Kunnskapsoppsummering om bruken av læringsutbyttebeskrivelser i høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning

En forenklet systematisk kunnskapsoppsummering (rapid review) om bruken av læringsutbyttebeskrivelser i høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning. 

prosjektdetaljer

PROSJEKTNUMMER2542161
prosjektlederFride Flobakk-Sitter
medarbeidereLone Wanderås Fossum, Mari Elken
prosjektperiode24.06.2022  -  05.12.2022

andre filer