Hvordan sikre at sykepleiestudentene oppnår læringsutbytter i praksisstudiet – gode eksempler (21108)

Norges Sykepleierforbund (NSF) ønsker å kartlegge sykepleierstudentenes læringsutbytte av praksisstudiene. Bachelorgraden i sykepleie er det studiet i høyere utdanning med mest praksis, hele 50 prosent av studiet. I et fag som sykepleie, der mye av læringen foregår i praksis, er det vesentlig med et godt samarbeid mellom praksisfeltet og utdanningsstedet for å legge grunnlag for optimal læring. Det har likevel blitt stilt spørsmål om den praksisen som tilbys sykepleierstudenter i dag er god nok for alle. En rapport som tar for seg sykepleierstudentenes læringsutbytte i praksisstudiene vil derfor kunne skaffe et bedre kunnskapsgrunnlag om hvilke forhold som gir bedre kvalitet  i praksisstudiene.

prosjektdetaljer

PROSJEKTNUMMER2111956
prosjektlederElisabeth Hovdhaugen
medarbeidereKjersti Nesje
prosjektperiode01.12.2019  -  01.12.2020
finansieringNorsk sykepleierforbund (NSF)

andre filer