14. mars 2013

Fagseminar: Kunnskapsløftet som utdanningsreform

Hvordan skal vi egentlig forstå Kunnskapsløftet som utdanningsreform? Velkommen til fagseminar om Kunnskapsløftet som utdanningsreform, torsdag 4. april kl 1500 - 1800 hos NIFU
14. mars 2013

Norge en stor nasjon i marin- og havbruksforskning

Norsk forskning har hatt stor innflytelse på kunnskapsutviklingen internasjonalt. I fagfeltet fiskeri- og havbruksforskning utmerker Norge seg ved å ha høyest siteringsindeks av samtlige land. Også i marin- og ferskvannsbiologi er de norske publikasjonene høyt sitert og Norge rangerer som nummer to etter Danmark.
12. mars 2013

Ambisiøs satsning fra Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Forskningsprogrammet FYSIOPRIM vurderes som et godt, men samtidig utilstrekkelig virkemiddel for å innfri Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter sin målsetting om å bidra til langsiktig og offentlig finansiert forskning i primærhelsetjenesten.
12. mars 2013

Kandidatundersøkelse for fagskoleutdanninger

NIFU sender i disse dager ut spørreskjema til ca 4300 personer som fullførte en fagskoleutdanning i vårsemesteret 2012.
12. mars 2013

Kombinasjonen videreutdanning og jobb-bytte gir økt inntekt og yrkesstatus

En ny studie av livslang læring i norsk arbeidsliv viser at deltakelse både i formell videreutdanning og opplæring som ikke gir formell kompetanse, har positive effekter både på inntekt, yrkesstatus og yrkesdeltakelse. Men samtidig forsterkes sosiale forskjeller. I næringer med mye videreutdanning er effekten på produktivitetsnivået positiv.
8. mars 2013

Riktige, men forsiktige forskningsskritt

- Forskningsmeldingen gir et godt utgangspunkt for langsiktighet og koordinering. Den signaliserer tydeligere nasjonal arbeidsdeling og at forskningsressursene skal konsentreres mer, mener Sveinung Skule. NIFUs direktør mener forslaget om en langtidsplan for forskning vil flytte debatten fra hvor mye penger som brukes til hvordan pengene brukes på forskning.
7. mars 2013

Undersøkelse av personer som fullførte masterutdanning ved universitetene våren 2010

I de nærmeste dagene mottar vel 3000 personer som fullførte en masterutdanning ved universitetene vårsemesteret 2010, en henvendelse om å delta i en spørreundersøkelse.
4. mars 2013

Konferanse om sentersatsingene i nordisk forskningspolitikk

NIFU inviterer til konferansen «Excellence initiatives in Nordic research policies» på Gardermoen 7. mai. Resultater fra et prosjekt som har sett på excellence-ordningene i Norge, Danmark, Finland og Sverige, vil bli presentert og diskutert.
27. februar 2013

Frokostseminar 6. mars kl. 09.00-11.00: Arbeidslivssamarbeid motiverer studenter og letter overgangen til arbeid

I samarbeid med NIFU og Norgesuniversitetet inviterer NHO til et frokostseminar i Næringslivets hus på Majorstuen onsdag 6. mars kl. 0900–1100, hvor seniorforsker i NIFU, Taran Thune, presenterer rapporten Samarbeid med næringslivet i studietiden.