12. mars 2013

Kombinasjonen videreutdanning og jobb-bytte gir økt inntekt og yrkesstatus

En ny studie av livslang læring i norsk arbeidsliv viser at deltakelse både i formell videreutdanning og opplæring som ikke gir formell kompetanse, har positive effekter både på inntekt, yrkesstatus og yrkesdeltakelse. Men samtidig forsterkes sosiale forskjeller. I næringer med mye videreutdanning er effekten på produktivitetsnivået positiv.
8. mars 2013

Riktige, men forsiktige forskningsskritt

- Forskningsmeldingen gir et godt utgangspunkt for langsiktighet og koordinering. Den signaliserer tydeligere nasjonal arbeidsdeling og at forskningsressursene skal konsentreres mer, mener Sveinung Skule. NIFUs direktør mener forslaget om en langtidsplan for forskning vil flytte debatten fra hvor mye penger som brukes til hvordan pengene brukes på forskning.
7. mars 2013

Undersøkelse av personer som fullførte masterutdanning ved universitetene våren 2010

I de nærmeste dagene mottar vel 3000 personer som fullførte en masterutdanning ved universitetene vårsemesteret 2010, en henvendelse om å delta i en spørreundersøkelse.
4. mars 2013

Konferanse om sentersatsingene i nordisk forskningspolitikk

NIFU inviterer til konferansen «Excellence initiatives in Nordic research policies» på Gardermoen 7. mai. Resultater fra et prosjekt som har sett på excellence-ordningene i Norge, Danmark, Finland og Sverige, vil bli presentert og diskutert.
27. februar 2013

Frokostseminar 6. mars kl. 09.00-11.00: Arbeidslivssamarbeid motiverer studenter og letter overgangen til arbeid

I samarbeid med NIFU og Norgesuniversitetet inviterer NHO til et frokostseminar i Næringslivets hus på Majorstuen onsdag 6. mars kl. 0900–1100, hvor seniorforsker i NIFU, Taran Thune, presenterer rapporten Samarbeid med næringslivet i studietiden.
25. februar 2013

Frokostseminar tirsdag 5. mars kl. 08.15-10.00: Utdanner vi for mange doktorander for andre land?

2012 var et rekordår for avlagte doktorgrader i Norge, og andelen personer med ikke-norsk statsborgerskap øker for hvert år. Hva skjer med doktorene etter gjennomført forskerutdanning og avlagt grad?
18. februar 2013

God utvikling av regionale forskningsfond

Ordningen med regionale forskningsfond ble iverksatt i 2010 med mål om å styrke forskning for regional innovasjon og utvikling, og å mobilisere til økt forskningsinnsats i regionene. Ordningen har nå vært i drift i tre år, og et hovedinntrykk er at den gode utviklingen som ble konstatert etter de to første årene, også har fortsatt i det tredje året.
13. februar 2013

Styrker samarbeid mellom skoler og bedrifter

NHO-prosjektet Næringsliv i skolen styrker samarbeidet mellom skoler og bedrifter. Jørgen Sjaastad ved NIFU mener det fremdeles er uutnyttet potensial i et tettere samarbeid mellom myndighetene og NHO på dette feltet.
6. februar 2013

Hvorfor de fleste helsefagarbeiderelevene ikke går ut i lære

Å gå fra Vg2 helsefagarbeider til påbygg anses som like normalt som å gå ut i lære det tredje året. Lærlinger har også opplevd det som problematisk å få jobb etter læretida, noe som gjør at flere helsefagarbeiderelever velger påbygging fremfor å gå ut i lære.