Arbeidsgiveres vurdering av kandidater med høyere utdanning

Prosjektets formål er å undersøke arbeidsgiveres erfaringer med nyutdannede med høyere utdanning eller fagskoleutdanning, samt deres rekrutteringsbehov for personer med slik utdanning. Det er særlig spørsmål om utdanningenes kvalitet og relevans som står sentralt. Fire hovedgrupper av utdanning studeres: Masterutdanning (eller tilsvarende), bachelorer, fireårige lærerutdanning og fagskoleutdanning. Prosjektet består av ulike deler og pågår i flere faser, og ulike metoder og datakilder benyttes (kvalitative data, registerdata og to surveyer).

Prosjektet har en ekstern referansegruppe bestående av personer fra ulike arbeidsgiverforeninger.

prosjektdetaljer

PROSJEKTNUMMER20605
prosjektlederLiv Anne Støren
medarbeidereRune Borgan Reiling, Tone Cecilie Carlsten, Dorothy Sutherland Olsen, Ingvild S Reymert
prosjektperiode01.12.2015  -  31.12.2018
finansieringKunnskapsdepartementet

andre filer