15. januar 2018

– Bruk lokale kapasiteter i grønn omstilling

Norges økonomiske omstilling må ta hensyn til de lokale kapasitetene i hver region, både når det gjelder kunnskap og fysiske ressurser.
19. desember 2017

Lærerspesialister: de to første skoleårene

Lærerspesialistordningen trenger sterkere forankring i lærerprofesjonen. Dette er hovedkonklusjonen i en evaluering av de to første skoleårene av pilotering av ordningen, foretatt av NIFU og NTNU Samfunnsforskning.
19. desember 2017

Opplever utbytte av lærerspesialistordning

Lærerspesialister i Oslo mener at lærerspesialistordningen bedrer undervisningskvaliteten og lærersamarbeidet. Samtidig mener mange også at det blir lite tid til for å utøve rollen som spesialist.
14. desember 2017

Motstridende studier med store forskningspolitiske konsekvenser

Hvis målet er å oppnå flere siteringer for en institusjon eller et land, skal man da satse mest på eldre forskere, gjerne mannlige professorer, dvs. de som publiserer mest?
12. desember 2017

Nytt dobbeltnummer av Forskningspolitikk

På grunn av redaktørskifte har tredje utgave av Forskningspolitikk blitt forsinket. Til gjengjeld er det et 44 siders dobbeltnummer tettpakket med stoff om forskning, innovasjon, høyere utdanning og tilhørende politikkutvikling.
7. desember 2017

2017 Report on Science & Technology Indicators for Norway

Den engelske utgaven av Indikatorrapporten 2017 er publisert.
1. desember 2017

Hvilken effekt har språkopplæring og kompetansehevingstiltak for innvandrere?

Ny rapport går gjennom den norske og internasjonale forskningen.
23. november 2017

Lite karriereutbytte av fagskoleutdanning

Fagskoleutdanningen i helse og sosialfag er lite anerkjent, og karriereutbyttet er beskjedent, viser en ny rapport.
15. november 2017

Forskerinteressen har ikke falt blant masterkandidater

Interessen for en forskerkarriere er stabil blant nyutdannede mastergradskandidater.