Evaluering av Matematikk 1_MOOC

NIFU skal evaluere videreutdanningstilbudet Matematikk 1-MOOC gjennom det første driftsåret (2016/17).

Evalueringen skal belyse ulike sider ved tilbudet, men i hovedsak fokusere på deltakernes opplevelse og læringsutbytte av å gjennomføre videreutdanningen samt vurdere hvordan organiseringen og forankring av MOOCen har blitt gjennomført ved Universitetet i Agder.

Formålet med evalueringen er å få et best mulig kunnskapsgrunnlag fra første driftsår av Matematikk 1-MOOC. ​

NIFU har tidligere evaluert videreutdanningstilbudet Matematikk 2_ MOOC.

prosjektdetaljer

PROSJEKTNUMMER12820774
prosjektlederCathrine Edelhard Tømte
prosjektperiode31.03.2017  -  30.09.2017
finansieringSenter for IKT i utdanningen

andre filer