1+1 prosjektet

Hensikten med «1+1 prosjektet» er å undersøke hva som skjer med elevenes matematikkferdigheter dersom de får en ekstralærer som brukes til å gi elevene undervisning i smågrupper.
Prosjektet vil foregå i 160 skoler fra 10 kommuner i Norge, geografisk spredt over store deler av landet: Asker, Bærum, Bodø, Drammen, Sandefjord, Sarpsborg, Stavanger, Trondheim, Tromsø og Ålesund.

For å undersøke om smågruppeundervisning øker elevenes ferdigheter i matematikk, gjennomføres en randomisert studie der de deltakende skolene fordeles tilfeldig i to like store grupper – en forsøksgruppe og en sammenligningsgruppe. Skolene i forsøksgruppen får ressurser til å ansette en ekstra lærer til å gjennomføre smågruppeundervisning i matematikk, mens skolene i sammenligningsgruppen fortsetter som før.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Institutt for samfunnsforskning (ISF) og Senter for økonomisk forskning (SØF). Det er finansiert av Norges forskningsråd, som del av programmet Lærertetthet og læringseffekt (LÆREEFFEKT).

For mer informasjon, se prosjektets hjemmesider.

prosjektdetaljer

prosjektlederVibeke Opheim
medarbeidereKari Vea Salvanes, Astrid Marie Jorde Sandsør
prosjektperiode01.01.2016  -  01.07.2021
finansieringNorges forskningsråd

andre filer