18. mai 2021

77 milliarder kroner på FoU i 2019

Kapitlet om den nasjonale FoU-aktiviteten i Indikatorrapporten 2021 er nå publisert.
12. mai 2021

NIFU-webinar 3. juni: Hvordan fungerer DragonBox Skole på elevenes matematikkferdigheter og lærelyst?

Innovative undervisningsmetoder inntar klasserommene. Lillestrøm kommune har utprøvd læreverket DragonBox Skole – en helt ny tilnærming til matematikkundervisning på barneskoletrinnet.
7. mai 2021

Motivasjon for utenlandsstudier

Studenters motivasjon for å ta høyere utdanning i utlandet varierer mer etter studieretning enn sosiodemografiske faktorer.
4. mai 2021

Maskinlæringsmetoder og bedrifters konkurranseevne

Ny studie viser at bruk av registerdata for ferdigheter og maskinlæringsmetoder kan gi rimelig gode prognoser for bedrifters konkurranseevne.
23. april 2021

Hva forsker Norge på?

Resultater fra FoU-undersøkelsen for 2019 viser at helse og omsorg og energi er de største FoU-områdene med henholdsvis 12 og 11 milliarder kroner i driftsutgifter til FoU.
23. april 2021

Økt ledighet blant nyutdannede under koronapandemien

Under koronapandemien har nyutdannede med mastergrad opplevd vanskeligere inngang på arbeidsmarkedet.
16. april 2021

Erfaringer med obligatoriske oppgaver og studenters læring

Obligatoriske oppgaver er blitt en vanlig del av studieløpet, men det er lite forskning på studentenes erfaringer med slike oppgaver. En ny artikkel viser at studenter foretrekker oppgaver med faglig innramming og mulighet for dybdestudium.
16. april 2021

Godt utbytte fra lærerspesialistutdanningen

Lærere opplever at lærerspesialistutdanningen gir godt utbytte. Studenter anser arbeidskravene som relevante og kompetanseutviklende. Samtidig etterlyses verktøy for å skape endringsprosesser i skolen.
14. april 2021

Kartlegging av udokumentert kompetanse

En studie gjennomført for Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) konkluderer med at arbeidstakere opparbeider seg mye kompetanse som ikke er dokumentert.