International student mobility: drivers, patterns and impacts (MOBILITY)

Internasjonalisering studentmobilitet står høyt på den utdanningspolitiske agendaen i Norge. Det er lange tradisjoner for at nordmenn tar hele utdanning i utlandet, og det er et mål at mange skal ha et utenlandsopphold som en del av sin norske grad.  Det er også et mål å få internasjonale studenter til Norge, og på 2000-tallet har vi sett en sterk økning i tallet på disse ved norske læresteder.

Internasjonalisering og studentmobilitet begrunnes ofte med kvalitetshensyn. Positive effekter synes tatt for gitt. Men hva som faktisk kommer ut av studieopphold i andre land, er mer usikkert. Hvor nyttig er det for den enkelte student, personlig og karrieremessig? Hva har internasjonale studenter å si for læringsmiljøene? Dette er blant de spørsmål som studeres i prosjektet MOBILITY. Vi ser på forutsetninger for, og virkninger av, studentmobilitet inn og ut av Norge, med vekt på om praksis og effekter er i tråd med de politiske målsettingene for studentmobiliteten.

Problemstillinger

Prosjektet undersøker hvordan norsk politikk på området er formet av internasjonale utviklingstrekk, og i hvilken grad utenlandske studenter bidrar til ‘internasjonalisering hjemme’. Vi ser på hvem som velger utdanning i andre land, og hvordan de begrunner sine valg; og om noen grupper mer utbytte av utenlandsstudier enn andre. Sentrale spørsmål er:

 • Hva former Norges politikk på området internasjonal studentmobilitet:
  • Hvordan er Norge påvirket av europeiske og globale trender?
  • I hvilken grad er politikken kunnskapsbasert?
 • Hvordan begrunner studenter sine beslutninger om å studere i utlandet?
 • Hvordan vurderer mobile studenter kvaliteten på utdanningen?
 • Har de som har studert i utlandet en annerledes karriereutvikling enn de som har all utdanning fra Norge?
 • Hvordan er karriereeffektene av utdanning fra utlandet for nordmenn, sammenlignet med kandidater fra andre europeiske land?
 • Lærerutdanningen: Hvordan implementeres strategier for internasjonalisering og studentutveksling i lærerutdanningen?
  • Hvordan bidrar mobilitet til kvalitetsutvikling

Arbeidspakker

Prosjektet består av fire arbeidspakker:

 • Changing context of international student mobility (Ledes av Mari Elken)
 • Students’ features and experiences (Ledes av Elisabeth Hovdhaugen)
 • Labour market effects of international student mobility (Ledes av Håvard Helland
 • International student mobility in teacher education (Ledes av Agnete Vabø)

Data

Prosjektet er basert på analyse av en rekke kvantitative datakilder, blant annet disse:

 • Spørreundersøkelser blant norske studenter i utlandet og utenlandske studenter i Norge
 • Spørreundersøkelser blant kandidater som har fullført utdanning i utlandet og i Norge (NIFUs kandidatundersøkelser)
 • Den europeiske kandidatundersøkelsen EUROGRADUATE
 • Registerdata fra Statistisk sentralbyrå
 • Intervjuer med en rekke sentrale aktører, inkludert studenter, fagansatte og administrativt ansatte
 • Politiske dokumenter på nasjonalt nivå og på institusjonsnivå

Partnere og medarbeidere

MOBILITY har to hovedsamarbeidspartnere NIFU og OsloMet – storbyuniversitetet (Senter for profesjonsstudier og Senter for offentlig administrasjon og ledelse). Uppsala Universitet er også knyttet til prosjektet.

Forskergruppen

 • Jannecke Wiers-Jenssen (prosjektleder), forsker ved NIFU og førsteamanuensis ved OsloMet
 • Agnete Vabø, forsker ved NIFU og førsteamanuensis ved OsloMet
 • Mari Elken, forsker og stedfortredende forskningsleder ved NIFU
 • Elisabeth Hovdhaugen, forsker ved NIFU
 • Håvard Helland, professor ved OsloMet
 • Emil Bertilsson, universitetslektor ved Uppsala University
 • Tea Dyred Pedersen, stipendiat ved NIFU
 • Olga Serediak, stipendiat ved OsloMet

Internasjonalt ‘advisory board’

 • Mikael Börjesson, Professor, Department of Education, Uppsala Univeristy, Sweden
 • Peter Maassen, Professor, Department of Education, University of Oslo, Norway
 • Christof van Mol, Assistant Professor, Department of Sociology, Tilburg University, Netherlands
 • Laura Rumbley, Assistant Professor/Associate director Center for International Higher Education, Boston College, USA
 • Jussi Välimaa, Professor/Director, Finnish Institute for Educational Research, University of Jyväskylä, Finland
 • Johanna Waters, Associate professor, Human Geography, University of Oxford, UK

MOBILITY vil opprette et nasjonalt brukerpanel i løpet av høsten 2018. Prosjektet er finansiert gjennom Forskningsrådets FINNUT-program.

