morgensdagens eliter

Elitens avkom har høyere sannsynlighet for selv å ende opp i eliteposisjoner enn de som ikke har elitebakgrunn – selv om skolesystemet har et eksplisitt mål om å utjevne slike forskjeller. Vellykket forvaltning av kulturell kapital er en sentral del av denne prosessen. På prestisjetunge Oslo katedralskole er en «nerdete» dyrking av klassisk dannelseskultur en sentral del av selvidentiteten.
15. august 2018

Mastere fornøyd med utdanning, lærested og relevans

Masterne er i all hovedsak fornøyd med utdanningen og lærestedet, og også med utdanningens relevans for arbeidslivet.
13. august 2018

Nasjonal språkstrategi på riktig spor

Hovedtiltakene i strategien Språkløyper virker i tråd med intensjonen, og fører til økt kompetanse og høyere prioritering av arbeidet med språk-, lese- og skriveferdigheter i kommunene.
30. juli 2018

Fremragende forelesere eller aktive studenter: Hva skaper kvalitet i høyere utdanning?

Velkommen til debatt på Arendalsuka! Torsdag 16. august kl. 13:30. Sted: Café Lindvedske hus, Nedre Tyholmsvei 7b.