9. februar 2018

Resultatbasert finansiering av europeiske universiteter

I et innlegg på LSE Impact Blog undersøker Gunnar Sivertsen bakgrunnen for at europeiske land finansierer universitetene sine på ulike måter. Han tar utgangspunkt i det britiske systemet Research Excellence Framework (REF).
6. februar 2018

Skole-Norge: Uenighet om eksamen

Det er stor enighet blant skoleledere og skoleeiere om at eksamen gir elevene mulighet til å vise sin kompetanse. Men det er uenighet om hvorvidt eksamen er egnet til å vise kompetanse i alle fag, eller bare i noen fag.
1. februar 2018

Når blir det likestilling blant professorene?

Et nytt NIFU-notat inneholder en simulering av hvor mange nye professorer som må være kvinner for å oppnå en 50/50 kjønnsbalanse innen 2027.
1. februar 2018

Seminar 28. februar 2018: Har vi et godt akademisk karrieresystem i Norge?

Får universiteter og høgskoler den kompetansen de trenger med dagens karrieresystem og stillingsstruktur? Hvordan bør de framtidige karriereveiene se ut?
31. januar 2018

Fornøyd med utdanningens relevans for arbeidslivet

NIFUs analyser viser at de aller fleste kandidater opplever at mastergradene er relevant i arbeidsmarkedet. Men det er betydelige fagforskjeller.
31. januar 2018

Godt læringsutbytte med vekslingsmodell

Veksling i fag- og yrkesopplæringen gir god læring, men er ressurskrevende.
23. januar 2018

Muligheter og utfordringer i studentsentrerte undervisningsformer

En ny rapport undersøker erfaringene med ulike studentsentrerte tilnærminger i høyere utdanning.
23. januar 2018

Frokostseminar 23. januar 2018: Muligheter og utfordringer med studentsentrerte undervisningsformer i høyere utdanning

Institutt for pedagogikk (UiO) og NIFU inviterer til frokostseminar om studentsentrerte undervisningsformer.
16. januar 2018

Ulikhet opprettholdes

Elever med svakest utgangspunkt når de starter i videregående skole i Østfold, oppnår de svakeste resultatene, enten ved at de slutter, stryker eller oppnår svake karakterer. Dette er en ulikhet som vedvarer.