27. september 2019

Mye FoU innenfor energi, miljø og klima

Norske forskningsmiljøer rapporterer å ha brukt om lag 30 milliarder kroner på forsknings- og utviklingsarbeid på 10 tematiske forskningsområder i Norge i 2017. I tillegg utgjør bioteknologi 5,2 milliarder kroner eller nesten 8 prosent av de totale ressursene.Til sammenligning var den totale norske FoU-innsatsen ca. 67 milliarder kroner.
26. september 2019

Fremdeles 6 av 10 bedrifter med udekket kompetansebehov

61 prosent av NHOs medlemsbedrifter har i noen eller stor grad et udekket kompetansebehov, hvorav 10 prosent har i stor grad. Andel bedrifter med udekket kompetansebehov har holdt seg stabil på rundt 6 av 10 i hele barometerperioden. Dette viser kompetansebarometeret 2019.
17. september 2019

Kompetanseutvikling og livslang læring i akademiske yrker

Seniorer innen akademikeryrker jobber ofte i dynamiske arbeidsmiljøer og må forholde seg til bl.a. organisatoriske og teknologiske endringer. Mange ønsker å delta i opplæringstiltak, men tidspress og læringsformer skaper utfordringer.
16. september 2019

Forskningsdagene: Hvor miljørettet er norsk forskning?

Årets forskningsdager setter miljøspørsmål på dagsorden. NIFU retter her søkelyset på miljøperspektivet i forskningspolitikken.
10. september 2019

Rammeverk for å forstå forskningskvalitet

Hva er god forskning? En ny artikkel fra R-QUEST setter søkelyset på hvordan ulike oppfatninger av forskningskvalitet sameksisterer i forskningen og i forskningspolitikken.
29. august 2019

Frokostmøte 17. september: Kompetanseutvikling og livslang læring

Akademikerne inviterer, sammen med Senter for seniorpolitikk, til presentasjon av ny rapport om holdninger til kompetanse blant arbeidstakere over 50 år.
15. august 2019

Studentenes søkning og resultatbasert finansiering driver veksten i høyere utdanning

Studenttallet har de siste årene vokst raskere enn søkningen. Universiteter og høyskoler effektiviserer gjennom å utnytte studieplassene ved etablerte studier bedre, og introdusere nye studier innenfor eksisterende kapasitet.
15. august 2019

Hvor attraktiv er en karriere i norsk akademia?

Mange faglige stillinger i norske universiteter og høgskoler er attraktive, men noen stillingstyper, fagområder og læresteder sliter med å tiltrekke seg kvalifiserte søkere.
12. august 2019

Møt NIFU på Arendalsuka!

Torsdag 15. august inviterer NIFU til debatt. Vi lanserer to ferske rapporter om henholdsvis akademisk rekruttering og mobilitet, og dimensjonering av studietilbudet i universitets- og høgskolesektoren.