TALIS Starting Strong Survey

En ny internasjonal barnehageundersøkelse

Barnehageundersøkelsen ‘Starting Strong’ er en spørreundersøkelse rettet mot ledelse og ansatte i barnehager over hele verden. Hensikten er å kartlegge trivsel, faglig utvikling og pedagogisk praksis.

Undersøkelsen gir barnehageansatte og styrere en unik mulighet til å fortelle om arbeidet sitt, og til å kunne påvirke utviklingen av arbeidsvilkårene i barnehagen. Den er ikke en kvalitetsvurdering av barnehagene i Norge.

 

 

Blant temaene som undersøkes er:

  • Faglig og yrkesmessig utvikling
  • Arbeidsoppgaver
  • Praksis i barnehagen
  • Syn på barns utvikling
  • Arbeidsmiljø og tilfredshet med jobben
  • Samarbeid og ledelse

376 av Norges drøyt 6000 barnehager er valgt ut til å være med i undersøkelsen. Utvalget er satt sammen for å representere landets barnehager på en statistisk god måte.

Undersøkelsen er i regi av OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling), og skal gjennomføres i ni land. Den gjennomføres for første gang i 2018 (i perioden 6. mars til 6. juni).

Tidsplan:

Oktober 2016 Pilotering av spørreskjema med grupper av barnehageansatte.
Juni 2017 Generalprøve blant ansatte og styrere i 40 barnehager.
Mars-juni 2018 Hovedundersøkelsen gjennomføres blant ansatte og styrere i 376 barnehager.
Juni 2019 Publisering av nasjonal og internasjonal rapport.
Oktober 2019 Publisering av første nasjonale og internasjonale rapport fra undersøkelsen
Oktober 2020 Publisering av andre nasjonale og internasjonale rapport fra undersøkelsen.

 

Forskningsinstituttet NIFU gjennomfører studien i Norge i samarbeid med forskere ved Universitetet i Oslo. Studien gjennomføres på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Barnehageundersøkelsen Starting Strong er meldt inn til Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD) og følger Datatilsynets forskrifter.

For spørsmål, ta kontakt på e-post vibeke.opheim@nifu.no eller ring 41 55 39 03.

For mer informasjon:

OECD Starting Strong Teaching and Learning International Survey (OECD)

Starting Strong Survey (Utdanningsdirektoratet)

prosjektdetaljer

PROSJEKTNUMMER12820582
prosjektlederVibeke Opheim
medarbeidereCay Gjerustad, Lars Petter Gulbrandsen (NOVA)
prosjektperiode01.10.2015  -  01.12.2019
finansieringUtdanningsdirektoratet

andre filer