Evaluering av utviklingsavtaler

Selv om flere land har eksperimentert med utviklingskontrakter, er de i den norske konteksten et relativt nytt fenomen. De ble foreslått av en ekspertgruppe oppnevnt av Kunnskapsdepartementet i 2014. I perioden 2016-2019 ble avtalene gradvis introdusert som en pilotordning.

Regjeringen vil legge fram en melding for Stortinget om styringspolitikk for den statlige universitets- og høgskolesektoren, og Kunnskapsdepartementet ønsker i den forbindelse en evaluering av ordningen med utviklingsavtaler.

Prosjektet er organisert i fire hovedtemaer:

  • A: Avtalenes virkning på styring og ledelse ved institusjonene
  • B: Avtalenes virkning på departementets styring og dialog med institusjonene
  • C: Avtalenes potensiale for måloppnåelse på sektornivå
  • D: Forslag til forbedring angående avtalenes framtidige utforming og bruk

Prosjektet bygger på omfattende dokumentanalyse og intervjuer ved Kunnskapsdepartementet samt ti læresteder som fikk utviklingsavtaler første (NTNU, UiO, UiS, USN og HiØ) og andre (Nord, UiT, HVL, UiB og INN) runde. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med CHEPS som gjennomfører analyser av tre land (Danmark, Nederland, Ontario i Kanada) for å kontekstualisere norske erfaringer.

prosjektdetaljer

PROSJEKTNUMMER2051374
prosjektlederMari Elken
medarbeidereSiri Brorstad Borlaug, Bjørn Stensaker, Nicoline Frølich, Ben Jongbloed; Harry de Boer
prosjektperiode20.12.2019  -  01.10.2020
finansieringKunnskapsdepartementet

andre filer