FoU og innovasjon måler bærekraft

For å bidra til indikatorutviklingen knyttet til bærekraftsmålene, har NIFU et internt prosjekt hvor vi utforsker på hvilke måter eksisterende data om FoU og innovasjon kan si noe om bærekraft eller forskningens rolle for å nå bærekraftsmålene.

project details

project number2497293
project leader
project coworkersLone Wanderås Fossum, Eric James Iversen, Mark Stephen Knell, Kaja Kathrine Wendt
project period01.06.2020  -  01.06.2021

other files