FoU og innovasjon måler bærekraft

For å bidra til indikatorutviklingen knyttet til bærekraftsmålene, har NIFU et internt prosjekt hvor vi utforsker på hvilke måter eksisterende data om FoU og innovasjon kan si noe om bærekraft eller forskningens rolle for å nå bærekraftsmålene.

prosjektdetaljer

PROSJEKTNUMMER2497293
prosjektleder
medarbeidereLone Wanderås Fossum, Eric James Iversen, Mark Stephen Knell, Kaja Kathrine Wendt
prosjektperiode01.06.2020  -  01.06.2021

andre filer