Kunnskapsoppsummering om bruken av læringsutbyttebeskrivelser i høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning

En forenklet systematisk kunnskapsoppsummering (rapid review) om bruken av læringsutbyttebeskrivelser i høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning.

project details

project number2542161
project leaderFride Flobakk-Sitter
project coworkersLone Wanderås Fossum, Mari Elken
project period24.06.2022  -  05.12.2022

other files