Kartlegging av norsk forskning på antimikrobiell resistens

NIFU har fått i oppdrag av Forskningsrådet å kartlegge norsk FoU og forskningsbasert innovasjon innenfor antimikrobiell resistens. Kartleggingen er en oppfølging av den Nasjonale strategien mot antibiotikaresistens (2015-2020) og har et én helse perspektiv som inkluderer sammenhengen mellom human helse, dyrehelse og miljø.

prosjektdetaljer

prosjektlederDag W. Aksnes
medarbeidereKristoffer Rørstad
prosjektperiode01.12.2017  -  01.05.2018
finansieringNorges forskningsråd

andre filer