30. november 2020

Barnehageundersøkelse: Mye samarbeid og uformell læring

Norge ligger høyt på flere mål på uformell læring og samarbeid blant barnehageansatte, som å gi tilbakemelding til kolleger på deres arbeid.
27. november 2020

Små landsforskjeller, større fagforskjeller

Flere studier har undersøkt hvordan forskere evalueres i ansettelsesprosesser, men det finnes få sammenlikninger på tvers av land. En ny artikkel sammenlikner derimot rekrutteringsprosesser i fem forskjellige land.
27. november 2020

Fagopplæring og arbeidsmigrasjon

Siden 2004 har Polen vært et av de største eksportlandene av faglært arbeidskraft til Vest-Europa. Nye funn viser at store aktører i landet har satset mer på fagopplæring, til tross for massiv emigrasjon, mens mindre selskaper søker kortsiktige løsninger med ufaglært arbeidskraft.
27. november 2020

Deltar på Futures Literacy Summit 2020

Det uformelle nettverket Futures Literacy Norway, hvor NIFU er med, vil ha en egen virtuell stand på Futures Literacy Summit 2020.
26. november 2020

Svak nedgang i avlagte doktorgrader

I første halvår 2020 ble det avlagt 848 doktorgrader ved norske læresteder, 3 prosent færre enn i samme periode i fjor.
26. november 2020

Nettverk er krevende, men kan bli varig verktøy for samarbeid

Intensjonen med lærende nettverk i realfagskommuner er at ansatte i barnehager og skoler skal etablere arbeidsformer som gjør at de kan videreutvikle praksis. De fremstår imidlertid som krevende.
25. november 2020

«Missions»: politikk, modell og praksis i forskning og innovasjon

Forskning og innovasjon står sentralt i EU og Norge for å møte den globale klimakrisen og bidra til grønn omstilling.
25. november 2020

Nye FoU-tall for 2019

NIFU har publisert statistikk på forskning og utviklingsarbeid (FoU) i 2019 for både universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren.
24. november 2020

Hvordan hindre matsvinn i framtiden?

I høst arrangerte NIFU og TIK-senteret en foresight-øvelse om utfordringer knyttet til forebygging og reduksjon av matsvinn. Oppsummeringen ligger nå tilgjengelig i et NIFU-notat.