3. oktober 2017

Boken Managing Universities er nominert til internasjonal forskningspris

Nicoline Frølich og Bjørn Stensaker har bidratt til boken som ser på hvordan universiteter påvirker og formes av utdanningspolitikk.
26. september 2017

Lansering av Indikatorrapporten 2017: Forskning og innovasjon gjennom 20 år

Torsdag 19. oktober lanseres Indikatorrapporten 2017. Årets rapport presenterer oppdaterte tall og trekker linjene tilbake i tid gjennom de 20 år Indikatorrapporten har eksistert.
21. september 2017

Ny artikkel om forskergrupper, internasjonale nettverk og vitenskapelig publisering

Deltagelse i forskergrupper og internasjonale nettverk har en positiv, men relativt liten betydning for antall publiseringer, viser ny forskning.
21. september 2017

Lærere fornøyde med videreutdanning i matematikk

Regjeringen har som mål å styrke matematikkunnskapene til lærerne i grunnskolen. Nå er ett av regjeringens videreutdanningstilbud i matematikk evaluert.
12. september 2017

3,7 milliarder kroner ble brukt på helseforskning i 2016

Det er 152 millioner kroner, eller 4,3 prosent, mer enn året før. Oslo universitetssykehus står for nær halvparten av pengebruken.
5. september 2017

NIFU-seminar 21. september: Hovedtrender i norsk forskningspolitikk – hva har skjedd og hvor er vi på vei?

NIFU inviterer til diskusjon om de lange linjer i forskningspolitikken.
1. september 2017

Gode erfaringer med tilpasset opplæring på nett

NIFU har studert ulike former for nettbasert opplæring i matematikk. Særlig to tilbud har høy relevans for målgruppene.
1. september 2017

Matematikk på nye måter

Elever blir mer motiverte av undervisning med matematikklæreverket Dragonbox, og lærer matematikkemnene raskere, mener lærere.
30. august 2017

Nytt og nyttig verktøy for skolene

Skolebidragsindikatorer i videregående skole gir videregående skoler kvalitativt ny informasjon om deres eget bidrag til elevenes læring. (Oppslag i Dagsavisen gir inntrykk av at herværende NIFU-rapport om skolebidrag ikke er offentlig, men den ble publisert her på nettsiden i juni.)