HEDOCE – Higher Education Dropout and Completion in Europe

HEDOCE – Higher Education Dropout and Completion in Europe er et prosjekt om frafall og fullføring i høyere utdanning. NIFU leder sammen med CHEPS i Nederland konsortiet som driver prosjektet.

Prosjektets formål er å se nærmere på hva som bidrar til studiegjennomføring i europeiske land, noe som gjøres blant annet gjennom en litteraturgjennomgang som synliggjør forskjeller mellom land, å lage en oversikt over hvilke nasjonale policyer det finnes for å redusere dropout og øke gjennomføring, ved å lage en kategorisering av hvordan disse policy-tilnærmingene klynger seg sammen, og ved å gi anbefalinger til kommisjonen hvordan EU-nivået aktivt kan støtte opp om medlemslandenes policy-skaping på området.

Norge vil være et av åtte case-studie land og NIFU står for gjennomføring av casestudien.

prosjektdetaljer

PROSJEKTNUMMER12820459
prosjektlederBjørn Stensaker
medarbeidereElisabeth Hovdhaugen
prosjektperiode01.05.2014  -  01.08.2015
finansieringEuropakommisjonen (EU)

andre filer