24. juni 2019

Forskning på psykisk helse utgjorde 1,4 milliarder kroner i 2017

Norske forskningsmiljøer brukte 1,4 milliarder kroner på FoU innenfor psykisk helse i 2017. Dette utgjorde ca. 4 prosent av den totale forskningsinnsatsen i Norge (når næringslivet er holdt utenfor).
21. juni 2019

Behov og potensial for samarbeid mellom varehandel og høyere utdanning

Behovet for høyere utdanning og ny kunnskap i varehandelsektoren vil bli større. Allerede i dag finnes det kontaktflater det er mulig å bygge et bredere samarbeid på.
21. juni 2019

Kompleks og omfattende fusjonsprosess

Det er positive forventninger til fusjonsprosessen ved Høgskolen på Vestlandet (HVL). Implementering av campusovergripende fakulteter og institutter, ingen stedlig ledelse og store geografiske avstander byr imidlertid på visse utfordringer.
21. juni 2019

NIFU-forsker Hanne Næss Hjetland tildeles H.M. Kongens gullmedalje

H.M. Kongens gullmedalje tildeles en fremragende, yngre forsker for et vitenskapelig arbeid bedømt ved Universitetet i Oslo. Arbeidet må være anerkjent som et virksomt bidrag til fagfeltets forskningslitteratur.
20. juni 2019

Motiverende tross faglig lavt nivå

Tjenestestøtteprogrammet bidrar til praksisendring, men i mindre grad til kompetanseheving.
19. juni 2019

Hva driver den grønne veksten i nordiske land?

En ny komparativ studie viser hvordan tilgang til naturressurser, industriell spesialisering og entreprenørskap har hatt en avgjørende rolle for grønn vekst for nordiske land.
19. juni 2019

TALIS-undersøkelsen 2018: Første hovedfunn fra ungdomstrinnet

TALIS 2018 viser at norske ungdomsskoler kjennetegnes ved gode personlige relasjoner og god klasseledelse.
12. juni 2019

NIFU 50 år: Lange linjer og nye utfordringer i kunnskapspolitikken

I 50 år har NIFU gjennom statistikk, utredninger og forskning bidratt til en mer kunnskapsbasert politikk nasjonalt og internasjonalt. Det markeres med jubileumskonferanse fredag 14. juni 2019 på DOGA i Oslo.
12. juni 2019

Ny bok om NIFUs historie: Flere kunnskapsreiser i ulike retninger

I mer enn 50 år har NIFU bidratt til en mer kunnskapsbasert politikk nasjonalt og internasjonalt. Jubileumsboken Kunnskapsreiser gir noen riss av institusjonshistorien og faghistorien på områder NIFU har arbeidet med, i tillegg til historier, epistler og fakta om instituttet og menneskene som har jobbet der.