Re-Structure: Redesigning the Norwegian higher education landscape

Med støtte fra Forskningsrådets FINNUT-program skal NIFU i samarbeid med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer undersøke strukturreformen. Hensikten med reformen er å fremme generelle mål om høy kvalitet i utdanning og forskning, regional utvikling, verdensledende fagmiljø og effektiv ressursbruk. Evalueringen skal undersøke i hvilken grad reformen fører norsk høyere utdanning nærmere disse målene og hvilke faktorer som realiserer dem.

Analysen av resultatene er basert på relevante indikatorer, mens analysen av fusjonsprosessene fokuserer på muligheter, spenninger, løsninger og ikke-intenderte konsekvenser.

For mer informasjon se strukturevaluering.no.

project details

project number686554
project leaderSiri Brorstad Borlaug
project coworkersDag W. Aksnes, Bjørn Stensaker, Mari Elken
project period01.09.2019  -  31.08.2023
fundingNorges forskningsråd

other files