23. juni 2021

Tall om forskning i nytt digitalt format

Nå ligger årets digitale lommefolder med ferske funn og statistikk om norsk forskning på NIFUs hjemmesider.
23. juni 2021

Norske studenter fornøyd med studiekvaliteten i utlandet

En ny undersøkelse viser at de fleste norske studenter er fornøyde med kvaliteten på læresteder i utlandet, men det er variasjoner mellom studieregion og fagfelt.
18. juni 2021

Mindre tid til forskning blant yngre forskere

I et nytt arbeidsnotat belyser forskere fra NIFU hvordan pandemien har påvirket yngre forskeres arbeidssituasjon, forskningsaktiviteter og tanker om framtiden.
17. juni 2021

Koronapandemien rammer skjevt, men ikke de med vedvarende utfordringer

Pandemien har skapt utfordringer for nyutdannede i arbeidsmarkedet, der enkelte er hardere rammet enn andre. – Mange er bekymret for sine karriereutsikter, sier NIFU-forsker.
4. juni 2021

Nytt digitalt læreverk i matematikk – en betinget suksess

Matematikkundervisning på barnetrinnet med DragonBox Skole har så langt vært en suksess. Implementeringen har hatt god oppslutning med engasjerte lærere.
26. mai 2021

EU-SPRI konferansen 2021: Science and Innovation – an uneasy relationship?

Den årlige konferansen arrangeres i år av NIFU, i samarbeid med Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK).
19. mai 2021

Valget av ny struktur preget av kontinuitet, heller enn innovasjon

I et nytt Policy-brief gjennomgår forskere fra NIFU hvilke fakultetsmodeller ulike UH-institusjoner har valgt.
19. mai 2021

Ny bok: Gode relasjoner som grunnlag for læring

Tidligere NIFU-forsker Tone Cecilie Carlsten er bidragsyter i boka Hva kan vi lære av TALIS 2018? Gode relasjoner som grunnlag for læring. Julius Kristjan Björnsson (red.) Cappelen Damm Akademisk 2021.
18. mai 2021

77 milliarder kroner på FoU i 2019

Kapitlet om den nasjonale FoU-aktiviteten i Indikatorrapporten 2021 er nå publisert.