Evaluering av fagfornyelsen yrkesfag

NIFU, OsloMet og Fafo gjennomfører en forskningsbasert evaluering av fagfornyelsen yrkesfag, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Fagfornyelsen yrkesfag er en egen del av den mer overgripende reformen «fagfornyelsen» som er en større reform som skal innføre nye læreplaner i hele grunnopplæringen. Fagfornyelsen yrkesfag inkluderer innføring av nye læreplaner, men er også en strukturreform der man har endret utdanningsprogrammene på videregående skole, inkludert innføringen av nye program og fag.

Evalueringen undersøker implementering og gjennomføring av reformen. Herunder kartlegging av lærere og instruktørers praksis og elever og lærlingers oppfatning av reformen. Evalueringen inkluderer også en analyse av gjennomføring av videregående opplæring, inkludert overgang til arbeidsliv.

Publikasjoner

  • Evalueringen av fagfornyelsen yrkesfag, første syntese (NIFU Innsikt 2022:3)
  • Evaluering av fagfornyelsen yrkesfag, delrapport 1: Bakgrunn, prosess og implementering på vg1 (NIFU-rapport 2022:8)

Personvern
Prosjektet baserer seg på en rekke ulike datakilder, herunder kvalitative intervju, spørreundersøkelser og bruk av administrative data. De registrerte kan kun identifiseres indirekte i datamateriale og kun aggregerte analyser vil bli publisert. De registrerte kan når som helst i prosjektperioden, det vil si frem til siste rapport er avlevert i desember 2025, ta kontakt med prosjektleder Asgeir Skålholt (asgeir.skalholt@nifu.no) eller med NIFU for å utøve sine personvernsrettigheter.

Prosjektet har egen DPIA og databehandlingen er vurdert av NSD personverntjenester.

project details

project number2519096
project leaderAsgeir Skålholt
project coworkersOtto Sevaldson Lillebø, Ann Cecilie Bergene, Håkon Høst, Rønnaug Lyckander, Jorunn Dahlback, Inger Vagle, Nina Aakernes, Hedvig Skonhoft Johannesen, Silje Andresen, Torgeir Nyen, Anna Hagen Tønder, Tove Mogstad Aspøy,
project period01.01.2021  -  31.12.2025
fundingUtdanningsdirektoratet

other files