7. april 2022

Artikkel: Forskning på sosial praksis vil gi nyttig innsikt for utvikling av bærekraftpolitikk

I en ny artikkel publisert i tidsskriftet Sustainable Production and Consumption har blant andre NIFUs Antje Klitkou og Lina Ingeborgrud analysert sammenhengen mellom ulike former for sosial praksis.
7. april 2022

Fagfornyelsen yrkesfag: Partene fornøyd med ny tilbudsstruktur

Fagfornyelsen yrkesfag er en egen del av den større prosessen fagfornyelsen som skal innføre nye læreplaner i hele grunnopplæringen. Nå er første delrapport publisert.
7. april 2022

Artikler: Kjønnsforskjellene i publisering er mindre enn antatt

Kvinner har ikke et «publiseringsproblem», men vår forståelse av publiseringsadferd er for lite nyansert.
6. april 2022

Rektorer svært fornøyde med videreutdanning

Men det har vært krevende å kombinere jobb med studier under pandemien.
5. april 2022

Frokostseminar 6. april: Målrettede samfunnsoppdrag i Norge

Kan målrettede samfunnsoppdrag – såkalte «missions» – løse vår tids store samfunnsutfordringer?
25. mars 2022

Oppdatert pan-europeisk register over universiteter og høgskoler (ETER)

Tallene fra ETER (European Tertiary Education Register) viser at antallet IKT-studenter på kandidatnivå økte i Norge og Østerrike fra 2014 til 2019. Samtidig er andelen IKT-studenter synkende.
23. mars 2022

Evaluation of new review procedures for promoting unconventional research ideas

Overall, the pilot worked according to its intentions. The major goals were achieved, and the new funding instrument with unique terms and a novel selection procedure appears much appreciated among the stakeholders.
17. mars 2022

Kina er fjerde størst i norsk forskningssamarbeid

Kina er nå den fjerde største samarbeidspartneren til Norge i bilaterale prosjekter etter USA, Storbritannia og Sverige.
16. mars 2022

Nytt nummer av Forskningspolitikk!

Har fremtiden noen fremtid i forsknings- og innovasjonspolitikken?