6. desember 2021

Nye nordiske styremedlemmer til NIFU

Karin Röding og Niels Mejlgaard er valgt inn for perioden 2022-2024.
6. desember 2021

Nicoline Frølich har blitt leder for EAIR

The European Higher Education Society (EAIR) er et internasjonalt nettverk av forskere, praktikere, ledere og politiske beslutningstakere innen høyere utdanning.
3. desember 2021

Realnedgang i FoU-utgifter, men flere FoU-årsverk i instituttsektoren

Det ble utført forskning og utviklingsarbeid (FoU) for 15 milliarder kroner i instituttsektoren i 2020, det tilsvarer en realnedgang på rundt 3 prosent fra 2019. Antall utførte FoU-årsverk økte med 1,5 prosent i samme periode.
3. desember 2021

Sverige forsker mest på diskriminering, trakassering og likestilling

Norge er nest størst i Norden. – Vi har mer forskning om disse temaene enn gjennomsnittet for de andre nordiske landene relativt sett, forteller forsker ved NIFU, Dag W. Aksnes.
2. desember 2021

NIFU-forsker Ingvild Reymert disputerer

17. desember 2021 forsvarer Ingvild Reymert sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).
2. desember 2021

Lærerspesialister motiveres av nye utfordringer

Spennende oppgaver, ønske om påfyll og faglig utvikling, og nye utfordringer, er grunner ni av ti oppgir for å ville bli lærerspesialister.
30. november 2021

Lavere vekst i nordisk forskning og utviklingsarbeid (FoU)

Det ble brukt om lag 475 milliarder norske kroner på FoU i Norden i 2020. Justert for prisstigning, betyr dette en samlet økning fra 2019 på drøyt 3 prosent.
30. november 2021

Artikkel: Internasjonalt samarbeid avtar med alder

Nylig publisert studie viser at yngre universitetsforskere er mer internasjonale enn sine eldre forskere, basert på data om publiseringssamarbeid.
29. november 2021

Lengre arbeidsuker, mindre tid til forskning og utviklingsarbeid

Tidsbruksundersøkelsen 2021: De vitenskapelig og faglig ansatte ved norske universiteter og høgskoler arbeider langt mer enn normalarbeidsuken. Tid brukt til undervisning som har økt, mens tid til FoU har gått ned siden 2016.