13. april 2021

NIFU igang med Tidsbruksundersøkelsen 2021

NIFU og NOKUT har i år (som ved forrige undersøkelse i 2017) slått sammen Tidsbruksundersøkelsen og Underviserundersøkelsen. Kvaliteten på undersøkelsene avhenger av høy svarprosent, og vi håper at mange setter av tid til å svare.
13. april 2021

Stor økning i publiseringsvolumet ved mange av de fusjonerte lærestedene

I et nytt «Policy-brief» analyserer forskere fra NIFU hvordan forskningsaktiviteten ved institusjonene har utviklet seg målt gjennom vitenskapelig publisering.
13. april 2021

– Omleggingen til digital undervisning i universitets- og høgskolesektoren har hatt en pris

Omfattende NIFU-rapport viser hvordan studenter og forskere har opplevd koronasituasjonen.
12. april 2021

NIFU-webinar 13. april: Hvordan har norske universiteter og høyskoler blitt påvirket av Covid-19?

Hvordan har de høyere utdanningsinstitusjonene håndtert koronaepidemien? Hvordan har situasjonen påvirket utdanning og forskning? Hva har vi lært og hva tar vi med oss videre?
31. mars 2021

Nytt nummer av Forskningspolitikk

I det nye nummeret av Forskningspolitikk snakker redaktør Per Koch med Forskningsrådets leder Mari Sundli Tveit om forsknings- og innovasjonspolitisk kunnskapsutvikling og rådgivning.
26. mars 2021

Høyeste FoU-vekst i OECD-området siden 1980-tallet

Ny internasjonal statistikk viser at OECD-landenes samlede utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU) utgjorde 2,5 prosent av BNP i 2019. Det er det høyeste nivået noen gang, og kommer etter en realvekst på 4 prosent fra året før.
19. mars 2021

Ny årsrekord for doktorgrader

I 2020 ble det avlagt 1 634 doktorgrader i Norge, en økning på 3 prosent fra året før. Det har aldri tidligere blitt holdt like mange disputaser ved norske læresteder som i fjor.
19. mars 2021

NIFU Breakfast Webinar 19th of March: Where does the green economy grow?

What is in the future for the forest-based bioeconomy? We share key findings from case studies from Finland, Norway and Sweden, and practitioners in industry and policy offer their reflections.
17. mars 2021

Godt samarbeid mellom barnehageansatte

Den hyppigst forekommende samarbeidsaktiviteten mellom barnehageansatte er diskusjoner om tilnærming til barns utvikling, trivsel og læring, viser ny studie.