20. juni 2018

Nødvendig med bedre kunnskapsgrunnlag for å styrke arbeid med realkompetansevurdering

Det gjøres mye arbeid med å vurdere realkompetanse i dag. Men det gjenstår mye både i arbeidslivet og utdanningssystemet før det er etablert et velfungerende nasjonalt system for dokumentasjon og vurdering av realkompetanse.
15. juni 2018

Oslo katedralskole og kulturell kapital

Oslo katedralskole har i mer enn 850 år sluset elevene inn i samfunnets eliteposisjoner. Skolen holder fortsatt stand. Hvordan er det mulig, i det egalitære Norge?
15. juni 2018

Gleder seg til naturfag, men ikke til matematikk

Elever på 9. trinn både gleder seg til og synes naturfagstimene er morsomme, men viser mindre interesse for matematikktimene.
13. juni 2018

Grønne grenser mellom klasser

Holdninger knyttet til miljøsaken er med på å skape symbolske skillelinjer mellom klasser. Men den miljøbevisste middelklassen nedtoner forskjeller med meningsmotstandere i sosiale møter, ofte motivert ut ifra et ønske om å ikke skade miljøsaken de brenner for.
11. juni 2018

Teknologi i skolen

Til tross for uforutsigbarheter i forbindelse med utprøving og innføring av ny teknologi i skolen, kan prosjekterfaring vise til enkelte mønstre og avgjørende faktorer. Disse kan være nyttige i arbeidet med nye, fremtidige prosjekter.
8. juni 2018

Skal studere kommunikasjon innen energiforskning

Forskningsrådet har tildelt 7,6 millioner kroner til tre prosjekter som skal studere dialogen mellom forskning og samfunn. NIFUs prosjekt ENERGISAM er ett av prosjektene som har mottatt finansiering.
7. juni 2018

Elever med svakt faglig grunnlag tjener på å være lærekandidat

Lærekandidater med svake karakterer fra tiende klasse kommer bedre ut med hensyn til kompetanseoppnåelse enn sammenlignbare yrkesfagelever i ordinære løp.
1. juni 2018

Halv milliard kroner brukt til forskning på antimikrobiell resistens i 2017

Resistens mot antibiotika og andre antimikrobielle midler er et økende problem og kan bli en stor trussel mot folkehelsen.