28. august 2017

Kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter

Seks av ti NHO-bedrifter sier at de har et udekket kompetansebehov. Behovet for yrkesfaglig kompetanse er stort og går på tvers av bransjer og bedriftsstørrelse. Blant store bedrifter er det også betydelig behov for høyt utdannet personale.
25. august 2017

NIFU-seminar 18. september: RCT – en metode for politikkrelevant utdanningsforskning

NIFU inviterer til frokostseminar om randomiserte, kontrollerte studier (RCT) i utdanningsforskning. Hvordan kan myndighetene benytte seg av forskning basert på denne metoden for politikkutforming?
23. august 2017

MOOC – fra globalt til lokalt

Massive Open Online Courses (MOOC), som et globalt og nasjonalt fenomen innen utdanning, er i stadig utvikling. I en ny artikkel presenterer NIFU-forskere utviklingen slik den er i dag, med fokus på to gjeldende og kontrasterende forståelser av MOOC.
16. august 2017

Kvaliteter og utfordringer med MatAdapt

Lærere og elever ser MatAdapt som en god idé, og at ressursen hadde potensial til å bli et verktøy til repetisjon eller som lekse. Men ressursen har også begrensninger.
16. august 2017

Forskningens samfunnsbidrag

Hvordan man best mulig kan forstå og evaluere forskningens samfunnsbidrag diskuteres i mange land, og er aktuelt i Norge særlig i forbindelse med Forskningsrådets pågående fagevalueringer. Da NIFU-forsker Gunnar Sivertsen holdt et foredrag om temaet i København i juni, ble to av tilhørerne inspirert til å skrive om ideene hans i Weekendavisen.
14. august 2017

Bok om organisering av universiteter

Hvordan er moderne universiteter organisert og styrt? Har 30 års universitetsreformer resultert i sterkere ledelsesstrukturer og lederskapskontroll? Det ser en ny bok nærmere på.
9. august 2017

Fremtidig behov for IKT-sikkerhetskompetanse

I år 2030 vil det være en estimert etterspørsel på 15 000 personer med IKT-sikkerhetskompetanse. Tilgangen på IKT-sikkerhetskompetanse vil i samme år være på knapt 11 000.
6. juli 2017

Bok om utdanningssamarbeid mellom Russland og Norge

NIFU-forsker Jannecke Wiers-Jenssen har bidratt med to kapitler i boken Higher Education in the High North: Academic Exchanges between Norway and Russia.
3. juli 2017

– Kvalifiserte søkere vil få læreplass

De fleste fylkeskommunene mener at kvalifiserte søkere vil få læreplass - og at antallet lærebedrifter som ser det som aktuelt å si opp, eller ta inn færre lærlinger, er klart lavere enn i fjor.