Bibliometric analysis and career mapping for an evaluation of the SFF scheme as a funding instrument

NIFU skal bidra til evalueringen av ordningen Sentre for fremragende forskning (SFF) – Forskningsrådets fremste virkemiddel for å støtte opp om ledende forskningsmiljøer. Formålet med evalueringen er å undersøke hvilken effekt ordningen har hatt på:

  • vitenskapelig kvalitet
  • yngre forskere
  • nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid
  • verts-institusjonene
  • forskningssystemet

Siden oppstarten i 2002, er man nå inne i fjerde generasjon av SFF, 44 sentre har blitt etablert og tilnærmet 4300 forskere, PhD- og postdoktor-stipendiater er/har vært tilknyttet disse.

Evalueringen utføres av en internasjonalt vitenskapelig komite, mens NIFU skal frembringe underlagsmateriale til evalueringen. NIFUs jobb er todelt: Den ene delen innebærer en bibliometrisk analyse samt en karrierekartlegging. Karrierekartleggingen tar utgangspunkt i Forskningsrådets prosjektdatabase over stipendiater/forskere som er eller har vært tilknyttet SFF. Kartleggingen blir foretatt ved å koble opplysningene fra Forskningsrådets prosjektdatabase til Forskerpersonalregisteret og Doktorgradsregisteret ved NIFU. Formålet med å koble de tre registrene er å utarbeide statistikk for analyseformål. Koblingen er godkjent av Norsk senter for forskningsdata (NSD).

Den andre delen er en analyse av SFF-enes effekt på forskningen og forskningssystemet, basert på dokumentstudier, intervjuer og spørreundersøkelser. Spørreundersøkelsen går til forskere og stipendiater tilknyttet SFFene, samt ansatte på vertsinstitusjonene. Forskningsrådets informasjonsbrev om spørreundersøkelsen ligger her.

Prosjektene ledes av Gunnar Sivertsen (bibliometri og karrierekartlegging) og Siri Brorstad Borlaug (effekten av SFF).

For mer informasjon, kontakt:
Gunnar Sivertsen, Forsker 1, Studier av forskning og innovasjon
gunnar.sivertsen@nifu.no
(+47) 960 94 039

Siri Brorstad Borlaug, seniorforsker, Studier av forskning og innovasjon
siri.borlaug@nifu.no
(+47) 993 05 003

 

prosjektdetaljer

PROSJEKTNUMMER662940
prosjektlederGunnar Sivertsen
medarbeidereInge Ramberg, Pål Børing, Liv Langfeldt
prosjektperiode11.06.2019  -  03.02.2020

andre filer