1. februar 2017

Omstendelig prosess for å utpeke sveitsiske forskningssentre

Utvelgelsen av National Centres of Competence in Research er godt organisert, men kompleks og tidkrevende.
Les mer
30. januar 2017

Til dels tilfredsstillende skolehelsetilbud

Skolelederne synes skolehelsetjenesten bare delvis tilfredsstiller skolens faktiske behov. Store videregående skoler er mer tilfreds enn mindre. For grunnskolene er det motsatte tilfellet.
Les mer
25. januar 2017

NIFU-seminar 30. januar: Kvalitetsmeldingen i høyere utdanning

Fredag 27. januar la regjeringen frem stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning. Mandag 30. januar har vi invitert politikere, institusjonsledere, studentene og NOKUT til paneldebatt hos Tøyen Startup Village. Ledende forskere på kvalitet i høyere utdanning bidrar med faglige perspektiver på meldingen.
Les mer
23. januar 2017

NIFU-forsker Kjersti Nesje disputerer

23. januar 2017 forsvarer Kjersti Nesje sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) i profesjonsstudier.
Les mer
20. januar 2017

Artikkel om sammenhengen mellom opplæring og innovasjonsaktivitet

NIFU-forsker Pål Børing har publisert «The relationship between training and innovation activities in enterprises» i International Journal of Training and Development.
Les mer
18. januar 2017

Boklansering 14. februar: Lærer- og bibliotekarsamarbeid i leseopplæring

NIFU-forskerne Tone Cecilie Carlsten og Jørgen Sjaastad har bidratt med kapittelet: “A State-Run School Library Programme in Norway: Political Contradictions” i boken Teacher and Librarian Partnerships in Literacy Education in the 21st Century.
Les mer
16. januar 2017

Høyest kvinneandel i høyere kunstutdanninger

Høyere kunstutdanninger har den høyeste kvinneandelen i personal innenfor kunstfagene. Lavest kvinneandel finner vi innenfor musikkutdanningene ved universiteter og vitenskapelige høgskoler.
Les mer
13. januar 2017

Utfordrende å få alle med på kompetanseutvikling

Ansatte i barnehager og grunnopplæringen skal settes i stand til å hjelpe barn, elever og voksne med minoritetsbakgrunn til å fullføre skolen, men prinsippet om at hele staben deltar i kompetanseutviklingen er ikke fullt ut realisert.
Les mer
10. januar 2017

Oppdatert FoU-statistikk for instituttsektoren og universitets- og høgskolesektoren

NIFU publiserer 10. januar 2017 endelig FoU-statistikk for 2015. Totalt ble det brukt 13,7 milliarder kroner til FoU i instituttsektoren og 18,7 milliarder kroner i UoH-sektoren i 2015.
Les mer