HVL \ Hedvig Myklebust \ CC BY-SA 4.0
12. juni 2019

Blir strukturreformens mål oppnådd?

NIFU skal gjennomføre den forskningsbaserte evalueringen av reformen «Konsentrasjon for kvalitet». Evalueringen skal se på om reformen har hjulpet norsk høyere utdanning med å oppnå økt kvalitet og robuste fagmiljøer.
12. juni 2019

Ny FoU-statistikk i lommeformat

Lommefolderen FoU-statistikk og indikatorer – Forskning og utviklingsarbeid for 2019 er klar både i trykket og elektronisk format.
12. juni 2019

Working paper on R&D statistical methodology

The group of Nordic producers of R&D statistics highlights similarities and differences in the production of R&D statistics in their countries.
2. juni 2019

Velrennomert 50-åring

Har 50-årsjubilanten NIFU utført sitt samfunnsoppdrag? Ja, sier eksterne evalueringer. Vi har tatt et tilbakeblikk.
29. mai 2019

Postdoktorstipend ved NIFU – Studier av forskningskvalitet

NIFU har ledig postdoktorstilling innen et empirisk komparativt prosjekt som omhandler begreper, mekanismer og praksis for forskningskvalitet. Stipendet er tilknyttet et bredt og flernasjonalt forskningsmiljø med senterstøtte fra Norges forskningsråd (R-QUEST - Centre for Research Quality and Policy Impact Studies).
14. mai 2019

Seminar 12. september: Forskning og teknologi for fedrelandet.

Hvilken rolle har behov for nasjonal prestisje og stolthet spilt for myndighetenes engasjement i forskning og utvikling? Dr. philos i forskningspolitisk historie Tore Li drøfter dette i sin nye bok, som lanseres og kommenteres på seminaret.
6. mai 2019

Ny rapport: NIFU har deltatt i utvalg for å fremme kvalitet i dansk forskning

NIFU-forsker Gunnar Sivertsen har deltatt i et nordisk ekspertutvalg som har sett på hvordan en ny modell for tildeling av grunnbevilgninger til forskning ved universitetene kan utformes.
4. mai 2019

NIFU-seminar 20. juni 2019: Aldri ferdig utdannet

Hvordan foregår læring blant seniorer og hvordan kan slik læring få flere seniorer til å jobbe lengre?