27. april 2020

Elisabeth Hovdhaugen gjest på NOKUT-podden

Hvilke fordeler og ulemper har dagens karakterskalaer, og hva vil en eventuell «utmerket» på toppen tilføre bestått/ikke bestått?
20. april 2020

Beskjedne ambisjoner om lærlinginntak i statlige virksomheter

Med unntak av Forsvaret og noen enkeltstående statlige virksomheter, planlegges det ikke for noen stor økning i lærlinginntak. Åtte av ti virksomheter vil videreføre inntaket på dagens nivå.
6. april 2020

Kompetanse om vold og overgrep: kompetansehevingstilbudet må styrkes og samordnes

Regjeringens kompetansestrategi mot vold og overgrep i nære relasjoner må videreutvikle, styrke og samordne kompetansehevingstilbudet som allerede finnes, mener NIFU-forskere.
3. april 2020

God trivsel blant barnehageansatte

Nær alle barnehageansatte liker å arbeide i barnehagen sin, og samarbeidet mellom barnehagen og hjemmet oppleves som godt både fra ansattes, styreres og foreldres ståsted.
2. april 2020

Økt søkning til fusjonerte læresteder

En gjennomgang av søkertall fra Samordna opptak for perioden 2013-2018 indikerer at de fleste fusjonerte læresteder har økt søkning til sine studieprogrammer. Men noen studiesteder skiller seg ut.
1. april 2020

Foreløpig FoU-statistikk for 2019 kommer i oktober

NIFU og SSB publiserer foreløpige FoU-tall for 2019 den 27. oktober 2020.
31. mars 2020

Flere tok doktorgraden i 2019 enn noe tidligere år

I 2019 ble det avlagt 1583 doktorgrader ved norske læresteder, det høyeste antallet hittil.
26. mars 2020

Alderspoeng har stor innvirkning på hvem som kommer inn på attraktive studier

Ved opptak i ordinær kvote til høyere utdanning, der alle søkere vurderes, er det de med mange alderspoeng som kommer inn på de attraktive studiene. Samtidig er det en negativ sammenheng mellom alder og gjennomføring av studier.
23. mars 2020

Godt samarbeid blant norske lærere

95 prosent av lærerne svarer at det er god kultur for å støtte hverandre og samarbeide på skolen, ifølge ny TALIS-undersøkelse.