16. desember 2019

Høyt læringsutbytte med videreutdanningen Profesjonsfaglig Digital Kompetanse

Lærere som har tatt videreutdanningen Profesjonsfaglig Digital Kompetanse (PfDK) forteller om høyt læringsutbytte – høyere enn lærere som har tatt andre nettstudier og andre fag.
13. desember 2019

Dekker et udekket kompetansehevingsbehov

Arbeidstakere uten formell kompetanse og som har et behov for en bestemt type oppfølgning, kan dra fordeler av at man nå legger til rette for fagopplæring i Kompetansepluss.
11. desember 2019

Å ta hele utdanningen i utlandet gir gevinst på arbeidsmarkedet

Personer som har tatt hele utdanningen i utlandet gjør det noe bedre på arbeidsmarkedet enn personer uten utvekslingsopphold.
10. desember 2019

Nytt nummer av Forskningspolitikk

Julenummeret av Forskningspolitikk inneholder mye interessant stoff for dem som er opptatt av forskning, høyere utdanning, innovasjon og tilhørende politikkområder.
5. desember 2019

Vellykket innføring av Chromebooks

Innføringen av Chromebooks i askerskolen har båret frukter. – Ingen vil tilbake til PC-traller og datarom, sier forsker ved NIFU Cathrine Tømte.
2. desember 2019

Fagskoleutdanning, hva særpreger den?

En ny rapport fra NIFU har sett på hva som danner grunnlaget for den kunnskapen og de ferdigheter studentene tilegner seg gjennom en fagskoleutdanning.
27. november 2019

NIFU-seminar 11. desember: Ønsker arbeidslivet nordmenn som har studert i utlandet?

Hvordan går det på det norske arbeidsmarkedet med dem som har studert i utlandet? NIFU lanserer en ny rapport om hva en utdanning fra utlandet har å si for tidlig karriere.
26. november 2019

Internasjonal studentmobilitet stagnerer

– Norge har en høyere andel av sin studentmasse i utlandet enn de fleste vestlige land, men veksten i både ut- og inngående mobilitet har nå stagnert på tross av politiske ambisjoner om det motsatte, forteller forsker ved NIFU Jannecke Wiers-Jenssen.
19. november 2019

Nettside for evaluering av strukturreformen

NIFU gjennomfører en forskningsbasert evaluering av strukturreformen fra 2019 til 2023. Nå kan prosjektet følges på en egen nettside.