25. august 2020

NIFU-webinar 2. september 2020: Internasjonale erfaringer med utviklingsavtaler i UH-sektoren

Hvilke erfaringer har Nederland, Danmark og Canada med utviklingsavtaler i universitets- og høgskolesektoren, og hva kan det bety for oss?
7. juli 2020

Utveksling betyr lite for nyutdannedes muligheter på arbeidsmarkedet

Analyser av NIFUs kandidatundersøkelser viser at utvekslingsopphold i utlandet har liten betydning for nyutdannedes muligheter på arbeidsmarkedet, men enkelte grupper kan ha en viss fordel.
2. juli 2020

Skole-Norge: Rutiner på plass for forebygging av rusmisbruk

Et stort flertall av ungdomsskoler og videregående skoler har egne rutiner for å forebygge rusmisbruk, mens det samme gjelder halvparten av 1-10-skolene og 31 prosent av barneskolene.
30. juni 2020

Siste nummer av skriftet TEAM tilgjengelig

Utgaven omhandler temaer som markedsføring i høyere utdanning, universiteters autonomi og fusjoner.
25. juni 2020

NIFU-forsker mottar H.M. Kongens gullmedalje

Statsviter og forsker ved NIFU Solveig Hillesund mottar utmerkelsen for sin ph.d.-avhandling om etniske konflikter.
24. juni 2020

NIFU søker samfunnsforskere

NIFU søker forskere som liker å jobbe i skjæringsfeltet mellom forskning og politikk på kunnskapsfeltet. 
22. juni 2020

Ny digital «lommefolder» om FoU-statistikk

Nå kan du se figurer og hovedpunkter med den nyeste statistikken og indikatorene for forskning og utviklingsarbeid (FoU) i digitalt, interaktivt format.
17. juni 2020

Østfold-elever: Betydelig forskjell i kompetanseoppnåelse fra studieforberedende og yrkesfag

Det er betydelig forskjell i kompetanseoppnåelse fra studieforberedende og yrkesfag: Etter tre år hadde 83 prosent av studieforberedendeelevene bestått. På yrkesfag hadde 53 prosent lykkes ved at de hadde bestått eller var lærling eller lærekandidat.
16. juni 2020

Artikkel om Kinas forskningsreformer

Forsker ved NIFU Gunnar Sivertsen har sammen med Lin Zhang ved universitetet i Wuhan i Kina skrevet et innlegg om Kinas forskningspolitikk for bloggplattformen LSE Impact Blog.