Evaluering av Språkløyper – Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016-2019

Det overordnede formålet med evalueringen av Språkløyper: Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving (2016-2019) er å få større innsikt i de involverte aktørenes bruk og opplevelse av nytte og relevans av tiltakene, samt å undersøke hvorvidt strategien har ført til endret praksis i barnehage, skole og på kommunalt/fylkeskommunalt nivå. Evalueringen skal bidra til å gi relevant informasjon underveis i strategiperioden og dermed potensielt brukes til å justere innholdet i strategien. Det vektlegges spesielt at evalueringen skal belyse om det å bli «språkkommune» har merverdi for lokalt utviklingsarbeid innenfor språk, lesing og skriving.

Både kvantitative og kvalitative forskningsmetoder er benyttet, inkludert spørreskjema, Spørringene-data, dokumentanalyse, intervjuer/fokusintervjuer og observasjoner.

prosjektdetaljer

PROSJEKTNUMMER20697
prosjektlederJarmila Bubikova-Moan
medarbeidereBerit Lødding, Hanne Næss Hjetland, Kristin Rogde
prosjektperiode14.10.2016  -  01.12.2020
finansieringUtdanningsdirektoratet

andre filer