Rapporter og arbeidsnotater

Vitenskapelige og faglige publikasjoner

Foredrag og medieformidling

 • Wiers-Jenssen, Jannecke & Vabø, Agnete. (2021). Bærekraftige ambisjoner for internasjonal studentmobilitet? Forskningspolitikk.no. 30. mars 2021.
 • Wiers-Jenssen, Jannecke. (2020). Gode betingelser gjør det populært å ta doktorgrad i Norge. Forskningspolitikk.no. 26. oktober 2020.
 • Wiers-Jenssen, Jannecke. (2020). Utveksling betyr lite for studenters jobbmuligheter. Khrono.no. 5. august 2020.
 • Pedersen, Tea Dyred. (2020). Exploring discourses on teacher education in policies promoting international student mobility. The Nordic Educational Research Association. Vitenskapelig foredrag.
 • Elken, Mari. (2019). Internationalisation in higher education. IPL conference about internationalisation and student mobility. Faglig foredrag.
 • Pedersen, Tea Dyred. (2019). Internationalization of teacher education in Norway: a means of quality enhancement? – Realization of policies for internationalization in teacher education programs. EAIR Forum. Vitenskapelig foredrag.
 • Wiers-Jenssen, Jannecke; Hovdhaugen, Elisabeth. (2019). International students’ rationales for choice of host country. EAIR Forum. Vitenskapelig foredrag.
 • Helland, Håvard. (2019). Who choose to study abroad, and what educational field do they choose? Europe and beyond: boundaries, barriers and belonging, ESA Conference 2019. Vitenskapelig foredrag.
 • Hovdhaugen, Elisabeth; Wiers-Jenssen, Jannecke. (2019). Do internationally mobile students differ from domestic students? Norwegian students abroad and at home. NERA 2019. Vitenskapelig foredrag.
 • Wiers-Jenssen, Jannecke. (2019). Presentasjon av MOBILITY-prosjektet. Seminar for internasjonale koordinatorer ved OsloMet. Faglig foredrag.
 • Elken, Mari; Hovdhaugen, Elisabeth; Wiers-Jenssen, Jannecke. (2018). Policy framing of student mobility in the Nordic countries: balancing egalitarianism and the global knowledge economy? SRHE Conference. Vitenskapelig foredrag.
 • Wiers-Jenssen, Jannecke. (2018). Effects of temporary international mobility on the transition from higher education to work. Workshop arranged by DZHW. Vitenskapelig foredrag.
 • Wiers-Jenssen, Jannecke. (2018). International student mobility – the case of Norway. Global super Wednesday, SIHE. Vitenskapelig foredrag.
 • Wiers-Jenssen, Jannecke. (2018). International student mobility and employability. EAIR Forum. Vitenskapelig foredrag.
 • Wiers-Jenssen, Jannecke; Støren, Liv Anne. (2018). Heterogenous effects of credit mobility on the transition from higher education to work. IMISCOE Conference 2018. Vitenskapelig foredrag.
 • Wiers-Jenssen, Jannecke. (2018). Those who leave and those who stay – charateristics of mobile vs non-mobile students. Going Global Conference. NIFU Poster.
 • Wiers-Jenssen, Jannecke. (2018). Why do international students choose Norway as a study destination? ‘Internationalisation of Higher Education across Europe: rationales, representations of international students and teaching excellence’, University of Manchester & Keele University. Vitenskapelig foredrag.
 • Wiers-Jenssen, Jannecke. (2018). Hva får vi ut av internasjonal studentmobiliet? SIUs faglige forum. Faglig foredrag.
 • Wiers-Jenssen, Jannecke. (2018). Økt kvalitet eller akademisk turisme. Khrono.no. Kronikk 7. september 2018.

Arrangementer

prosjektdetaljer

PROSJEKTNUMMER20969
prosjektlederJannecke Wiers-Jenssen
medarbeidereAgnete Vabø, Mari Elken, Elisabeth Hovdhaugen, Tea Dyred Pedersen, Håvard Helland, Professor, OsloMet, Emil Bertilsson, Universitetslektor, Uppsala University
prosjektperiode01.07.2018  -  01.07.2022
finansieringNorges forskningsråd

andre filer