9. september 2013

Betydelig vekst i FoU innenfor medisin og helsefag

Nesten 7,5 milliarder kroner ble brukt til FoU innenfor medisin og helsefag i 2011, noe som tilsvarer 18 prosent av Norges totale driftsutgifter til FoU. 2,8 milliarder ble brukt i helseforetakene, 2,3 milliarder ved universiteter og høgskoler, 1,5 milliarder i næringslivet og 0,8 milliarder i instituttsektoren.
6. september 2013

Sterk vekst i ressurser til utdanningsforskning

En ny NIFU-rapport viser at den gjennomsnittlige årlige realveksten i FoU-utgifter til utdanningsforskning mellom 2007 og 2011 har vært på 14 prosent.
2. september 2013

Konsekvenser av nordisk studenteksport

Eksisterende litteratur om studentmobilitet har en tendens til å ta for gitt at mobilitet fra vestlige land er et gode for den enkelte og for samfunnet. Journal of Studies in International Education har publisert artikkelen «Degree Mobility from the Nordic Countries: Background and Employability», der forskningsleder ved NIFU Jannecke Wiers-Jenssen ser på hvorvidt studieopphold i utlandet er en fordel for studenter fra nordiske land. Artikkelen diskuterer også samfunnsmessige konsekvenser av høy studenteksport.
28. august 2013

Arbeidsinnvandring og midlertidige ansettelser kan redusere inntak av lærlinger

14 av 16 fylkeskommuner opplever at lærebedrifter ikke lenger ønsker å ta inn lærlinger. Viktige grunner som oppgis er at bedriftene enten mangler oppdrag eller at de ikke har ansatte som kan være instruktører.
14. august 2013

Dorothy Sutherland Olsen har disputert

9. august i år disputerte NIFU-forsker Dorothy Sutherland Olsen. Avhandlingen «Interdisciplinary Collaboration in Science-based Technologies: Studies of knowledge creation in nanoscience and nanotechnologies» ser på hvordan vitenskapsbaserte teknologier utvikles.
11. juli 2013

Rekordhøyt søkertall til høyere utdanning

Etter en periode med synkende søkertall i andre halvdel av 1990-tallet, har det etter år 2000 igjen vært stor vekst i søkningen til høyere utdanning. I 2013 har tallet på søkere nådd et nytt rekordnivå på nærmere 120 000, en økning på rundt 50 prosent fra 2000. Søkerveksten har vært særlig sterk innenfor realfaglige og teknologiske utdanninger og økonomiske og administrative fag.
4. juli 2013

Antall utenlandske studenter i Norge tredoblet

Engelskspråklige programmer og gratis utdanning gjør Norge til et attraktivt studieland. Tallet på utenlandske studenter i Norge er om lag tredoblet siden årtusenskiftet, og utgjør nå mer enn 19 000 personer. Den største gruppen kommer fra Sverige.
2. juli 2013

Kronikk: Ikke bare en helgevakt

Sykepleiernes profesjonskamp innebærer en avgrensing nedover og en krevende balansegang mellom teoretisk og akademisk utvikling og relevans for praktisk sykepleie. Avgrensingen kommer i dag til uttrykk i diskusjonen om helgevakter i helsesektoren.
28. juni 2013

CoEs impacting the Nordic research systems

A new study on schemes for Centres of Excellence (CoE) finds a broad set of impacts on the awarded research groups, as well as local impacts on their host institutions. They study includes 12 CoEs in Denmark, Finland, Norway and Sweden.