3. januar 2019

Store institutter er ikke bedre enn små

Det er store forskjeller mellom institutter innen høyere utdanning i produktivitet av vitenskapelige publikasjoner. Men instituttstørrelse synes ikke å ha noen betydning.
14. desember 2018

Forskningspolitikk er ute med et nytt nummer

Bladet har tre oppslag om Plan S og åpen forskning. I dag er det også lagt ut et ekstra intervju som gir et innblikk i hva UNIT tenker om saken. Det er også bred dekning av Forskningsrådets forslag til ny instituttpolitikk og den nye langtidsplanen for forskning.
11. desember 2018

Rådgivere/seniorrådgivere FoU-statistikk

Vi søker medarbeidere til produksjon av FoU-statistikk, indikatorutvikling, analyse og utredningsarbeid.
4. desember 2018

NIFU søker samfunnsforskere

NIFU søker forskere og analytikere som liker å jobbe i skjæringsfeltet mellom forskning og kunnskapspolitikk.
28. november 2018

Nytt nasjonalt senter for miljødokumentasjon

NIFU er blant NorEnviros partnere.
27. november 2018

Nye måter å undersøke økt lærertetthet

Tidligere forskning har først og fremst undersøkt økt lærertetthet i betydningen redusert klassestørrelse, men det finnes andre måter å utnytte økte lærerressurser. Et alternativ er å øke antallet lærere som deler på undervisningen i utvalgte fag.
27. november 2018

Ny gjennomgang av språksituasjonen i Norge

Språkrådets framtidsutval omtaler i en ny rapport de viktigste innsatsområdene for å sikre at norsk språk, nasjonale minoritetsspråk og norsk tegnspråk står sterkt på alle samfunnsområder også i framtiden.
22. november 2018

Seminar 22. november: Forskningsinstituttenes framtid. Hva sier evalueringene – og hva slags instituttpolitikk trenger Norge?

Hva slags instituttsektor og instituttpolitikk trenger Norge for å sikre at instituttene leverer relevant forskning med høy kvalitet i framtiden? Se opptaket av seminaret her.
8. november 2018

Statsbudsjettanalysen 2019

En liten realvekst i bevilgningene til høyere utdanning og forskning i 2019.