International student mobility: drivers, patterns and impacts (MOBILITY)

Internasjonalisering studentmobilitet står høyt på den utdanningspolitiske agendaen i Norge. Det er lange tradisjoner for at nordmenn tar hele utdanning i utlandet, og det er et mål at mange skal ha et utenlandsopphold som en del av sin norske grad.  Det er også et mål å få internasjonale studenter til Norge, og på 2000-tallet har vi sett en sterk økning i tallet på disse ved norske læresteder.

Internasjonalisering og studentmobilitet begrunnes ofte med kvalitetshensyn. Positive effekter synes tatt for gitt. Men hva som faktisk kommer ut av studieopphold i andre land, er mer usikkert. Hvor nyttig er det for den enkelte student, personlig og karrieremessig? Hva har internasjonale studenter å si for læringsmiljøene? Dette er blant de spørsmål som studeres i prosjektet MOBILITY. Vi ser på forutsetninger for, og virkninger av, studentmobilitet inn og ut av Norge, med vekt på om praksis og effekter er i tråd med de politiske målsettingene for studentmobiliteten.

Problemstillinger

Prosjektet undersøker hvordan norsk politikk på området er formet av internasjonale utviklingstrekk, og i hvilken grad utenlandske studenter bidrar til ‘internasjonalisering hjemme’. Vi ser på hvem som velger utdanning i andre land, og hvordan de begrunner sine valg; og om noen grupper mer utbytte av utenlandsstudier enn andre. Sentrale spørsmål er:

 • Hva former Norges politikk på området internasjonal studentmobilitet:
  • Hvordan er Norge påvirket av europeiske og globale trender?
  • I hvilken grad er politikken kunnskapsbasert?
 • Hvordan begrunner studenter sine beslutninger om å studere i utlandet?
 • Hvordan vurderer mobile studenter kvaliteten på utdanningen?
 • Har de som har studert i utlandet en annerledes karriereutvikling enn de som har all utdanning fra Norge?
 • Hvordan er karriereeffektene av utdanning fra utlandet for nordmenn, sammenlignet med kandidater fra andre europeiske land?
 • Lærerutdanningen: Hvordan implementeres strategier for internasjonalisering og studentutveksling i lærerutdanningen?
  • Hvordan bidrar mobilitet til kvalitetsutvikling

Arbeidspakker

Prosjektet består av fire arbeidspakker:

 • Changing context of international student mobility (Ledes av Mari Elken)
 • Students’ features and experiences (Ledes av Elisabeth Hovdhaugen)
 • Labour market effects of international student mobility (Ledes av Håvard Helland
 • International student mobility in teacher education (Ledes av Agnete Vabø)

Data

Prosjektet er basert på analyse av en rekke kvantitative datakilder, blant annet disse:

 • Spørreundersøkelser blant norske studenter i utlandet og utenlandske studenter i Norge
 • Spørreundersøkelser blant kandidater som har fullført utdanning i utlandet og i Norge (NIFUs kandidatundersøkelser)
 • Den europeiske kandidatundersøkelsen EUROGRADUATE
 • Registerdata fra Statistisk sentralbyrå
 • Intervjuer med en rekke sentrale aktører, inkludert studenter, fagansatte og administrativt ansatte
 • Politiske dokumenter på nasjonalt nivå og på institusjonsnivå

Partnere og medarbeidere

MOBILITY har to hovedsamarbeidspartnere NIFU og OsloMet – storbyuniversitetet (Senter for profesjonsstudier og senter for offentlig administrasjon og ledelse). Uppsala Universitet er også knyttet til prosjektet.

Forskergruppen

 • Jannecke Wiers-Jenssen (prosjektleder), Forsker ved NIFU og førsteamanuensis ved OsloMet
 • Agnete Vabø, forsker NIFU and førsteamanuensis ved OsloMet
 • Mari Elken, forsker og stedfortredende forskningsleder ved NIFU
 • Elisabeth Hovdhaugen, forsker, NIFU
 • Håvard Helland, Professor, OsloMet
 • Emil Bertilsson, Universitetslektor, Uppsala University

Internasjonalt ‘advisory board’

 • Mikael Börjesson, Professor, Department of Education, Uppsala Univeristy, Sweden
 • Peter Maassen, Professor, Department of Education, University of Oslo, Norway
 • Christof van Mol, Assistant Professor, Department of Sociology, Tilburg University, Netherlands
 • Laura Rumbley, Assistant Professor/Associate director Center for International Higher Education, Boston College, USA
 • Jussi Välimaa, Professor/Director, Finnish Institute for Educational Research, University of Jyväskylä, Finland
 • Johanna Waters, Associate professor, Human Geography, University of Oxford, UK

Prosjektet vil opprette et nasjonalt brukerpanel i løpet av høsten 2018

Prosjektet MOBILITY er finansiert gjennom forskningsrådets FINNUT-program.

Publikasjoner

Annen formidling

 • Økt kvalitet eller akademisk turisme (kronikk i Khrono, 7. september 2018)
 • Elken, M., Hovdhaugen, E. & Wiers-Jenssen, J. (2018) Policy framing of student mobility in the Nordic countries: balancing egalitarianism and the global knowledge economy? Paper presented at the SRHE conference, 5-7 December 2018, Newport, UK

prosjektdetaljer

PROSJEKTNUMMER20969
prosjektlederJannecke Wiers-Jenssen
medarbeidereAgnete Vabø, Mari Elken, Elisabeth Hovdhaugen, Håvard Helland, Professor, OsloMet, Emil Bertilsson, Universitetslektor, Uppsala University
prosjektperiode01.07.2018  -  01.07.2022
finansieringNorges forskningsråd

andre filer