Forskningsoppdrag om etter- og videreutdanning i Norge

Forskningsoppdrag om etter- og videreutdanning i Norge | NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

På oppdrag fra Vox skal NIFU gjennomføre studien av etter og videreutdanning i Norge. Oppdraget innebærer å fremskaffe økt kunnskap om tilbydere og tilbud innen etter- og videreutdanning (EVU) i Norge. Kartleggingen omfatter etter- og videreutdanning innenfor universiteter og høyskoler, offentlige og private fagskoler, andre tilbydere inklusive tilbud som omfatter videregående opplæring samt etter- og videreutdanning som tilbys internt i virksomheter, kjeder og konsern.

En rekke studier og internasjonale sammenlikninger har vist at Norge har en gjennomgående høy deltakelse i etter- og videreutdanning. Ser vi for eksempel på antall arbeidstakere som deltar i en eller annen form for opplæring, ligger Norge på fjerdeplass i Eurostats siste Adult Education Survey (Eurostat/AES, 2011). I en beslektet undersøkelse av bedrifters tilbud om etter- og videreutdanning, har Norge sågar den høyeste andelen bedrifter med EVU-tilbud av alle land (Eurostat/CVTS 2010). En rekke andre internasjonale undersøkelser gir omtrent det samme bildet.

Likevel er det mye vi ikke vet om etter- og videreutdanning i Norge. For eksempel har de fleste undersøkelsene fokusert på individers deltakelse, mens tilbudet av etter- og videreutdanning har vært mindre studert og kartlagt. Dette tilsier at det kan være god grunn til å se spesielt på tilbudssiden innenfor etter- og videreutdanning i Norge.

En slik kartlegging krever kunnskap om ulike deler av utdanningssystemet og kjennskap til kunnskapsbehov i flere sektorer. Det er derfor nødvendig å kombinere flere typer ekspertise og metodiske tilnærminger. NIFUs prosjektgruppe er derfor bredt sammensatt

prosjektdetaljer

PROSJEKTNUMMER12820477
prosjektlederCathrine Edelhard Tømte
prosjektperiode10.12.2014  -  31.12.2015
finansieringVox

andre filer