Re-Structure: Redesigning the Norwegian higher education landscape

Med støtte fra Forskningsrådets FINNUT-program skal NIFU i samarbeid med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer undersøke strukturreformen. Hensikten med reformen er å fremme generelle mål om høy kvalitet i utdanning og forskning, regional utvikling, verdensledende fagmiljø og effektiv ressursbruk. Evalueringen skal undersøke i hvilken grad reformen fører norsk høyere utdanning nærmere disse målene og hvilke faktorer som realiserer dem.

Analysen av resultatene er basert på relevante indikatorer, mens analysen av fusjonsprosessene fokuserer på muligheter, spenninger, løsninger og ikke-intenderte konsekvenser.

For mer informasjon se strukturevaluering.no.

prosjektdetaljer

PROSJEKTNUMMER686554
prosjektlederNicoline Frølich
medarbeidereDag W. Aksnes, Bjørn Stensaker, Siri Brorstad Borlaug, Mari Elken
prosjektperiode01.09.2019  -  31.08.2023
finansieringNorges forskningsråd

andre filer