TALIS Starting Strong Survey

En internasjonal barnehageundersøkelse

Barnehageundersøkelsen ‘Starting Strong’ er en spørreundersøkelse rettet mot ledelse og ansatte i barnehager over hele verden. Hensikten er å kartlegge trivsel, faglig utvikling og pedagogisk praksis.

Undersøkelsen gir barnehageansatte og styrere en unik mulighet til å fortelle om arbeidet sitt, og til å kunne påvirke utviklingen av arbeidsvilkårene i barnehagen. Den er ikke en kvalitetsvurdering av barnehagene i Norge.

 

 

Blant temaene som undersøkes er:

  • Faglig og yrkesmessig utvikling
  • Arbeidsoppgaver
  • Praksis i barnehagen
  • Syn på barns utvikling
  • Arbeidsmiljø og tilfredshet med jobben
  • Samarbeid og ledelse

Ca. 380 av Norges drøyt 6000 barnehager er valgt ut til å være med i undersøkelsen. Utvalget er satt sammen for å representere landets barnehager på en statistisk god måte.

Undersøkelsen er i regi av OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling), og skal gjennomføres i 17 land. Den ble gjennomført for første gang i 2018 (i perioden 6. mars til 6. juni), og skal gjentas i 2024.

Forskningsinstituttet NIFU gjennomfører studien i Norge i samarbeid med forskere ved Universitetet i Oslo. Studien gjennomføres på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

For spørsmål, ta kontakt på e-post cay.gjerustad@nifu.no.

For mer informasjon:

Talis 2024

OECD Starting Strong Teaching and Learning International Survey (OECD)

Starting Strong Survey (Utdanningsdirektoratet)

project details

project number21268
project leaderCay Gjerustad
project coworkersAnn Cecilie Bergene, Karl Solbue Vika, Ørjan Arnevig Samuelsen, Lars Petter Gulbrandsen (NOVA)
project period01.10.2021  -  01.12.2025
fundingUtdanningsdirektoratet

other files