20. mars 2020

Vold og overgrep mot barn: Lite forskning på kompetansehevingstiltak

I mange land er vold og overgrep mot barn og unge et utbredt problem. En systematisk litteraturkartlegging gjennomført av NIFU viser at det finnes lite forskning i nordiske land på tiltak for å øke offentlige ansattes kompetanse på vold og overgrep.
17. mars 2020

Vibeke Opheim ny direktør for NIFU

Styret i NIFU har ansatt Vibeke Opheim som ny administrerende direktør. Opheim har siden januar 2020 vært konstituert direktør ved instituttet.
16. mars 2020

Behov for mer forskning på motivasjon og engasjement i realfag

Elevers motivasjon for realfag svekkes betydelig ved overgangen til ungdomsskolen. Men det foreligger lite kunnskap som kan forklare hvorfor dette skjer og hva som kan endre dette.
13. mars 2020

Færre bachelorstudenter ved UiS fullfører på normert tid

Men for masterstudentene er det en svak økning i andelen som fullfører graden på normert tid.
12. mars 2020

Redusert kapasitet ved NIFU

I minst to uker fra nå vil NIFU-ansatte benytte seg av hjemmekontor. Det kan innebære noe redusert kapasitet.
12. mars 2020

Statlige virksomheter vil ta i bruk kunstig intelligens

En ny undersøkelse fra NIFU viser at digitalisering får stor betydning for både oppgaver og kompetansebehov i statlig sektor. Tre av fire toppledere tror at virksomheten vil ta i bruk kunstig intelligens i løpet av de neste ti årene.
6. mars 2020

Inntaksutvalget anbefaler videreutvikling av alternative inntaksmodeller

Onsdag 4. mars mottok byråden for oppvekst og kunnskap i Oslo anbefalinger fra Inntaksutvalget som har vurdert alternative modeller for inntak til videregående skoler i Oslo.
24. februar 2020

Ny bok om kvalitetsarbeid i høyere utdanning

Hvordan utføres kvalitetsarbeid i høyere utdanning? Forskere fra NIFU er medredaktører på ny bokutgivelse.
19. februar 2020

Høgskulen på Vestlandet er i ferd med å finne sin form

Men først gjenstår et viktig arbeid med å utvikle felles kultur og god kommunikasjon.