13. februar 2020

Hvordan beveger IKT-ferdigheter seg mellom næringer?

I et nytt NIFU-notat foreslås en trinnvis metode for å observere, ved bruk av mikrodata, hvordan IKT-utdanning knyttes til norsk økonomi. Det gir interessante funn.
11. februar 2020

Høy produktivitet i norsk bioøkonomi

Norsk bioøkonomi er, som bioøkonomien i andre nordiske land, preget av høy produktivitet og en relativt lav andel sysselsatte i bioøkonomiske næringer.
10. februar 2020

Nesten 1000 årsverk polarforskning utført i Norge i 2018

Polarforskning utgjorde 2,1 prosent av den totale FoU-innsatsen i Norge i 2018 målt i årsverk.
6. februar 2020

Nicoline Frølich ny redaktør av Tertiary Education and Management

Tertiary Education and Management (TEAM), et fagtidsskrift for høyere utdanning, skifter redaktører. Skriftet tas nå videre av Nicoline Frølich, forskningsleder hos NIFU, og Kurt De Wit, leder for Data Management Unit ved Det katolske universitetet i Leuven.
4. februar 2020

Seks av ti har en plan for kompetanseutvikling

Over 60 prosent av grunnskoleledere og skoleeiere oppgir at de har en plan for hvordan kravet om undervisningskompetanse skal innfris innen 2025.
30. januar 2020

Lettere overgang til arbeidslivet med spesialisert mastergrad

Mastergradskandidater med spesialisert utdanning har en lettere overgang til arbeidslivet enn kandidater med generisk utdanning.
15. januar 2020

God spredning av psykisk helse-programmer

Programmer for å styrke området psykisk helse i skolen når ut til mange kommuner og skoler. Men ikke til alle.
9. januar 2020

Profesjonsutdanninger og forskning

Profesjonsutdanningene ved universiteter og høgskoler møter særegne organisatoriske utfordringer når de skal innfri økte forventninger om forskning.
8. januar 2020

Fornøyd med rektorutdanningen

Den nasjonale rektorutdanningen for skoleledere oppleves som et relevant tilbud av høy kvalitet. Deltakere mener selv at de har endret egen praksis og synet på seg selv som leder, etter gjennomført utdanning.