12. mars 2019

Frokostseminar 13. mars: Hvordan vurderer arbeidsgiver nyutdannede?

Hvordan vurderer arbeidsgiverne de nyutdannedes kunnskaper og relevansen av høyere utdanning og fagskole? Hva vil arbeidsgiverne ha – mastergrad, bachelor eller fagskole?
12. mars 2019

Seminar 13. mars: Kjønnsbalanse i forskning – hun teller

Hva sier She Figures 2018 om norske og europeiske kvinners karrierer i forskning? Hva er kvinners publiseringsmønstre, og publiserer kvinner mindre enn menn?
8. mars 2019

She Figures 2018: Nye tall for kjønnsbalanse i forskning

Hva står det til med norske og europeiske kvinners karrierer i forskning? Publiserer kvinner mindre enn menn? EU-kommisjonen legger i dag frem nye tall for kjønnsbalanse i europeisk forskning.
7. mars 2019

Fra lovbrudd til soning, hvor forskningsbasert er straffesakskjeden?

Forskere i Norge leverer 36 forskningsbidrag hvert år, tar vi med hele Norden blir det 56 publiserte bidrag. Fra 2006 til 2018 steg det årlige antallet litt.
25. februar 2019

Fortsatt sterk vekst i Norges FoU-innsats

Endelige tall viser at utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge utgjorde over 69 milliarder kroner i 2017. Dette gir en vekst i FoU-innsatsen på nærmere 6 milliarder kroner fra 2016.
13. februar 2019

Læring i arbeidslivet og jobbrelatert opplæring

Flere NIFU-forskere har publisert en rekke artikler i nyeste spesialutgave av International Journal of Lifelong Education om jobbrelatert opplæring og voksnes deltaking i læring i arbeidslivet.
13. februar 2019

Usikkert om elever er blitt mer motiverte og mestrer bedre

Satsingen Ungdomstrinn i utvikling har slått godt an blant skoleeiere og -ledere og ført til mer samarbeid og erfaringsdeling på skolene. Men det er uklart om undervisningen er blitt mer praktisk og variert.
12. februar 2019

Kan siteringsindikatorer brukes til å vurdere forskningskvalitet?

Siteringer brukes i økende grad som indikatorer når forskning evalueres. I en ny artikkel argumenteres det for at siteringer kan si noe om vitenskapelig innflytelse, men ikke om andre aspekter ved vitenskapelig kvalitet.
12. februar 2019

Hva vet vi om sammenhengen mellom fagmiljøenes størrelse og utdanningskvalitet?

En ny gjennomgang av internasjonal forskningslitteratur viser at det er vanskelig å finne evidens for sammenhenger mellom fagmiljøenes størrelse og utdanningskvalitet.