Evaluering av lærerspesialistordningen

NIFU skal evaluere 1) videreføringen av piloteringen med lærerspesialister og 2) kvaliteten i lærerspesialistutdanningene på oppdrag for Utdanningsdirektoratet.

Lærerspesialisten skal bidra til å utvikle skolen som en lærende organisasjon ved å dele sin kunnskap og læring med kolleger, og på denne måten bidra til den faglige utviklingen på skolenivå. I tillegg skal ordningen bidra til å beholde flere dyktige lærere i skolen ved å skape en faglig karrierevei for dem. Regjeringen har presentert ordningen som en ny karrierevei for dyktige lærere, underbygget av høyere lønn og status.

Etter at NIFU evaluerte den første toårlige piloteringen av lærerspesialistordningen i matematikk og norsk (se  NIFUrapport2017-26.pdf (2.622Mb)), har ordningen økt betraktelig i omfang, både når det gjelder antall spesialiseringer og antall lærerspesialister. I tillegg ble det i 2016 introdusert lærerspesialistutdanninger som kan forstås som en form for kvalifiseringstilbud for lærere som ønsker å bli lærerspesialister.

Formålet med evalueringen er å frambringe mer kunnskap om lærerspesialistordningen og om lærerspesialistutdanningene fungerer etter hensikten. Vi vil derfor samle inn informasjon om lærernes undervisningssituasjon, arbeidshverdag og undervisningspraksis i tillegg til vurderinger av ordningen med lærerspesialist og lærerspesialistutdanningene. Evalueringen vil bygge på både spørreundersøkelser og kvalitative intervjuer.

prosjektdetaljer

PROSJEKTNUMMER2472640
prosjektlederBerit Lødding
medarbeidereKarl Solbue Vika, Otto Sevaldson Lillebø, Ann Cecilie Bergene, Cathrine Pedersen
prosjektperiode01.01.2020  -  15.11.2021

andre filer