13. november 2019

Statsbudsjettanalysen 2020: En liten realnedgang i bevilgningene til forskning i 2020

Budsjettforslaget for 2020 fra Regjeringen Solberg vil gi en samlet bevilgning til forskning og utviklingsarbeid (FoU) på om lag 38,9 mrd. kr.
6. november 2019

Konflikt mellom idealer og praksis i spesialundervisningen

Sentrale styringssignaler, skoleledere og lærere ser inkludering som et ideal. Det er et mål å styrke tilpasset opplæring, redusere bruken av spesialundervisning og at spesialundervisningen skal foregå i organisatorisk inkluderende løsninger. NIFUs nye studie viser en annen virkelighet.
5. november 2019

Videregående opplæring er et søkerstyrt system, med en viss dimensjonering ut fra læreplasstilgang

Ni av ti elever i videregående får sitt førstevalg av utdanningsprogram innfridd.
31. oktober 2019

NIFU søker samfunnsforskere

NIFU søker forskere til fagområdet studier av grunnopplæring.
31. oktober 2019

Indikatorrapporten 2019 lanseres fredag

Fredag 1. november kl 09.00 lanseres arbeidet med indikatorer for det norske forsknings- og innovasjonssystemet på Sentralen i Oslo. Temaet for årets seminar er bærekraft i innovasjon og forskning – hva sier indikatorene?
25. oktober 2019

Svakere vekst i norsk FoU-innsats

Foreløpige tall viser at det ble brukt 73 milliarder kroner på FoU i Norge i 2018.
25. oktober 2019

Kunnskapsnivå i 10. klasse betyr mest for fullføring av VGS

Elevenes kunnskapsnivå ved starten av videregående skole – målt med karakterer fra tiende klasse – har entydig sterkest betydning for om en elev fullfører og består videregående etter fire år, når ellers like elever sammenliknes.
25. oktober 2019

Ansatte i barnehagen fornøyde

I Norge er barnehageansatte tilfredse med jobben sin. Sammenlignet med andre land, er det en lav andel som slutter. Men få er fornøyde med egen lønn.
23. oktober 2019

Vellykket satsing ved NMBU

NMBUs Talentutviklingsprogram og ordningen med støtte til innovative undervisningsformer er gode ordninger som bidrar til å oppfylle universitetets overordnede målsetting om å fremme fremragende forskning og utdanning.